Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0798.10.2014
Mobifone
2090000
0705.87.2014
Mobifone
820000
076.567.2014
Mobifone
1870000
0772.09.2014
Mobifone
2090000
0704.95.2014
Mobifone
1180000
0703.55.2014
Mobifone
1900000
0775.05.2014
Mobifone
2790000
0775.06.2014
Mobifone
2050000
0773.05.2014
Mobifone
2040000
0703.41.2014
Mobifone
820000
090.357.2014
Mobifone
1860000
0777.08.2014
Mobifone
2090000
0772.77.2014
Mobifone
1890000
0797.03.2014
Mobifone
2090000
0773.04.2014
Mobifone
2090000
0776.12.2014
Mobifone
2200000
0775.07.2014
Mobifone
2030000
0764.96.2014
Mobifone
820000
0765.25.2014
Mobifone
1870000
0773.10.2014
Mobifone
2050000
0708.08.2014
Mobifone
7510000
0797.09.2014
Mobifone
2060000
070.333.2014
Mobifone
3490000
077.888.2014
Mobifone
9410000
0773.11.2014
Mobifone
2050000
0792.02.2014
Mobifone
2070000
0707.12.2014
Mobifone
5170000
07.89.89.2014
Mobifone
8780000
0772.06.2014
Mobifone
2070000
0797.02.2014
Mobifone
2060000
0776.99.2014
Mobifone
1860000
0778.08.2014
Mobifone
2070000
0703.08.2014
Mobifone
5190000
0788.53.2014
Mobifone
1190000
070.888.2014
Mobifone
8660000
0778.07.2014
Mobifone
2090000
0708.33.2014
Mobifone
1860000
0779.09.2014
Mobifone
2060000
0778.99.2014
Mobifone
1880000
0773.07.2014
Mobifone
2090000
0775.04.2014
Mobifone
2030000
0766.53.2014
Mobifone
820000
0703.09.2014
Mobifone
5610000
0704.68.2014
Mobifone
1900000
077.999.2014
Mobifone
8660000
0792.04.2014
Mobifone
2090000
0703.10.2014
Mobifone
5190000
0768.53.2014
Mobifone
820000
0775.11.2014
Mobifone
2080000
0345.95.2014
Viettel
3000000
0917.25.2014
Vinaphone
3300000
0889.22.2014
Vinaphone
3720000
08.1800.2014
Vinaphone
5000000
0911.88.2014
Vinaphone
7000000
0826.08.2014
Vinaphone
9000000
0912.99.2014
Vinaphone
3000000
091.555.2014
Vinaphone
6800000
0825.09.2014
Vinaphone
7000000
0888.68.2014
Vinaphone
6000000
08.1988.2014
Vinaphone
5000000
0816.06.2014
Vinaphone
9000000
0916.86.2014
Vinaphone
3000000
0886.99.2014
Vinaphone
1900000
0941.23.2014
Vinaphone
5000000
08.12.04.2014
Vinaphone
9000000
091.707.2014
Vinaphone
12000000
08.12.02.2014
Vinaphone
9000000
094.777.2014
Vinaphone
5000000
0917.09.2014
Vinaphone
12000000
0839.76.2014
Vinaphone
1100000
0854.22.2014
Vinaphone
1250000
0914.39.2014
Vinaphone
2090000
08.27.09.2014
Vinaphone
6650000
0853.67.2014
Vinaphone
1100000
0826.72.2014
Vinaphone
1100000
093.22.5.2014
Mobifone
2390000
0915.67.2014
Vinaphone
3290000
0932.29.2014
Mobifone
1780000
07.02.07.2014
Mobifone
6660000
0914.21.2014
Vinaphone
1400000
07.05.05.2014
Mobifone
7880000
0937.34.2014
Mobifone
1475000
07.02.03.2014
Mobifone
6670000
0702.01.2014
Mobifone
6680000
0918.61.2014
Vinaphone
1400000
07.02.02.2014
Mobifone
8080000
0903.43.2014
Mobifone
1980000
0833.44.2014
Vinaphone
2090000
0904.40.2014
Mobifone
1490000
0814.93.2014
Vinaphone
2080000
0399.19.2014
Viettel
4300000
0961.49.2014
Viettel
5500000
0327.92.2014
Viettel
910000
0843.00.2014
Vinaphone
770000
0794.81.2014
Mobifone
2150000
0849.08.2014
Vinaphone
2090000
0352.29.2014
Viettel
3150000
0394.54.2014
Viettel
770000
0964.17.2014
Viettel
1830000
0868.22.2014
Viettel
6050000
0847.03.2014
Vinaphone
875000
0798.27.2014
Mobifone
2130000
0396.77.2014
Viettel
1020000
098.30.6.2014
Viettel
6000000
0335.95.2014
Viettel
1600000
084.858.2014
Vinaphone
960000
0788.20.2014
Mobifone
1390000
0988.78.2014
Viettel
5000000
036.237.2014
Viettel
1100000
0963.76.2014
Viettel
910000
0366.40.2014
Viettel
1475000
0782.77.2014
Mobifone
1390000
0838.71.2014
Vinaphone
2080000
0818.42.2014
Vinaphone
2080000
0769.18.2014
Mobifone
1240000
0856.23.2014
Vinaphone
2040000
093.997.2014
Mobifone
2990000
089.656.2014
Mobifone
1500000
0911.72.2014
Vinaphone
2900000
0901.83.2014
Mobifone
1490000
0936.45.2014
Mobifone
1900000
08.15.05.2014
Vinaphone
15000000
0819.47.2014
Vinaphone
2080000
0853.25.2014
Vinaphone
2150000
0979.83.2014
Viettel
5000000
0943.54.2014
Vinaphone
1990000
0914.26.2014
Vinaphone
1680000
0928.20.20.14
Vietnamobile
910000
0816.55.2014
Vinaphone
2050000
0922.13.2014
Vietnamobile
1530000
0394.92.2014
Viettel
700000
0816.18.2014
Vinaphone
2080000
0829.22.2014
Vinaphone
2120000
035.23.1.2014
Viettel
2240000
0828.40.2014
Vinaphone
1480000
0899.41.2014
Mobifone
1430000
0918.29.2014
Vinaphone
3840000
0357.59.2014
Viettel
1300000
097.4.05.2014
Viettel
5120000
0813.08.2014
Vinaphone
5260000
085.291.2014
Vinaphone
1660000
0929.71.2014
Vietnamobile
1100000
036.251.2014
Viettel
2130000
0337.99.2014
Viettel
1100000
0817.94.2014
Vinaphone
2080000
0387.8.5.2014
Viettel
1590000
0868.67.2014
Viettel
3320000
081.315.2014
Vinaphone
1500000
0336.73.2014
Viettel
1250000
0925.22.2014
Vietnamobile
1500000
1