Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0896.70.2014
Mobifone
560000
0385.16.2014
Viettel
1100000
0562.25.2014
Vietnamobile
1150000
0586.56.2014
Vietnamobile
1750000
0886.3.8.2014
Vinaphone
2800000
0837.02.2014
Vinaphone
910000
0854.39.2014
Vinaphone
1500000
0815.37.2014
Vinaphone
2040000
0913.02.2014
Vinaphone
7600000
079.4.07.2014
Mobifone
1175000
084.5.09.2014
Vinaphone
1475000
0814.81.2014
Vinaphone
2070000
085.249.2014
Vinaphone
1690000
0922.75.2014
Vietnamobile
2600000
0384.182.014
Viettel
770000
0814.91.2014
Vinaphone
2040000
0945.34.2014
Vinaphone
1043000
0946.52.2014
Vinaphone
1500000
0353.76.2014
Viettel
910000
0818.55.2014
Vinaphone
2070000
0943.98.2014
Vinaphone
1680000
0878.77.2014
iTelecom
966000
038.462.2014
Viettel
770000
0814.19.2014
Vinaphone
2040000
0834.07.2014
Vinaphone
1100000
084.226.2014
Vinaphone
910000
0946.07.2014
Vinaphone
1100000
0978.64.2014
Viettel
3500000
0966.41.2014
Viettel
2480000
0928.34.2014
Vietnamobile
840000
0705.46.2014
Mobifone
1000000
0816.65.2014
Vinaphone
2050000
0818.79.2014
Vinaphone
2060000
084.24.4.2014
Vinaphone
1960000
09.21.07.2014
Vietnamobile
15000000
0927.26.2014
Vietnamobile
840000
0945.70.2014
Vinaphone
3000000
0854.99.2014
Vinaphone
945000
0879.76.2014
iTelecom
980000
0888.19.2014
Vinaphone
2490000
0919.34.2014
Vinaphone
1500000
0815.15.2014
Vinaphone
2060000
08.16.05.2014
Vinaphone
15000000
085.272.2014
Vinaphone
1700000
0922.22.2014
Vietnamobile
34200000
0854.4.9.2014
Vinaphone
1250000
0816.57.2014
Vinaphone
2040000
0825.94.2014
Vinaphone
840000
0763.09.2014
Mobifone
658000
0945.87.2014
Vinaphone
1250000
0705.40.2014
Mobifone
690000
0834.23.2014
Vinaphone
2090000
07.04.07.2014
Mobifone
6850000
0816.82.2014
Vinaphone
2080000
0785.13.2014
Mobifone
2110000
0853.95.2014
Vinaphone
2080000
085.276.2014
Vinaphone
1490000
0774.03.2014
Mobifone
1550000
0836.23.2014
Vinaphone
2080000
0813.43.2014
Vinaphone
2030000
0839.04.2014
Vinaphone
1480000
0762.32.2014
Mobifone
640000
0393.53.2014
Viettel
1100000
0997.312.014
Gmobile
1040000
0356.29.2014
Viettel
1400000
08.9999.2014
Mobifone
25000000
0833.97.2014
Vinaphone
2070000
0911.08.2014
Vinaphone
10000000
0763.48.2014
Mobifone
1330000
0942.49.2014
Vinaphone
1475000
0823.89.2014
Vinaphone
2080000
0836.4.9.2014
Vinaphone
890000
0814.23.2014
Vinaphone
2060000
0793.85.2014
Mobifone
2120000
0819.14.2014
Vinaphone
2040000
0925.47.2014
Vietnamobile
1380000
08.15.07.2014
Vinaphone
15000000
0838.05.2014
Vinaphone
910000
0983.97.2014
Viettel
3000000
0818.24.2014
Vinaphone
2060000
0833.12.2014
Vinaphone
4390000
0819.96.2014
Vinaphone
2840000
0387.8.5.2014
Viettel
1590000
0385.73.2014
Viettel
1250000
0978.5.6.2014
Viettel
4400000
0911.83.2014
Vinaphone
3000000
09.31.01.2014
Mobifone
12000000
0386.38.2014
Viettel
910000
0772.38.2014
Mobifone
680000
0815.97.2014
Vinaphone
2030000
0706.22.2014
Mobifone
1390000
093.23.1.2014
Mobifone
1880000
0926.59.2014
Vietnamobile
1450000
0868.20.2014
Viettel
1490000
085.509.2014
Vinaphone
1700000
0974.43.2014
Viettel
3500000
0818.58.2014
Vinaphone
2040000
0396.57.2014
Viettel
1500000
0854.1.6.2014
Vinaphone
890000
039.4.06.2014
Viettel
1100000
0989.53.2014
Viettel
4500000
058.24.6.2014
Vietnamobile
840000
0767.31.2014
Mobifone
1500000
0773.56.2014
Mobifone
1390000
0838.15.2014
Vinaphone
2280000
0827.26.2014
Vinaphone
840000
0362.21.2014
Viettel
2460000
0782.77.2014
Mobifone
1390000
0837.90.2014
Vinaphone
1300000
0788.44.2014
Mobifone
640000
0815.49.2014
Vinaphone
2030000
0365.46.2014
Viettel
900000
0839.75.2014
Vinaphone
2050000
0865.17.2014
Viettel
1250000
0792.64.2014
Mobifone
1460000
0799.65.2014
Mobifone
1900000
0898.24.2014
Mobifone
1960000
0907.56.2014
Mobifone
2500000
05.28.03.2014
Vietnamobile
3710000
0337.76.2014
Viettel
900000
0838.37.2014
Vinaphone
2050000
0914.57.2014
Vinaphone
1770000
0778.47.2014
Mobifone
1570000
0772.12.2014
Mobifone
1970000
0354.90.2014
Viettel
1015000
0785.18.2014
Mobifone
2130000
098.412.2014
Viettel
5600000
0792.56.2014
Mobifone
2150000
0944.61.2014
Vinaphone
1680000
0813.59.2014
Vinaphone
2080000
0358.97.2014
Viettel
910000
0988.59.2014
Viettel
8000000
0917.83.2014
Vinaphone
3840000
038.378.2014
Viettel
3000000
08.18.03.2014
Vinaphone
8890000
0907.32.2014
Mobifone
7130000
0827.75.2014
Vinaphone
1700000
0346.37.2014
Viettel
900000
0925.99.2014
Vietnamobile
2000000
0328.52.2014
Viettel
1100000
036.850.2014
Viettel
770000
0947.31.2014
Vinaphone
1257500
0829.94.2014
Vinaphone
2070000
085.993.2014
Vinaphone
1680000
0927.98.2014
Vietnamobile
1290000
0815.20.2014
Vinaphone
1680000
038.4.02.2014
Viettel
1380000
0919.71.2014
Vinaphone
3000000
0329.78.2014
Viettel
910000
0813.45.2014
Vinaphone
2060000
1