Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0366.58.2016
Viettel
1100000
0375.42.2016
Viettel
840000
0395.63.2016
Viettel
1100000
0329.36.2016
Viettel
1100000
0376.32.2016
Viettel
900000
0327.4.9.2016
Viettel
900000
035.294.2016
Viettel
2130000
0327.31.2016
Viettel
970000
0344.96.2016
Viettel
910000
039.25.3.2016
Viettel
2200000
0373.6.4.2016
Viettel
900000
0868.98.2016
Viettel
3000000
0328.51.2016
Viettel
840000
0389.26.2016
Viettel
1750000
0336.24.2016
Viettel
1250000
0368.2.4.2016
Viettel
1750000
0355.41.2016
Viettel
970000
0393.55.2016
Viettel
1630000
038.31.7.2016
Viettel
2280000
0966.18.2016
Viettel
2550000
0328.77.2016
Viettel
980000
034.383.2016
Viettel
840000
037775.2016
Viettel
1100000
0327.46.2016
Viettel
900000
0334.87.2016
Viettel
840000
0383.71.2016
Viettel
1140000
0389.82.2016
Viettel
1560000
037776.2016
Viettel
1630000
0397.4.3.2016
Viettel
900000
0337.80.2016
Viettel
750000
0336.14.2016
Viettel
1210000
0335.4.6.2016
Viettel
900000
0384.61.2016
Viettel
1100000
039.275.2016
Viettel
2200000
03.3455.2016
Viettel
1630000
0386.64.2016
Viettel
900000
098.113.2016
Viettel
5600000
0368.6.4.2016
Viettel
1100000
0394.4.8.2016
Viettel
840000
0384.53.2016
Viettel
900000
0347.24.2016
Viettel
1100000
037.261.2016
Viettel
2280000
0377.5.1.2016
Viettel
840000
0354.61.2016
Viettel
1100000
035.217.2016
Viettel
2130000
035.909.2016
Viettel
2800000
098.248.2016
Viettel
5600000
0366.45.2016
Viettel
910000
0326.3.1.2016
Viettel
950000
0337.74.2016
Viettel
860000
0357.1.5.2016
Viettel
1100000
0377.03.2016
Viettel
1170000
035.9.03.2016
Viettel
1170000
0357.96.2016
Viettel
970000
033.267.2016
Viettel
2200000
0347.87.2016
Viettel
840000
0386.43.2016
Viettel
1140000
0397.40.2016
Viettel
740000
0388.37.2016
Viettel
900000
0369.76.2016
Viettel
1100000
0398.21.2016
Viettel
1100000
038.214.2016
Viettel
2130000
035.4.06.2016
Viettel
910000
0386.82.2016
Viettel
1750000
033.287.2016
Viettel
2130000
0358.1.3.2016
Viettel
950000
0397.21.2016
Viettel
950000
036.4.04.2016
Viettel
1250000
0326.72.2016
Viettel
970000
0347.46.2016
Viettel
900000
0337.13.2016
Viettel
950000
0347.44.2016
Viettel
860000
034.294.2016
Viettel
2130000
0348.70.2016
Viettel
860000
037.5.08.2016
Viettel
1100000
0383.43.2016
Viettel
950000
036.778.2016
Viettel
900000
0367.94.2016
Viettel
840000
0358.65.2016
Viettel
970000
0399.83.2016
Viettel
1180000
0344.16.2016
Viettel
1100000
033.7.12.2016
Viettel
2130000
033.798.2016
Viettel
980000
0397.202016
Viettel
900000
0344.98.2016
Viettel
910000
0364.9.4.2016
Viettel
780000
0394.1.3.2016
Viettel
910000
0329.50.2016
Viettel
700000
037727.2016
Viettel
860000
0356.17.2016
Viettel
910000
0343.67.2016
Viettel
900000
03.67.68.2016
Viettel
1250000
0348.35.2016
Viettel
930000
033.246.2016
Viettel
2200000
036.258.2016
Viettel
2130000
0384.35.2016
Viettel
900000
0384.40.2016
Viettel
740000
0333.43.2016
Viettel
1750000
0374.9.7.2016
Viettel
780000
0376.3.3.2016
Viettel
1630000
096.27.4.2016
Viettel
5500000
0388.54.2016
Viettel
1100000
034.958.2016
Viettel
860000
0337.31.2016
Viettel
900000
039.455.2016
Viettel
900000
0377.74.2016
Viettel
860000
0389.54.2016
Viettel
1100000
0335.3.1.2016
Viettel
880000
0398.29.2016
Viettel
1100000
0368.97.2016
Viettel
1100000
0346.872016
Viettel
840000
037.237.2016
Viettel
2130000
0327.15.2016
Viettel
770000
0363.24.2016
Viettel
1250000
0363.81.2016
Viettel
1140000
0389.4.9.2016
Viettel
1140000
03.5556.2016
Viettel
1330000
0968.87.2016
Viettel
4000000
0984.88.2016
Viettel
4000000
08.6886.2016
Viettel
8000000
0388.86.2016
Viettel
5000000
0969.56.2016
Viettel
4500000
0867.43.2016
Viettel
3000000
0961.04.2016
Viettel
4000000
0867.89.2016
Viettel
15000000
0368.86.2016
Viettel
6000000
0967.52.2016
Viettel
3000000
0974.66.2016
Viettel
3500000
0987.39.2016
Viettel
4000000
0978.52.2016
Viettel
3000000
0975.13.2016
Viettel
3000000
0359.08.2016
Viettel
2050000
0968.69.2016
Viettel
6000000
0967.63.2016
Viettel
3000000
0967.73.2016
Viettel
3000000
0964.15.2016
Viettel
3500000
0966.39.2016
Viettel
5000000
0964.88.2016
Viettel
4000000
0979.21.2016
Viettel
5000000
0779.03.2016
Mobifone
2200000
078.999.2016
Mobifone
5900000
0798.10.2016
Mobifone
2200000
0765.65.2016
Mobifone
2900000
0773.06.2016
Mobifone
2200000
0772.03.2016
Mobifone
2200000
0772.02.2016
Mobifone
2200000
0764.68.2016
Mobifone
770000
0774.10.2016
Mobifone
2200000
0778.88.2016
Mobifone
5500000
0773.77.2016
Mobifone
1980000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3

1