Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0944.24.2014
Vinaphone
1890000
0377.59.2014
Viettel
1170000
082.318.2014
Vinaphone
1475000
0977.27.2014
Viettel
4390000
0327.14.2014
Viettel
910000
0814.84.2014
Vinaphone
2050000
0859.94.2014
Vinaphone
2070000
0767.30.2014
Mobifone
1450000
0838.70.2014
Vinaphone
980000
0911.67.2014
Vinaphone
5000000
0336.95.2014
Viettel
1280000
084.24.6.2014
Vinaphone
1990000
0819.73.2014
Vinaphone
2860000
0829.65.2014
Vinaphone
2080000
0919.36.2014
Vinaphone
3840000
0817.74.2014
Vinaphone
2070000
0814.94.2014
Vinaphone
2080000
0834.71.2014
Vinaphone
2050000
078.222.2014
Mobifone
2280000
0795.57.2014
Mobifone
1390000
0818.93.2014
Vinaphone
2080000
0826.81.2014
Vinaphone
2080000
0336.47.2014
Viettel
1250000
0705.74.2014
Mobifone
1330000
0947.5.3.2014
Vinaphone
973000
039.25.8.2014
Viettel
5000000
0896.90.2014
Mobifone
1300000
096.889.2014
Viettel
5000000
0819.83.2014
Vinaphone
2840000
0767.17.2014
Mobifone
1390000
0946.75.2014
Vinaphone
1475000
0339.65.2014
Viettel
910000
094.967.2014
Vinaphone
960000
0764.13.2014
Mobifone
1390000
0944.21.2014
Vinaphone
1020000
0859.53.2014
Vinaphone
2060000
0964.34.2014
Viettel
3500000
0911.86.2014
Vinaphone
6800000
05.23.12.2014
Vietnamobile
9000000
0834.26.2014
Vinaphone
980000
0972.38.2014
Viettel
6460000
0867.45.2014
Viettel
1000000
0857.13.2014
Vinaphone
2060000
0925.22.2014
Vietnamobile
1500000
097.7.06.2014
Viettel
5000000
081.272.2014
Vinaphone
1490000
0963.27.2014
Viettel
3190000
098.412.2014
Viettel
5600000
082.989.2014
Vinaphone
833000
0976.49.2014
Viettel
4500000
0328.67.2014
Viettel
970000
0365.48.2014
Viettel
966000
0328.52.2014
Viettel
1100000
0358.842.014
Viettel
1490000
0826.67.2014
Vinaphone
1000000
08.5588.2014
Vinaphone
2820000
0908.67.2014
Mobifone
2050000
0343.61.2014
Viettel
1250000
035.405.2014
Viettel
910000
0813.57.2014
Vinaphone
2080000
0814.66.2014
Vinaphone
2080000
0904.42.2014
Mobifone
2440000
0369.63.2014
Viettel
1280000
0936.4.3.2014
Mobifone
980000
0823.91.2014
Vinaphone
1480000
085.298.2014
Vinaphone
1700000
0367.53.2014
Viettel
1100000
085.333.2014
Vinaphone
1680000
0794.06.2014
Mobifone
1240000
03.25.11.2014
Viettel
19000000
09.1988.2014
Vinaphone
7000000
0767.40.2014
Mobifone
1470000
0854.40.2014
Vinaphone
1530000
0987.61.2014
Viettel
2820000
0793.65.2014
Mobifone
1390000
0772.28.2014
Mobifone
720000
0969.24.2014
Viettel
4000000
0833.24.2014
Vinaphone
2070000
0924.91.2014
Vietnamobile
840000
0978.54.2014
Viettel
2380000
09.28.07.2014
Vietnamobile
15000000
0334.49.2014
Viettel
1500000
0967.56.2014
Viettel
3000000
0917.66.2014
Vinaphone
3960000
0988.38.2014
Viettel
6800000
085.973.2014
Vinaphone
1250000
0364.35.2014
Viettel
770000
0898.33.2014
Mobifone
1470000
0826.52.2014
Vinaphone
960000
097.4.05.2014
Viettel
5120000
0987.71.2014
Viettel
4500000
0704.8.8.2014
Mobifone
1230000
0931.47.2014
Mobifone
1500000
0794.87.2014
Mobifone
1390000
0396.43.2014
Viettel
650000
0961.44.2014
Viettel
4750000
09.1981.2014
Vinaphone
5000000
082.515.2014
Vinaphone
960000
0813.55.2014
Vinaphone
2070000
0933.73.2014
Mobifone
2050000
0848.12.2014
Vinaphone
2690000
0922.34.2014
Vietnamobile
910000
0379.35.2014
Viettel
1100000
0912.79.2014
Vinaphone
6800000
0977.17.2014
Viettel
8000000
0796.43.2014
Mobifone
1490000
0328.25.2014
Viettel
970000
0348.21.2014
Viettel
1000000
0376.85.2014
Viettel
910000
0943.93.2014
Vinaphone
3500000
08.15.11.2014
Vinaphone
11600000
0879.48.2014
iTelecom
980000
0918.44.2014
Vinaphone
3610000
0343.98.2014
Viettel
1050000
0777.27.2014
Mobifone
1030000
0927.09.2014
Vietnamobile
5240000
0943.86.2014
Vinaphone
5000000
0778.27.2014
Mobifone
1330000
0826.28.2014
Vinaphone
2050000
0837.59.2014
Vinaphone
2050000
0945.89.2014
Vinaphone
770000
0378.47.2014
Viettel
1000000
0913.79.2014
Vinaphone
3210000
0827.49.2014
Vinaphone
2060000
0853.75.2014
Vinaphone
840000
0763.12.2014
Mobifone
1000000
094.903.2014
Vinaphone
1500000
0815.35.2014
Vinaphone
2070000
084.349.2014
Vinaphone
770000
0969.16.2014
Viettel
2820000
0387.39.2014
Viettel
1280000
0825.53.2014
Vinaphone
2060000
038.696.2014
Viettel
1350000
0896.94.2014
Mobifone
1430000
0842.13.2014
Vinaphone
930000
0813.52.2014
Vinaphone
2070000
0839.25.2014
Vinaphone
987000
0847.89.2014
Vinaphone
1500000
0939.1.8.2014
Mobifone
1220000
0869.26.2014
Viettel
1325000
03.28.05.2014
Viettel
7200000
0824.67.2014
Vinaphone
1530000
0967.50.2014
Viettel
2000000
0903.45.2014
Mobifone
14100000
0339.74.2014
Viettel
2460000
0823.74.2014
Vinaphone
1475000
082.217.2014
Vinaphone
1490000
0797.29.2014
Mobifone
1390000
0908.82.2014
Mobifone
2050000
0853.73.2014
Vinaphone
2080000
1