Sim Năm Sinh 2013

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0839.12.2013
Vinaphone
4750000
097.26.3.2013
Viettel
4890000
0965.38.2013
Viettel
6000000
0819.49.2013
Vinaphone
2080000
032.889.2013
Viettel
1100000
0845.67.2013
Vinaphone
2990000
0813.99.2013
Vinaphone
1475000
0823.66.2013
Vinaphone
1100000
0813.78.2013
Vinaphone
2080000
0983.61.2013
Viettel
4890000
0365.89.2013
Viettel
910000
0377.58.2013
Viettel
1290000
0833.54.2013
Vinaphone
2080000
0777.22.2013
Mobifone
3420000
0947.77.2013
Vinaphone
2050000
0853.35.2013
Vinaphone
1980000
0585.81.2013
Vietnamobile
1150000
0965.31.2013
Viettel
4090000
094746.2013
Vinaphone
1043000
0819.62.2013
Vinaphone
2860000
0772.51.2013
Mobifone
1390000
0926.77.2013
Vietnamobile
840000
0941.48.2013
Vinaphone
2370000
0327.57.2013
Viettel
854000
094.456.2013
Vinaphone
1490000
0827.03.2013
Vinaphone
6000000
0925.58.2013
Vietnamobile
1980000
097.197.2013
Viettel
7000000
0396.57.2013
Viettel
1300000
0522.85.2013
Vietnamobile
970000
0922.35.2013
Vietnamobile
2630000
0374.9.3.2013
Viettel
910000
0339.25.2013
Viettel
1100000
03.7999.2013
Viettel
3200000
0927.78.2013
Vietnamobile
840000
0886.39.2013
Vinaphone
1100000
0369.61.2013
Viettel
910000
0817.43.2013
Vinaphone
2030000
0927.97.2013
Vietnamobile
1990000
0824.58.2013
Vinaphone
1690000
0976.4.8.2013
Viettel
2130000
0346.16.2013
Viettel
1490000
0867.55.2013
Viettel
1260000
033.27.3.2013
Viettel
2470000
0916.44.2013
Vinaphone
2190000
0983.29.2013
Viettel
2890000
0966.02.2013
Viettel
5000000
0989.73.2013
Viettel
3500000
0329.57.2013
Viettel
2050000
085.224.2013
Vinaphone
1475000
0345.76.2013
Viettel
910000
0859.73.2013
Vinaphone
749000
0971.98.2013
Viettel
4880000
0948.1.4.2013
Vinaphone
1970000
081.241.2013
Vinaphone
1490000
0378.15.2013
Viettel
1100000
098.227.2013
Viettel
6030000
0946.44.2013
Vinaphone
1490000
08.6660.2013
Viettel
1250000
0777.23.2013
Mobifone
2000000
093.137.2013
Mobifone
2890000
0337.21.2013
Viettel
1260000
0817.95.2013
Vinaphone
2070000
0367.22.2013
Viettel
910000
094.667.2013
Vinaphone
1100000
0976.41.2013
Viettel
2640000
039.7.10.2013
Viettel
2130000
0888.27.2013
Vinaphone
960000
0917.07.2013
Vinaphone
7600000
0383.57.2013
Viettel
1480000
092.765.2013
Vietnamobile
2990000
0906.08.2013
Mobifone
15300000
037.7.10.2013
Viettel
2130000
0903.16.2013
Mobifone
2930000
081.225.2013
Vinaphone
1490000
0773.44.2013
Mobifone
1390000
0796.75.2013
Mobifone
1390000
0378.65.2013
Viettel
1100000
0582.41.2013
Vietnamobile
700000
0838.05.2013
Vinaphone
910000
0972.88.2013
Viettel
6800000
0929.71.2013
Vietnamobile
1500000
09.2772.2013
Vietnamobile
1680000
0763.24.2013
Mobifone
1390000
0833.83.2013
Vinaphone
2090000
0703.14.2013
Mobifone
1390000
0976.61.2013
Viettel
3000000
0857.82.2013
Vinaphone
749000
0347.00.2013
Viettel
970000
084.6.05.2013
Vinaphone
1490000
084.24.9.2013
Vinaphone
2000000
0856.55.2013
Vinaphone
1490000
084.7.04.2013
Vinaphone
1250000
0868.59.2013
Viettel
2200000
08.18.05.2013
Vinaphone
9000000
093.767.2013
Mobifone
840000
0969.91.2013
Viettel
5000000
0854.85.2013
Vinaphone
2080000
0818.73.2013
Vinaphone
2080000
0923.21.2013
Vietnamobile
2090000
0849.8.5.2013
Vinaphone
833000
0337.78.2013
Viettel
910000
0828.88.2013
Vinaphone
8880000
0879.20.2013
iTelecom
812000
0813.73.2013
Vinaphone
2070000
0823.04.2013
Vinaphone
4820000
0785.38.2013
Mobifone
2130000
0394.73.2013
Viettel
650000
0813.41.2013
Vinaphone
2080000
0825.45.2013
Vinaphone
1260000
0328.02.2013
Viettel
4500000
0941.50.2013
Vinaphone
910000
094767.2013
Vinaphone
1043000
0914.10.2013
Vinaphone
10000000
0587.49.2013
Vietnamobile
1150000
0915.38.2013
Vinaphone
3840000
0855.18.2013
Vinaphone
2020000
0911.69.2013
Vinaphone
5130000
09.26.12.2013
Vietnamobile
15000000
081.318.2013
Vinaphone
1475000
0925.97.2013
Vietnamobile
1250000
082.267.2013
Vinaphone
1475000
0775.24.2013
Mobifone
1390000
0968.14.2013
Viettel
4000000
0385.82.2013
Viettel
1280000
0877.21.2013
iTelecom
980000
0336.48.2013
Viettel
1100000
091.27.7.2013
Vinaphone
3960000
083.312.2013
Vinaphone
1500000
08.12.05.2013
Vinaphone
15000000
097.268.2013
Viettel
8500000
0383.71.2013
Viettel
1190000
077.20.8.2013
Mobifone
1530000
0777.3.1.2013
Mobifone
980000
0828.1.9.2013
Vinaphone
1290000
0936.90.2013
Mobifone
1590000
0837.59.2013
Vinaphone
749000
0818.66.2013
Vinaphone
1250000
035.392.2013
Viettel
1890000
0858.09.2013
Vinaphone
2050000
037.279.2013
Viettel
5880000
0869.62.2013
Viettel
2820000
0942.87.2013
Vinaphone
2500000
0989.76.2013
Viettel
3390000
0969.90.2013
Viettel
3000000
0849.5.6.2013
Vinaphone
833000
09.1998.2013
Vinaphone
3840000
0778.38.2013
Mobifone
1500000
0335.56.2013
Viettel
1260000
0777.25.2013
Mobifone
1175000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

1