Sim Năm Sinh 2013

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
092.12.3.2013
Vietnamobile
4000000
0967.18.2013
Viettel
3300000
085.666.2013
Vinaphone
4000000
0395.16.2013
Viettel
910000
0348.60.2013
Viettel
700000
0925.85.2013
Vietnamobile
1500000
0365.18.2013
Viettel
910000
091.19.5.2013
Vinaphone
5000000
0384.53.2013
Viettel
700000
092.22.9.2013
Vietnamobile
4000000
096.15.4.2013
Viettel
5500000
0976.99.2013
Viettel
5500000
0352.94.2013
Viettel
2800000
0354.74.2013
Viettel
770000
092.24.8.2013
Vietnamobile
2500000
0947.59.2013
Vinaphone
910000
0924.96.2013
Vietnamobile
1100000
0925.52.2013
Vietnamobile
2000000
096.135.2013
Viettel
5500000
0339.18.2013
Viettel
840000
0354.80.2013
Viettel
700000
0334.78.2013
Viettel
840000
0346.37.2013
Viettel
770000
0969.15.2013
Viettel
4000000
0365.73.2013
Viettel
910000
0362.73.2013
Viettel
2800000
0329.32.2013
Viettel
910000
0332.59.2013
Viettel
2800000
0397.16.2013
Viettel
910000
0929.45.2013
Vietnamobile
1100000
092.29.5.2013
Vietnamobile
3000000
0981.21.2013
Viettel
5500000
0972.96.2013
Viettel
5500000
0924.19.2013
Vietnamobile
910000
0359.17.2013
Viettel
910000
0979.74.2013
Viettel
4000000
0886.39.2013
Vinaphone
1100000
0384.95.2013
Viettel
700000
0385.41.2013
Viettel
910000
0328.13.2013
Viettel
910000
0394.67.20.13
Viettel
595000
0372.34.2013
Viettel
2800000
0326.74.2013
Viettel
910000
0923.27.2013
Vietnamobile
1500000
0387.50.2013
Viettel
735000
0928.69.2013
Vietnamobile
1500000
0915.93.2013
Vinaphone
2000000
035.24.1.2013
Viettel
2800000
0369.56.2013
Viettel
1100000
0379.30.2013
Viettel
735000
0973.56.2013
Viettel
3300000
0977.28.2013
Viettel
4000000
0943.89.2013
Vinaphone
910000
0352.73.2013
Viettel
2800000
0924.89.2013
Vietnamobile
910000
0332.38.2013
Viettel
2800000
094.13.5.2013
Vinaphone
2500000
0981.61.2013
Viettel
5500000
0968.67.2013
Viettel
4000000
0979.81.2013
Viettel
4500000
0327.94.2013
Viettel
910000
0967.5.2.2013
Viettel
3300000
0342.97.2013
Viettel
2800000
0944.78.2013
Vinaphone
910000
0986.47.2013
Viettel
4000000
0335.19.2013
Viettel
1100000
0987.44.2013
Viettel
4000000
0923.61.2013
Vietnamobile
1500000
0365.34.2013
Viettel
700000
0389.83.2013
Viettel
1100000
096.18.2.2013
Viettel
5500000
0355.26.2013
Viettel
1100000
0359.25.2013
Viettel
910000
0945.63.2013
Vinaphone
910000
0364.59.2013
Viettel
770000
0971.53.2013
Viettel
5500000
0332.16.2013
Viettel
2800000
0359.69.2013
Viettel
910000
0395.69.2013
Viettel
910000
0342.10.2013
Viettel
2800000
0374.14.2013
Viettel
770000
0924.66.2013
Vietnamobile
1500000
0355.43.2013
Viettel
910000
0378.58.2013
Viettel
910000
0982.68.2013
Viettel
8000000
0886.47.2013
Vinaphone
1100000
0926.50.2013
Vietnamobile
1250000
0395.42.2013
Viettel
910000
0398.50.2013
Viettel
735000
0335.18.2013
Viettel
1100000
0345.77.2013
Viettel
840000
0914.72.2013
Vinaphone
1250000
0923.56.2013
Vietnamobile
3000000
091.19.7.2013
Vinaphone
5000000
091.25.9.2013
Vinaphone
5000000
0923.86.2013
Vietnamobile
2000000
0869.09.2013
Viettel
2500000
0967.94.2013
Viettel
3300000
092.26.7.2013
Vietnamobile
3500000
0888.78.2013
Vinaphone
2000000
0326.90.2013
Viettel
735000
0924.78.2013
Vietnamobile
1100000
0962.39.2013
Viettel
5500000
0355.10.2013
Viettel
2800000
091.19.4.2013
Vinaphone
5000000
0918.63.2013
Vinaphone
2000000
0929.48.2013
Vietnamobile
1100000
0886.69.2013
Vinaphone
1100000
092.12.4.2013
Vietnamobile
2500000
0355.06.2013
Viettel
1100000
0928.65.2013
Vietnamobile
1500000
092.31.8.2013
Vietnamobile
3500000
0868.32.2013
Viettel
2500000
0369.80.2013
Viettel
735000
0929.15.2013
Vietnamobile
1500000
0923.39.2013
Vietnamobile
3500000
0344.47.2013
Viettel
840000
0967.71.2013
Viettel
3300000
09.6664.2013
Viettel
3600000
0961.43.2013
Viettel
5500000
08.2211.2013
Vinaphone
7500000
0889.02.2013
Vinaphone
1500000
0333.84.2013
Viettel
910000
0928.75.2013
Vietnamobile
1500000
0336.13.2013
Viettel
1100000
0928.86.2013
Vietnamobile
1500000
0389.15.2013
Viettel
1100000
0378.66.2013
Viettel
1100000
0364.60.2013
Viettel
700000
0977.76.2013
Viettel
4000000
0925.24.2013
Vietnamobile
1100000
0924.87.2013
Vietnamobile
1100000
091.19.6.2013
Vinaphone
5000000
091.19.3.2013
Vinaphone
5000000
0366.68.2013
Viettel
5000000
0357.94.2013
Viettel
910000
0984.15.2013
Viettel
2500000
0981.74.2013
Viettel
5500000
0966.52.2013
Viettel
3600000
0977.78.2013
Viettel
4000000
0374.67.2013
Viettel
770000
092.14.2.2013
Vietnamobile
2500000
0354.94.2013
Viettel
700000
0373.90.2013
Viettel
735000
0397.38.2013
Viettel
910000
0929.73.2013
Vietnamobile
1500000
0929.25.2013
Vietnamobile
1500000
0359.63.2013
Viettel
910000
0929.71.2013
Vietnamobile
1500000
0976.22.2013
Viettel
5000000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

1