Sim Năm Sinh 2012

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0327.13.2012
Viettel
910000
0378.06.2012
Viettel
910000
0969.97.2012
Viettel
4750000
0974.87.2012
Viettel
910000
0373.81.2012
Viettel
910000
0353.93.2012
Viettel
910000
0397.57.2012
Viettel
910000
0364.43.2012
Viettel
910000
0386.00.2012
Viettel
910000
0328.63.2012
Viettel
910000
0386.83.2012
Viettel
910000
0352.28.2012
Viettel
910000
0339.46.2012
Viettel
910000
0326.58.2012
Viettel
910000
0376.77.2012
Viettel
910000
0335.92.2012
Viettel
910000
0375.65.2012
Viettel
910000
0365.22.2012
Viettel
910000
0353.92.2012
Viettel
910000
0385.19.2012
Viettel
910000
0396.25.2012
Viettel
910000
0385.02.2012
Viettel
910000
0392.85.2012
Viettel
910000
0384.63.2012
Viettel
910000
0397.38.2012
Viettel
910000
0869.91.2012
Viettel
910000
0338.03.2012
Viettel
910000
0328.36.2012
Viettel
910000
0969.73.2012
Viettel
4750000
0369.78.2012
Viettel
910000
0393.05.2012
Viettel
910000
0333.09.2012
Viettel
910000
0337.62.2012
Viettel
910000
0335.33.2012
Viettel
910000
0369.93.2012
Viettel
910000
0369.86.2012
Viettel
910000
0326.36.2012
Viettel
910000
0353.65.2012
Viettel
910000
0368.19.2012
Viettel
910000
0346.78.2012
Viettel
910000
0356.55.2012
Viettel
910000
0363.85.2012
Viettel
910000
0387.17.2012
Viettel
910000
0336.56.2012
Viettel
910000
0388.58.2012
Viettel
910000
0387.59.2012
Viettel
910000
0788.48.2012
Mobifone
640000
0788.36.2012
Mobifone
640000
0769.29.2012
Mobifone
720000
0788.26.2012
Mobifone
640000
0772.38.2012
Mobifone
720000
0782.05.2012
Mobifone
640000
0762.33.2012
Mobifone
720000
0795.20.2012
Mobifone
710000
0775.26.2012
Mobifone
720000
0795.38.2012
Mobifone
720000
0795.23.2012
Mobifone
720000
0788.32.2012
Mobifone
640000
0793.39.2012
Mobifone
690000
0772.28.2012
Mobifone
720000
0762.35.2012
Mobifone
720000
0788.23.2012
Mobifone
640000
0788.25.2012
Mobifone
640000
0795.26.2012
Mobifone
720000
0795.25.2012
Mobifone
690000
0788.35.2012
Mobifone
640000
0788.38.2012
Mobifone
640000
0783.18.2012
Mobifone
640000
0782.03.2012
Mobifone
640000
0969.32.2012
Viettel
6180000
0984.1.5.2012
Viettel
5230000
096.191.2012
Viettel
5730000
0989.46.2012
Viettel
4370000
0967.69.2012
Viettel
3990000
0986.71.2012
Viettel
5090000
0967.43.2012
Viettel
3980000
098.13.8.2012
Viettel
11900000
0869.16.2012
Viettel
2660000
0394.45.2012
Viettel
1400000
098.188.2012
Viettel
17100000
0987.16.2012
Viettel
6050000
0968.24.2012
Viettel
5880000
0978.26.2012
Viettel
3980000
0976.24.2012
Viettel
3990000
0399.9.7.2012
Viettel
3030000
0963.44.2012
Viettel
3010000
098.156.2012
Viettel
6320000
086.6.05.2012
Viettel
4990000
0869.63.2012
Viettel
1800000
098.959.2012
Viettel
6320000
0965.42.2012
Viettel
2590000
0385.75.2012
Viettel
945000
0961.75.2012
Viettel
5890000
086.6.03.2012
Viettel
4750000
0982.57.2012
Viettel
5110000
0967.28.2012
Viettel
5910000
096.233.2012
Viettel
6130000
0867.98.2012
Viettel
1475000
0968.13.2012
Viettel
6010000
0367.22.2012
Viettel
945000
0983.62.2012
Viettel
6180000
0977.65.2012
Viettel
4080000
0989.6.4.2012
Viettel
3990000
0989.16.2012
Viettel
6030000
0975.28.2012
Viettel
3290000
096.197.2012
Viettel
5890000
0985.2.9.2012
Viettel
8460000
0865.38.2012
Viettel
1475000
086.876.2012
Viettel
3310000
0969.1.9.2012
Viettel
8090000
098.568.2012
Viettel
11400000
0366.48.2012
Viettel
2370000
0966.54.2012
Viettel
3490000
097.444.2012
Viettel
5890000
0869.88.2012
Viettel
4960000
0989.73.2012
Viettel
6030000
0968.28.2012
Viettel
4870000
0868.22.2012
Viettel
5890000
0329.13.2012
Viettel
1970000
0375.54.2012
Viettel
1036000
0329.36.2012
Viettel
2350000
0968.3.4.2012
Viettel
4970000
0343.47.2012
Viettel
945000
0979.58.2012
Viettel
6150000
0399.30.2012
Viettel
945000
0389.5.4.2012
Viettel
945000
037.257.2012
Viettel
2100000
0384.99.2012
Viettel
1100000
0354.7.1.2012
Viettel
875000
0397.31.2012
Viettel
1137500
0363.6.4.2012
Viettel
1137500
0344.18.2012
Viettel
861000
0398.78.2012
Viettel
1167500
0375.77.2012
Viettel
1137500
033.5.08.2012
Viettel
1175000
0327.62.2012
Viettel
1100000
0357.4.4.2012
Viettel
1100000
0359.40.2012
Viettel
861000
0339.1.4.2012
Viettel
1100000
036.778.2012
Viettel
1100000
0347.75.2012
Viettel
861000
0334.2.1.2012
Viettel
840000
033.293.2012
Viettel
2100000
0334.90.2012
Viettel
721000
0375.31.2012
Viettel
945000
0398.84.2012
Viettel
980000
0375.04.2012
Viettel
1100000
032.771.2012
Viettel
903000
034.941.2012
Viettel
861000
0393.56.2012
Viettel
1600000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

1