Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0367.51.2016
Viettel
910000
0349.57.2016
Viettel
700000
0924.20.2016
Vietnamobile
910000
0949.63.2016
Vinaphone
700000
0947.37.2016
Vinaphone
910000
0941.67.2016
Vinaphone
2400000
0378.43.2016
Viettel
910000
0924.87.2016
Vietnamobile
1100000
0399.71.2016
Viettel
1100000
0385.59.2016
Viettel
910000
0929.57.2016
Vietnamobile
1475000
0981.38.2016
Viettel
5800000
0349.60.2016
Viettel
700000
0392.45.2016
Viettel
2700000
092.24.3.2016
Vietnamobile
1900000
0926.99.2016
Vietnamobile
3400000
0387.09.2016
Viettel
1250000
0926.96.2016
Vietnamobile
2900000
0329.87.2016
Viettel
910000
0888.84.20.16
Vinaphone
1900000
0984.67.2016
Viettel
2400000
0924.32.2016
Vietnamobile
1100000
094.10.3.2016
Vinaphone
2400000
0375.03.2016
Viettel
910000
0348.65.2016
Viettel
770000
0837.68.2016
Vinaphone
770000
0985.39.2016
Viettel
4800000
0967.84.2016
Viettel
2400000
0945.13.2016
Vinaphone
910000
0972.25.2016
Viettel
5300000
0926.49.2016
Vietnamobile
910000
0349.56.2016
Viettel
700000
0343.15.2016
Viettel
840000
0917.96.2016
Vinaphone
1900000
03579.8.2016
Viettel
1100000
0924.27.2016
Vietnamobile
1100000
0343.52.2016
Viettel
840000
0985.53.2016
Viettel
3900000
0926.83.2016
Vietnamobile
1625000
0346.96.2016
Viettel
770000
0393.02.2016
Viettel
2700000
0886.41.2016
Vinaphone
1100000
0928.24.2016
Vietnamobile
1100000
0348.85.2016
Viettel
770000
0367.02.2016
Viettel
910000
0962.44.2016
Viettel
5300000
0924.49.2016
Vietnamobile
910000
0929.73.2016
Vietnamobile
1680000
0365.83.2016
Viettel
910000
092.29.4.2016
Vietnamobile
2600000
0344.69.2016
Viettel
840000
0924.97.2016
Vietnamobile
980000
0349.19.2016
Viettel
700000
0925.74.2016
Vietnamobile
1100000
0337.96.2016
Viettel
1100000
0978.03.2016
Viettel
3200000
0947.67.2016
Vinaphone
910000
0346.27.2016
Viettel
770000
0971.97.2016
Viettel
5300000
0375.11.2016
Viettel
2700000
0888.16.2016
Vinaphone
1900000
0343.37.2016
Viettel
840000
0931.26.2016
Mobifone
3600000
0344.81.2016
Viettel
840000
0929.16.2016
Vietnamobile
1475000
0373.62.2016
Viettel
910000
0384.48.2016
Viettel
770000
0397.94.2016
Viettel
910000
0384.50.2016
Viettel
700000
0367.85.2016
Viettel
910000
0924.29.2016
Vietnamobile
1100000
0886.49.2016
Vinaphone
1100000
0374.66.2016
Viettel
910000
0926.84.2016
Vietnamobile
1100000
097.14.9.2016
Viettel
5300000
0947.41.2016
Vinaphone
910000
0337.58.2016
Viettel
1100000
0923.87.2016
Vietnamobile
1475000
0868.97.2016
Viettel
2400000
0375.95.2016
Viettel
910000
0924.88.2016
Vietnamobile
1900000
0929.66.2016
Vietnamobile
2700000
0327.34.2016
Viettel
910000
091.19.3.2016
Vinaphone
4800000
0924.76.2016
Vietnamobile
1900000
096.18.9.2016
Viettel
5300000
0336.99.2016
Viettel
2700000
092.29.3.2016
Vietnamobile
2900000
0961.85.2016
Viettel
5300000
0966.52.2016
Viettel
3900000
0374.85.2016
Viettel
770000
0927.53.2016
Vietnamobile
1680000
0888.60.2016
Vinaphone
1900000
0923.16.2016
Vietnamobile
1475000
0386.51.2016
Viettel
910000
0372.39.2016
Viettel
2700000
0336.94.2016
Viettel
910000
0374.72.2016
Viettel
770000
0327.50.2016
Viettel
735000
0365.77.2016
Viettel
1100000
0394.52.2016
Viettel
770000
0926.78.2016
Vietnamobile
1475000
096.15.4.2016
Viettel
5300000
0352.91.2016
Viettel
2700000
0888.15.2016
Vinaphone
1900000
094.15.9.2016
Vinaphone
2400000
0929.23.2016
Vietnamobile
1475000
0923.86.2016
Vietnamobile
1900000
0385.70.2016
Viettel
700000
0382.34.2016
Viettel
2700000
0969.63.2016
Viettel
3900000
0396.74.2016
Viettel
910000
0337.79.2016
Viettel
1100000
0925.65.2016
Vietnamobile
1475000
092.12.4.2016
Vietnamobile
1900000
0923.92.2016
Vietnamobile
1475000
0327.17.2016
Viettel
910000
0979.59.2016
Viettel
4800000
0382.96.2016
Viettel
2700000
0961.31.2016
Viettel
5300000
0928.69.2016
Vietnamobile
1475000
0363.64.2016
Viettel
910000
0376.89.2016
Viettel
1100000
09.29.07.2016
Vietnamobile
6800000
0356.48.2016
Viettel
910000
0967.06.2016
Viettel
3200000
0394.18.2016
Viettel
770000
0366.47.2016
Viettel
910000
0977.34.2016
Viettel
3400000
0342.82.2016
Viettel
2700000
094.13.8.2016
Vinaphone
2400000
0929.41.2016
Vietnamobile
1100000
0929.75.2016
Vietnamobile
1475000
0929.25.2016
Vietnamobile
1475000
0929.51.2016
Vietnamobile
1475000
0373.52.2016
Viettel
1100000
0342.54.2016
Viettel
3400000
0927.76.2016
Vietnamobile
1475000
092.23.5.2016
Vietnamobile
2900000
0929.15.2016
Vietnamobile
1475000
0929.45.2016
Vietnamobile
1100000
0886.42.2016
Vinaphone
1100000
0928.61.2016
Vietnamobile
1475000
0927.37.2016
Vietnamobile
1475000
0929.44.2016
Vietnamobile
1475000
0929.72.2016
Vietnamobile
1475000
094.14.6.2016
Vinaphone
2400000
0343.94.2016
Viettel
840000
0961.49.2016
Viettel
5300000
0927.39.2016
Vietnamobile
1475000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3

1