Sim Năm Sinh 2013

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0824.52.2013
Vinaphone
1670000
0869.83.2013
Viettel
910000
0399.79.2013
Viettel
1500000
0816.57.2013
Vinaphone
2080000
098.127.2013
Viettel
5950000
0919.17.2013
Vinaphone
3380000
098.21.7.2013
Viettel
6460000
0365.62.2013
Viettel
910000
0832.19.2013
Vinaphone
910000
0927.79.2013
Vietnamobile
2600000
0854.35.2013
Vinaphone
1090000
0586.61.2013
Vietnamobile
1070000
08.16.02.2013
Vinaphone
8890000
0764.02.2013
Mobifone
1490000
09.27.06.2013
Vietnamobile
15000000
0944.59.2013
Vinaphone
1300000
0914.55.2013
Vinaphone
2720000
0779.3.8.2013
Mobifone
1175000
0948.3.7.2013
Vinaphone
2480000
0779.72.2013
Mobifone
1137500
082.313.2013
Vinaphone
1480000
0914.06.2013
Vinaphone
15000000
0782.74.2013
Mobifone
1390000
0966.59.2013
Viettel
5450000
0773.44.2013
Mobifone
1390000
0912.15.2013
Vinaphone
6000000
0832.08.2013
Vinaphone
910000
0816.58.2013
Vinaphone
2050000
0336.69.2013
Viettel
1660000
0819.14.2013
Vinaphone
2080000
0839.85.2013
Vinaphone
980000
0949.92.2013
Vinaphone
2390000
0829.91.2013
Vinaphone
1700000
0819.31.2013
Vinaphone
2080000
0775.68.2013
Mobifone
2000000
0399.18.2013
Viettel
1250000
0329.46.2013
Viettel
1250000
0853.25.2013
Vinaphone
1700000
036.357.2013
Viettel
5880000
0813.46.2013
Vinaphone
2040000
0938.44.2013
Mobifone
4500000
0922.72.2013
Vietnamobile
700000
0823.51.2013
Vinaphone
1100000
0393.32.2013
Viettel
1140000
0878.26.2013
iTelecom
1100000
0358.69.2013
Viettel
1100000
0921.37.2013
Vietnamobile
1980000
0327.39.2013
Viettel
910000
0843.20.2013
Vinaphone
1300000
0901.05.2013
Mobifone
8800000
0372.80.2013
Viettel
750000
0794.75.2013
Mobifone
2140000
082.267.2013
Vinaphone
1475000
0393.45.2013
Viettel
910000
0979.52.2013
Viettel
5000000
0365.16.2013
Viettel
1000000
0924.55.2013
Vietnamobile
2200000
082.296.2013
Vinaphone
1500000
0378.75.2013
Viettel
1290000
0398.4.5.2013
Viettel
2830000
0848.7.7.2013
Vinaphone
833000
0396.52.2013
Viettel
910000
0782.58.2013
Mobifone
1390000
090.242.2013
Mobifone
3420000
0387.45.2013
Viettel
1500000
090.665.2013
Mobifone
1260000
0837.66.2013
Vinaphone
840000
0988.38.2013
Viettel
7820000
0393.51.2013
Viettel
1100000
0856.72.2013
Vinaphone
2040000
0978.4.9.2013
Viettel
2990000
0901.4.3.2013
Mobifone
2600000
0924.7.7.2013
Vietnamobile
1325000
0396.73.2013
Viettel
1500000
08.2992.2013
Vinaphone
987000
0856.62.2013
Vinaphone
2070000
0943.37.2013
Vinaphone
1490000
033.274.2013
Viettel
2130000
0826.92.2013
Vinaphone
749000
0937.65.2013
Mobifone
1990000
083.241.2013
Vinaphone
1500000
0866.85.2013
Viettel
4300000
0947.18.2013
Vinaphone
2900000
05.22.04.2013
Vietnamobile
9000000
0765.12.2013
Mobifone
1500000
0348.69.2013
Viettel
1050000
097.215.2013
Viettel
5000000
0936.95.2013
Mobifone
2500000
0984.88.2013
Viettel
3590000
0837.41.2013
Vinaphone
1530000
0835.39.2013
Vinaphone
1990000
0833.36.2013
Vinaphone
2040000
0852.32.2013
Vinaphone
2920000
09.09.06.2013
Mobifone
12400000
0817.69.2013
Vinaphone
2070000
0375.39.2013
Viettel
1690000
0363.72.2013
Viettel
1325000
0857.40.2013
Vinaphone
2090000
08.25.07.2013
Vinaphone
15000000
0813.89.2013
Vinaphone
1250000
0984.7.1.2013
Viettel
2240000
08.25.02.2013
Vinaphone
8120000
093.220.2013
Mobifone
980000
0834.19.2013
Vinaphone
2090000
0835.5.4.2013
Vinaphone
2500000
0817.73.2013
Vinaphone
1980000
0359.13.2013
Viettel
910000
0914.99.2013
Vinaphone
1900000
0945.63.2013
Vinaphone
910000
0375.07.2013
Viettel
650000
0838.29.2013
Vinaphone
2060000
0877.03.20.13
iTelecom
1750000
0878.51.2013
iTelecom
600000
0857.51.2013
Vinaphone
2080000
0355.43.2013
Viettel
910000
097.880.2013
Viettel
2950000
0834.08.2013
Vinaphone
1680000
0838.54.2013
Vinaphone
2060000
084.999.2013
Vinaphone
2990000
0945.82.2013
Vinaphone
3500000
0918.15.2013
Vinaphone
3600000
09.31.10.2013
Mobifone
18800000
0836.64.2013
Vinaphone
2030000
0855.14.2013
Vinaphone
2070000
0816.75.2013
Vinaphone
2080000
0858.71.2013
Vinaphone
2080000
0777.23.2013
Mobifone
2000000
0858.42.2013
Vinaphone
1690000
0829.53.2013
Vinaphone
1650000
0975.32.2013
Viettel
3390000
0814.83.2013
Vinaphone
2080000
0886.27.2013
Vinaphone
1250000
0925.24.2013
Vietnamobile
1100000
0345.76.2013
Viettel
910000
0975.73.2013
Viettel
3020000
09.31.08.2013
Mobifone
7740000
0814.35.2013
Vinaphone
2040000
085.276.2013
Vinaphone
1480000
0334.79.2013
Viettel
950000
0763.43.2013
Mobifone
1330000
0966.31.2013
Viettel
5000000
0923.56.2013
Vietnamobile
1450000
0842.34.2013
Vinaphone
2380000
0836.87.2013
Vinaphone
2060000
0394.22.2013
Viettel
650000
098.575.2013
Viettel
6000000
0817.16.2013
Vinaphone
2080000
033.799.2013
Viettel
1750000
0938.13.2013
Mobifone
1800000
0825.41.2013
Vinaphone
2070000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

1