Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0779.77.2016
Mobifone
1980000
0768.16.2016
Mobifone
1980000
0764.56.2016
Mobifone
2900000
0777.24.2016
Mobifone
2040000
0779.03.2016
Mobifone
2200000
0789.77.2016
Mobifone
1980000
0772.06.2016
Mobifone
2200000
0778.06.2016
Mobifone
2200000
0773.11.2016
Mobifone
2200000
0797.02.2016
Mobifone
2200000
0797.12.2016
Mobifone
2200000
0766.53.2016
Mobifone
1180000
0779.05.2016
Mobifone
2200000
0703.07.2016
Mobifone
5900000
0703.45.2016
Mobifone
2900000
0706.52.2016
Mobifone
770000
0776.11.2016
Mobifone
2200000
0779.09.2016
Mobifone
2200000
0778.03.2016
Mobifone
2200000
0707.08.2016
Mobifone
5900000
07.6789.2016
Mobifone
29900000
0703.10.2016
Mobifone
5900000
0797.01.2016
Mobifone
2200000
0703.05.2016
Mobifone
5900000
0777.03.2016
Mobifone
2200000
0767.11.2016
Mobifone
1980000
077.999.2016
Mobifone
9900000
077.468.2016
Mobifone
3500000
0774.11.2016
Mobifone
2200000
0703.88.2016
Mobifone
1980000
078.999.2016
Mobifone
5900000
0775.10.2016
Mobifone
2200000
0706.05.2016
Mobifone
5900000
0778.88.2016
Mobifone
5500000
0772.07.2016
Mobifone
2200000
0789.89.2016
Mobifone
9900000
0779.11.2016
Mobifone
2200000
0776.66.2016
Mobifone
5500000
0707.11.2016
Mobifone
5990000
0768.53.2016
Mobifone
1180000
0707.05.2016
Mobifone
5900000
077.304.2016
Mobifone
2000000
09.09.04.2016
Mobifone
7990000
0787.53.2016
Mobifone
1180000
0797.08.2016
Mobifone
2200000
0778.08.2016
Mobifone
2200000
0795.30.2016
Mobifone
770000
0765.65.2016
Mobifone
2900000
0773.02.2016
Mobifone
2200000
0792.09.2016
Mobifone
2200000
0778.09.2016
Mobifone
2200000
0777.02.2016
Mobifone
2200000
0703.02.2016
Mobifone
5900000
0797.11.2016
Mobifone
2200000
0777.09.2016
Mobifone
2200000
0796.87.2016
Mobifone
770000
0776.12.2016
Mobifone
2200000
0778.04.2016
Mobifone
2200000
0707.06.2016
Mobifone
5900000
0773.03.2016
Mobifone
2200000
0777.08.2016
Mobifone
2200000
0703.12.2016
Mobifone
5990000
0708.99.2016
Mobifone
1980000
0707.99.2016
Mobifone
1980000
0703.33.2016
Mobifone
3900000
0767.77.2016
Mobifone
3900000
070.888.2016
Mobifone
9900000
0775.04.2016
Mobifone
2200000
0775.02.2016
Mobifone
2200000
077777.2016
Mobifone
80000000
0769.77.2016
Mobifone
1980000
0797.05.2016
Mobifone
2200000
0706.12.2016
Mobifone
5900000
0773.10.2016
Mobifone
2200000
0704.68.2016
Mobifone
1980000
0777.07.2016
Mobifone
2200000
0773.99.2016
Mobifone
1980000
0775.06.2016
Mobifone
2200000
0703.04.2016
Mobifone
5900000
0703.11.2016
Mobifone
5990000
0772.09.2016
Mobifone
2200000
07.68.68.2016
Mobifone
25000000
0773.77.2016
Mobifone
1980000
0798.10.2016
Mobifone
2200000
0779.02.2016
Mobifone
2200000
0765.55.2016
Mobifone
3900000
0779.07.2016
Mobifone
2200000
0772.08.2016
Mobifone
2200000
070.777.2016
Mobifone
9900000
076.999.2016
Mobifone
9900000
0797.89.2016
Mobifone
5500000
0767.16.2016
Mobifone
1980000
07.07.07.2016
Mobifone
39900000
0764.68.2016
Mobifone
770000
0797.07.2016
Mobifone
2200000
0774.10.2016
Mobifone
2200000
0765.67.2016
Mobifone
2900000
0777.12.2016
Mobifone
2200000
0792.02.2016
Mobifone
2200000
0775.07.2016
Mobifone
2200000
0707.02.2016
Mobifone
5900000
0794.93.2016
Mobifone
770000
0707.12.2016
Mobifone
5990000
0707.89.2016
Mobifone
2900000
0777.66.2016
Mobifone
1980000
0797.77.2016
Mobifone
5500000
0703.08.2016
Mobifone
5900000
0769.69.2016
Mobifone
5900000
0783.33.2016
Mobifone
2900000
0792.07.2016
Mobifone
2200000
0704.92.2016
Mobifone
770000
032.777.2016
Viettel
9500000
0968.79.2016
Viettel
12000000
0981.82.2016
Viettel
4500000
0867.1.3.2016
Viettel
3500000
0983.39.2016
Viettel
12500000
032.752.2016
Viettel
2500000
0354.93.2016
Viettel
805000
0777.43.2016
Mobifone
700000
097.686.2016
Viettel
12000000
0979.88.2016
Viettel
15000000
0968.5.4.2016
Viettel
5500000
0788.52.2016
Mobifone
700000
0974.75.2016
Viettel
3500000
0967.57.2016
Viettel
5800000
097.112.2016
Viettel
6800000
0869.21.2016
Viettel
1600000
0969.23.2016
Viettel
7050000
0984.35.2016
Viettel
3800000
0374.55.2016
Viettel
910000
0777.41.2016
Mobifone
700000
0326.67.2016
Viettel
1350000
098.11.5.2016
Viettel
6800000
0968.59.2016
Viettel
6500000
0398.01.2016
Viettel
910000
0948.52.2016
Vinaphone
3500000
0868.22.2016
Viettel
6500000
0388.94.2016
Viettel
1500000
0968.85.2016
Viettel
5800000
097.368.2016
Viettel
8500000
0979.15.2016
Viettel
6500000
0964.33.2016
Viettel
3500000
0972.72.2016
Viettel
6800000
0966.69.2016
Viettel
6800000
0965.25.2016
Viettel
6500000
0799.38.2016
Mobifone
890000
0974.81.2016
Viettel
3800000
0973.14.2016
Viettel
4800000
0968.1.9.2016
Viettel
8900000
098.13.9.2016
Viettel
6500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3

1