Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0943.46.2014
Vinaphone
910000
0963.57.2014
Viettel
3300000
0342.65.2014
Viettel
2800000
0886.32.2014
Vinaphone
1100000
0365.68.2014
Viettel
1100000
0338.41.2014
Viettel
910000
0352.57.2014
Viettel
2800000
0973.94.2014
Viettel
3300000
0329.55.2014
Viettel
1100000
0928.48.2014
Vietnamobile
2000000
0923.87.2014
Vietnamobile
1100000
0967.26.2014
Viettel
3300000
0974.62.2014
Viettel
1500000
092.29.6.2014
Vietnamobile
2500000
0339.50.2014
Viettel
735000
0929.45.2014
Vietnamobile
1100000
0357.34.2014
Viettel
910000
0385.97.2014
Viettel
910000
0388.15.2014
Viettel
1100000
092.14.6.2014
Vietnamobile
2500000
0376.65.2014
Viettel
910000
0395.90.2014
Viettel
735000
0919.34.2014
Vinaphone
1500000
0926.49.2014
Vietnamobile
910000
096.14.3.2014
Viettel
5500000
0372.65.2014
Viettel
2800000
092.29.1.2014
Vietnamobile
2500000
0888.93.2014
Vinaphone
2000000
0929.48.2014
Vietnamobile
1100000
0399.64.2014
Viettel
910000
0927.60.2014
Vietnamobile
2000000
0975.45.2014
Viettel
3000000
0961.05.2014
Viettel
5500000
0394.92.2014
Viettel
700000
0347.85.2014
Viettel
770000
0868.98.2014
Viettel
2500000
0344.54.2014
Viettel
840000
0396.89.2014
Viettel
1100000
098.233.2014
Viettel
5500000
0968.72.2014
Viettel
4000000
0948.03.2014
Vinaphone
910000
0923.89.2014
Vietnamobile
2000000
091.558.2014
Vinaphone
2500000
0961.49.2014
Viettel
5500000
0924.98.2014
Vietnamobile
1100000
0329.09.2014
Viettel
6000000
0943.57.2014
Vinaphone
910000
0926.59.2014
Vietnamobile
2000000
0973.68.2014
Viettel
5500000
0354.39.2014
Viettel
910000
0395.07.2014
Viettel
910000
0367.99.2014
Viettel
1100000
0342.81.2014
Viettel
2800000
091.626.2014
Vinaphone
2000000
0363.06.2014
Viettel
2800000
092.11.6.2014
Vietnamobile
3500000
0329.78.2014
Viettel
910000
0352.49.2014
Viettel
2800000
0981.53.2014
Viettel
5500000
0395.30.2014
Viettel
735000
0976.40.2014
Viettel
1100000
0924.66.2014
Vietnamobile
1500000
0362.03.2014
Viettel
2800000
092.12.3.2014
Vietnamobile
4000000
0965.29.2014
Viettel
3300000
0925.22.2014
Vietnamobile
1500000
0924.87.2014
Vietnamobile
1100000
0385.32.2014
Viettel
735000
0372.18.2014
Viettel
2800000
096.15.5.2014
Viettel
5500000
0395.26.2014
Viettel
910000
0889.48.2014
Vinaphone
1100000
0329.46.2014
Viettel
910000
0376.28.2014
Viettel
910000
0375.62.2014
Viettel
910000
0345.97.2014
Viettel
980000
0338.72.2014
Viettel
1100000
0974.32.2014
Viettel
1500000
0336.27.2014
Viettel
1100000
0923.73.2014
Vietnamobile
1100000
0964.2.8.2014
Viettel
1250000
0929.73.2014
Vietnamobile
1100000
0389.66.2014
Viettel
1100000
0931.26.2014
Mobifone
3700000
0367.66.2014
Viettel
1100000
0925.17.2014
Vietnamobile
1100000
0337.03.2014
Viettel
1100000
0926.47.2014
Vietnamobile
1100000
0327.14.2014
Viettel
910000
0979.61.2014
Viettel
4500000
096.15.4.2014
Viettel
5500000
0925.16.2014
Vietnamobile
1100000
082.666.2014
Vinaphone
4000000
0929.71.2014
Vietnamobile
1100000
0947.36.2014
Vinaphone
910000
0335.98.2014
Viettel
1100000
0926.62.2014
Vietnamobile
1100000
0987.96.2014
Viettel
4500000
0352.38.2014
Viettel
2800000
0393.43.2014
Viettel
910000
0354.17.2014
Viettel
770000
0911.27.2014
Vinaphone
5000000
0386.10.2014
Viettel
2800000
0967.53.2014
Viettel
2500000
0923.61.2014
Vietnamobile
1100000
0343.28.2014
Viettel
840000
0886.53.2014
Vinaphone
1100000
0971.53.2014
Viettel
5500000
0967.03.2014
Viettel
3300000
0928.65.2014
Vietnamobile
1100000
0376.92.2014
Viettel
910000
0384.182.014
Viettel
770000
0926.95.2014
Vietnamobile
2000000
0327.19.2014
Viettel
910000
0355.77.2014
Viettel
1100000
096.18.9.2014
Viettel
5500000
0359.42.2014
Viettel
910000
0336.48.2014
Viettel
910000
0868.97.2014
Viettel
2500000
0925.36.2014
Vietnamobile
1100000
0349.01.2014
Viettel
770000
0886.57.2014
Vinaphone
1100000
0928.69.2014
Vietnamobile
1100000
0923.56.2014
Vietnamobile
1100000
084.888.2014
Vinaphone
3000000
0326.41.2014
Viettel
910000
0364.00.2014
Viettel
710000
0353.24.2014
Viettel
900000
0384.9.4.2014
Viettel
860000
035.9.05.2014
Viettel
1100000
097.127.2014
Viettel
5600000
039.770.2014
Viettel
840000
0964.15.2014
Viettel
1750000
096.258.2014
Viettel
5600000
033.792.2014
Viettel
900000
034.203.2014
Viettel
2200000
0353.92.2014
Viettel
860000
035.808.2014
Viettel
1750000
0359.7.3.2014
Viettel
880000
0337.53.2014
Viettel
1100000
034.6.03.2014
Viettel
900000
0377.54.2014
Viettel
840000
0379.90.2014
Viettel
840000
039.293.2014
Viettel
2130000
0345.26.2014
Viettel
1560000
038.216.2014
Viettel
2130000
038.6.09.2014
Viettel
2130000
036.389.2014
Viettel
1100000
0346.28.2014
Viettel
770000
0358.4.5.2014
Viettel
880000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

1