Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0797.39.2016
Mobifone
1640000
09.1987.2016
Vinaphone
8000000
0888.83.2016
Vinaphone
5000000
08.1800.2016
Vinaphone
5000000
09.19.29.2016
Vinaphone
10000000
0917.99.2016
Vinaphone
3300000
0826.05.2016
Vinaphone
9000000
0913.07.2016
Vinaphone
12000000
0911.88.2016
Vinaphone
7000000
08.1997.2016
Vinaphone
5000000
0916.03.2016
Vinaphone
12000000
0912.07.2016
Vinaphone
12000000
088886.2016
Vinaphone
12000000
091.286.2016
Vinaphone
6800000
0888.92.2016
Vinaphone
2600000
0888.58.2016
Vinaphone
2600000
0888.47.2016
Vinaphone
2280000
0984.67.2016
Viettel
2500000
0918.52.2016
Vinaphone
2000000
0924.87.2016
Vietnamobile
1100000
092.29.3.2016
Vietnamobile
3000000
0926.78.2016
Vietnamobile
1500000
0349.60.2016
Viettel
700000
0344.81.2016
Viettel
840000
0977.34.2016
Viettel
3500000
0382.34.2016
Viettel
2800000
0336.99.2016
Viettel
2800000
0945.13.2016
Vinaphone
910000
0947.67.2016
Vinaphone
910000
0949.74.2016
Vinaphone
700000
0344.58.2016
Viettel
840000
0981.38.2016
Viettel
6000000
0929.16.2016
Vietnamobile
1500000
0926.83.2016
Vietnamobile
1700000
0387.09.2016
Viettel
1250000
0926.84.2016
Vietnamobile
1100000
0342.54.2016
Viettel
3500000
0343.15.2016
Viettel
840000
0929.25.2016
Vietnamobile
1500000
0929.71.2016
Vietnamobile
1500000
0926.99.2016
Vietnamobile
3500000
0886.49.2016
Vinaphone
1100000
0372.39.2016
Viettel
2800000
0923.80.2016
Vietnamobile
1250000
0393.02.2016
Viettel
2800000
0924.66.2016
Vietnamobile
1500000
0928.29.2016
Vietnamobile
1500000
0387.06.2016
Viettel
910000
0967.84.2016
Viettel
2500000
0979.59.2016
Viettel
5000000
0924.88.2016
Vietnamobile
2000000
0966.52.2016
Viettel
4000000
0392.45.2016
Viettel
2800000
0929.15.2016
Vietnamobile
1500000
0367.85.2016
Viettel
910000
0888.15.2016
Vinaphone
2000000
0926.49.2016
Vietnamobile
910000
0928.15.2016
Vietnamobile
1500000
0888.34.2016
Vinaphone
2000000
0944.57.2016
Vinaphone
910000
0367.58.2016
Viettel
910000
0947.41.2016
Vinaphone
910000
0943.57.2016
Vinaphone
910000
0928.49.2016
Vietnamobile
2000000
097.14.9.2016
Viettel
5500000
0925.75.2016
Vietnamobile
1500000
0886.42.2016
Vinaphone
1100000
03579.8.2016
Viettel
1100000
0961.49.2016
Viettel
5500000
0336.94.2016
Viettel
910000
0929.75.2016
Vietnamobile
1500000
0963.34.2016
Viettel
2500000
0923.86.2016
Vietnamobile
2000000
0929.65.2016
Vietnamobile
1500000
0886.58.2016
Vinaphone
1100000
0923.16.2016
Vietnamobile
1500000
0929.57.2016
Vietnamobile
1500000
0927.76.2016
Vietnamobile
1500000
0929.51.2016
Vietnamobile
1500000
0978.03.2016
Viettel
3300000
0943.67.2016
Vinaphone
910000
0929.44.2016
Vietnamobile
1500000
0837.68.2016
Vinaphone
770000
0384.50.2016
Viettel
700000
0924.40.2016
Vietnamobile
910000
0928.69.2016
Vietnamobile
1475000
0352.24.2016
Viettel
2800000
092.22.9.2016
Vietnamobile
3500000
0929.39.2016
Vietnamobile
1500000
0365.91.2016
Viettel
910000
0929.72.2016
Vietnamobile
1500000
0923.99.2016
Vietnamobile
2800000
0927.39.2016
Vietnamobile
1500000
0888.16.2016
Vinaphone
2000000
0979.70.2016
Viettel
2500000
0397.94.2016
Viettel
910000
0375.11.2016
Viettel
2800000
0394.45.2016
Viettel
770000
0978.57.2016
Viettel
3300000
092.23.5.2016
Vietnamobile
3000000
0888.84.20.16
Vinaphone
2000000
0924.20.2016
Vietnamobile
910000
0373.62.2016
Viettel
910000
0349.56.2016
Viettel
700000
0343.41.2016
Viettel
840000
0349.57.2016
Viettel
700000
0972.25.2016
Viettel
5500000
0352.91.2016
Viettel
2800000
0378.43.2016
Viettel
910000
0886.41.2016
Vinaphone
1100000
0363.59.2016
Viettel
1100000
0382.64.2016
Viettel
2800000
0927.37.2016
Vietnamobile
1500000
0947.31.2016
Vinaphone
910000
0925.65.2016
Vietnamobile
1500000
0327.50.2016
Viettel
735000
094.10.3.2016
Vinaphone
2500000
0349.42.2016
Viettel
700000
0386.51.2016
Viettel
910000
09.29.07.2016
Vietnamobile
7000000
0349.19.2016
Viettel
700000
0383.72.2016
Viettel
1100000
0886.46.2016
Vinaphone
1100000
0346.96.2016
Viettel
770000
094.13.8.2016
Vinaphone
2500000
0925.29.2016
Vietnamobile
1500000
091.19.3.2016
Vinaphone
5000000
0336.51.2016
Viettel
1100000
0358.57.2016
Viettel
910000
0929.28.2016
Vietnamobile
1500000
0929.73.2016
Vietnamobile
1500000
0928.27.2016
Vietnamobile
1500000
0352.65.2016
Viettel
2800000
0399.71.2016
Viettel
1100000
0373.52.2016
Viettel
1100000
0924.49.2016
Vietnamobile
910000
0929.48.2016
Vietnamobile
1100000
0367.02.2016
Viettel
910000
0926.96.2016
Vietnamobile
3000000
0924.27.2016
Vietnamobile
1100000
0357.91.2016
Viettel
1100000
096.15.4.2016
Viettel
5500000
0969.63.2016
Viettel
4000000
0929.41.2016
Vietnamobile
1100000
0394.18.2016
Viettel
770000
0888.60.2016
Vinaphone
2000000
0383.42.2016
Viettel
910000
0343.52.2016
Viettel
840000
0343.94.2016
Viettel
840000
0367.51.2016
Viettel
910000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : fb42d738422900b3587f0a61b29c06b3

1
Tin tức mới