Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0396.7.4.2014
Viettel
900000
034.989.2014
Viettel
880000
097.18.5.2014
Viettel
5500000
0328.42.2014
Viettel
860000
096.124.2014
Viettel
5600000
0985.57.2014
Viettel
2850000
0347.16.2014
Viettel
900000
0329.50.2014
Viettel
710000
0354.4.8.2014
Viettel
840000
039.272.2014
Viettel
2200000
0353.24.2014
Viettel
900000
033.23.1.2014
Viettel
2280000
0357.74.2014
Viettel
900000
0345.90.2014
Viettel
1100000
0338.7.4.2014
Viettel
900000
0339.4.9.2014
Viettel
1100000
0973.76.2014
Viettel
2130000
0347.13.2014
Viettel
900000
0339.2.4.2014
Viettel
900000
0328.50.2014
Viettel
770000
0384.92.2014
Viettel
860000
039.289.2014
Viettel
2130000
0367.15.2014
Viettel
910000
0384.76.2014
Viettel
740000
034.980.2014
Viettel
860000
0968.5.4.2014
Viettel
2550000
035.332.2014
Viettel
900000
039.6.04.2014
Viettel
1330000
039.7.08.2014
Viettel
1330000
0355.4.5.2014
Viettel
880000
0339.32.2014
Viettel
970000
0358.4.5.2014
Viettel
880000
0363.3.7.2014
Viettel
1170000
0387.44.2014
Viettel
950000
0345.71.2014
Viettel
1750000
0384.77.2014
Viettel
950000
039.293.2014
Viettel
2130000
0353.92.2014
Viettel
860000
0367.69.2014
Viettel
970000
0384.73.2014
Viettel
860000
0397.73.2014
Viettel
860000
037.20.8.2014
Viettel
2130000
0355.98.2014
Viettel
930000
0389.20.2014
Viettel
840000
03.6464.2014
Viettel
1100000
036.796.2014
Viettel
970000
0369.30.2014
Viettel
700000
097.208.2014
Viettel
5600000
039.271.2014
Viettel
2130000
03.6786.2014
Viettel
1750000
0356.8.4.2014
Viettel
950000
0393.28.2014
Viettel
1210000
0399.65.2014
Viettel
1100000
0375.94.2014
Viettel
900000
0364.76.2014
Viettel
740000
0373.52.2014
Viettel
860000
0397.71.2014
Viettel
860000
0377.59.2014
Viettel
1170000
0363.47.2014
Viettel
1140000
037.201.2014
Viettel
2130000
0397.42.2014
Viettel
860000
0968.4.6.2014
Viettel
2550000
0368.4.7.2014
Viettel
950000
0344.8.7.2014
Viettel
880000
0388.7.1.2014
Viettel
950000
0386.87.2014
Viettel
1170000
0397.2.8.2014
Viettel
900000
03.4884.2014
Viettel
970000
0365.42.2014
Viettel
860000
0336.75.2014
Viettel
1170000
035.909.2014
Viettel
2800000
0357.48.2014
Viettel
840000
0345.87.2014
Viettel
1750000
034.284.2014
Viettel
1860000
0397.6.9.2014
Viettel
880000
035.459.2014
Viettel
1100000
0345.26.2014
Viettel
1560000
036.389.2014
Viettel
1100000
0369.73.2014
Viettel
900000
0393.5.4.2014
Viettel
900000
034.6.03.2014
Viettel
900000
0334.31.2014
Viettel
840000
0393.89.2014
Viettel
1560000
0359.31.2014
Viettel
840000
03.6789.2014
Viettel
12000000
0867.89.2014
Viettel
15000000
0988.56.2014
Viettel
4000000
0972.81.2014
Viettel
3500000
0974.88.2014
Viettel
3000000
0398.88.2014
Viettel
5000000
0981.34.2014
Viettel
4000000
0981.17.2014
Viettel
4000000
0981.14.2014
Viettel
4000000
0967.10.2014
Viettel
3500000
0962.96.2014
Viettel
3500000
0964.82.2014
Viettel
3500000
0964.86.2014
Viettel
3000000
0962.11.2014
Viettel
3000000
0981.31.2014
Viettel
4000000
0964.57.2014
Viettel
3500000
0981.42.2014
Viettel
4000000
0961.04.2014
Viettel
4000000
0966.17.2014
Viettel
4000000
0778.01.2014
Mobifone
2200000
0934.16.2014
Mobifone
1600000
0792.08.2014
Mobifone
2200000
0775.04.2014
Mobifone
2200000
0766.58.2014
Mobifone
770000
0772.05.2014
Mobifone
2200000
0786.78.2014
Mobifone
2500000
076.555.2014
Mobifone
3900000
0707.88.2014
Mobifone
1980000
0703.06.2014
Mobifone
5900000
07.05.03.2014
Mobifone
5990000
0776.12.2014
Mobifone
2200000
0798.18.2014
Mobifone
2040000
0777.05.2014
Mobifone
2200000
07.08.09.2014
Mobifone
25000000
0776.99.2014
Mobifone
1980000
0774.12.2014
Mobifone
2200000
090.357.2014
Mobifone
1980000
0902.67.2014
Mobifone
2040000
0706.04.2014
Mobifone
5900000
0703.03.2014
Mobifone
9900000
07.89.89.2014
Mobifone
9990000
0797.09.2014
Mobifone
2200000
0707.04.2014
Mobifone
5900000
07.6666.2014
Mobifone
19900000
0776.10.2014
Mobifone
2200000
0764.24.2014
Mobifone
1980000
0775.77.2014
Mobifone
1980000
0708.22.2014
Mobifone
1980000
0704.68.2014
Mobifone
1980000
0764.96.2014
Mobifone
770000
0772.06.2014
Mobifone
2200000
0774.10.2014
Mobifone
2200000
0797.02.2014
Mobifone
2200000
0775.11.2014
Mobifone
2200000
0794.97.2014
Mobifone
1180000
0707.10.2014
Mobifone
5990000
0772.08.2014
Mobifone
2200000
0773.99.2014
Mobifone
1980000
0764.68.2014
Mobifone
770000
0707.02.2014
Mobifone
5900000
0772.99.2014
Mobifone
1980000
0793.98.2014
Mobifone
770000
0767.22.2014
Mobifone
1980000
077.999.2014
Mobifone
9900000
0708.33.2014
Mobifone
1980000
0779.05.2014
Mobifone
2200000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

1