Sim Năm Sinh 2019

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0839.64.2019
Vinaphone
2090000
0914.76.2019
Vinaphone
3000000
0844.40.2019
Vinaphone
2090000
0947.58.2019
Vinaphone
3000000
0839.05.2019
Vinaphone
2090000
0845.57.2019
Vinaphone
2090000
0836.30.2019
Vinaphone
2090000
0946.23.2019
Vinaphone
3000000
0967.02.2019
Viettel
4500000
0853.28.2019
Vinaphone
2090000
0819.57.2019
Vinaphone
2090000
0919.41.2019
Vinaphone
3500000
0815.37.2019
Vinaphone
2090000
0916.22.2019
Vinaphone
6000000
0944.20.2019
Vinaphone
3000000
0839.52.2019
Vinaphone
2090000
0834.88.2019
Vinaphone
2090000
0814.51.2019
Vinaphone
2090000
0815.49.2019
Vinaphone
2090000
0963.84.2019
Viettel
4500000
0857.01.2019
Vinaphone
2090000
0943.73.2019
Vinaphone
3000000
0854.70.2019
Vinaphone
2090000
0967.98.2019
Viettel
3300000
0966.15.2019
Viettel
4000000
0979.1.7.2019
Viettel
4400000
0975.87.2019
Viettel
2600000
0978.3.7.2019
Viettel
4400000
0359.77.2019
Viettel
1100000
0977.84.2019
Viettel
3000000
0976.29.2019
Viettel
5000000
097775.2019
Viettel
3000000
096.13.4.2019
Viettel
5600000
0982.10.2019
Viettel
4000000
0867.44.2019
Viettel
2600000
0969.3.4.2019
Viettel
4400000
097.10.3.2019
Viettel
5600000
0985.76.2019
Viettel
3300000
0969.46.2019
Viettel
2800000
097.30.1.2019
Viettel
6000000
0966.72.2019
Viettel
3600000
098.19.4.2019
Viettel
5600000
0328.36.2019
Viettel
2400000
097.18.2.2019
Viettel
5600000
097.235.2019
Viettel
6000000
0965.75.2019
Viettel
2400000
096.444.2019
Viettel
4000000
0969.72.2019
Viettel
4000000
0975.16.2019
Viettel
3600000
0373.22.2019
Viettel
1810000
0974.20.2019
Viettel
1670000
0866.23.2019
Viettel
1325000
0338.04.2019
Viettel
1325000
0345.77.2019
Viettel
3000000
094.777.2019
Vinaphone
1600000
0767.20.20.19
Mobifone
700000
0939.61.2019
Mobifone
2700000
0899.06.2019
Mobifone
2100000
0907.26.2019
Mobifone
2700000
0898.00.2019
Mobifone
2200000
0702.82.2019
Mobifone
1550000
0903.13.2019
Mobifone
2900000
0706.32.2019
Mobifone
1550000
0898.03.2019
Mobifone
2100000
0899.02.2019
Mobifone
2100000
0907.33.2019
Mobifone
3200000
09.07.06.2019
Mobifone
8000000
0898.80.2019
Mobifone
2100000
033.604.2019
Viettel
1100000
036.571.2019
Viettel
1100000
038.278.2019
Viettel
1100000
038.428.2019
Viettel
1100000
034.844.2019
Viettel
1100000
037.549.2019
Viettel
1100000
033.452.2019
Viettel
1100000
034.695.2019
Viettel
1100000
039.371.2019
Viettel
1100000
082.939.2019
Vinaphone
2860000
0823.2.5.2019
Vinaphone
990000
082.389.2019
Vinaphone
1370000
0825.99.2019
Vinaphone
2860000
0835.89.2019
Vinaphone
990000
0858.6.5.2019
Vinaphone
990000
0943.89.2019
Vinaphone
2290000
0856.9.8.2019
Vinaphone
990000
033.660.2019
Viettel
990000
0825.68.2019
Vinaphone
2860000
085.969.2019
Vinaphone
2860000
085.929.2019
Vinaphone
2290000
0859.5.8.2019
Vinaphone
990000
0378.41.2019
Viettel
910000
0858.39.2019
Vinaphone
1750000
085.889.2019
Vinaphone
2290000
0828.6.2.2019
Vinaphone
990000
0825.89.2019
Vinaphone
1370000
0835.29.2019
Vinaphone
990000
0889.75.2019
Vinaphone
2860000
0833.9.5.2019
Vinaphone
990000
082.828.2019
Vinaphone
2290000
08.5559.2019
Vinaphone
2290000
0858.9.5.2019
Vinaphone
990000
0836.9.5.2019
Vinaphone
990000
0789.31.2019
Mobifone
1370000
0368.62.2019
Viettel
1750000
0393.66.2019
Viettel
2860000
0376.31.2019
Viettel
990000
085.515.2019
Vinaphone
1370000
082.338.2019
Vinaphone
1370000
0858.1.5.2019
Vinaphone
910000
0856.2.5.2019
Vinaphone
990000
0934.24.2019
Mobifone
1750000
0836.29.2019
Vinaphone
990000
0859.2.8.2019
Vinaphone
990000
0836.9.8.2019
Vinaphone
990000
0922.30.2019
Vietnamobile
872000
0928.04.2019
Vietnamobile
7500000
0923.28.2019
Vietnamobile
1325000
0815.77.2019
Vinaphone
938000
0923.96.2019
Vietnamobile
1500000
0927.96.2019
Vietnamobile
1400000
0833.81.2019
Vinaphone
938000
0926.37.2019
Vietnamobile
1400000
0584.02.2019
Vietnamobile
840000
0928.65.2019
Vietnamobile
1500000
0923.34.2019
Vietnamobile
1600000
0923.43.2019
Vietnamobile
1250000
0924.29.2019
Vietnamobile
980000
0922.56.2019
Vietnamobile
1600000
0928.57.2019
Vietnamobile
1325000
0924.47.2019
Vietnamobile
1325000
0928.16.2019
Vietnamobile
1340000
0924.13.2019
Vietnamobile
980000
09.23.12.2019
Vietnamobile
7000000
0837.03.2019
Vinaphone
1430000
0924.38.2019
Vietnamobile
1250000
0929.83.2019
Vietnamobile
1400000
0523.79.2019
Vietnamobile
1200000
0923.35.2019
Vietnamobile
1325000
09.2828.2019
Vietnamobile
3900000
0564.85.2019
Vietnamobile
770000
0523.22.2019
Vietnamobile
1377500
0926.63.2019
Vietnamobile
1600000
0583.35.2019
Vietnamobile
840000
0928.85.2019
Vietnamobile
1500000
05.28.03.2019
Vietnamobile
3500000
0926.57.2019
Vietnamobile
1600000
0921.92.2019
Vietnamobile
1400000
09.24.02.2019
Vietnamobile
6500000
0926.45.2019
Vietnamobile
1500000
0929.36.2019
Vietnamobile
1500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2019 : d50c87557acf42b5ce9c8c491bd7f63f

1