Sim Năm Sinh 2012

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
083.3102012
Vinaphone
3000000
0386.37.2012
Viettel
2790000
0857.53.2012
Vinaphone
1090000
0346.30.2012
Viettel
1600000
0365.67.2012
Viettel
2340000
0947.53.2012
Vinaphone
1480000
0389.7.5.2012
Viettel
1100000
0924.30.2012
Vietnamobile
980000
0797.64.2012
Mobifone
1030000
096.470.2012
Viettel
1700000
0342.272.012
Viettel
980000
0815.27.2012
Vinaphone
2040000
0961.28.2012
Viettel
5500000
0363.76.2012
Viettel
1140000
081.298.2012
Vinaphone
1490000
0917.73.2012
Vinaphone
3050000
0384.83.2012
Viettel
970000
0812.66.2012
Vinaphone
3090000
070.878.2012
Mobifone
2050000
0936.06.2012
Mobifone
6590000
0922.93.2012
Vietnamobile
3500000
0923.29.2012
Vietnamobile
1570000
0834.74.2012
Vinaphone
930000
0948.59.2012
Vinaphone
1250000
0941.43.2012
Vinaphone
2390000
0376.29.2012
Viettel
840000
0818.21.2012
Vinaphone
2080000
0359.76.2012
Viettel
1300000
0703.93.2012
Mobifone
1500000
0823.87.2012
Vinaphone
1100000
0352.19.2012
Viettel
910000
0941.5.7.2012
Vinaphone
1990000
0915.99.2012
Vinaphone
2930000
085.7.04.2012
Vinaphone
910000
0814.97.2012
Vinaphone
2080000
0987.51.2012
Viettel
4000000
0866.61.2012
Viettel
3000000
0385.02.2012
Viettel
910000
039.20.7.2012
Viettel
3120000
0827.67.2012
Vinaphone
2080000
0929.68.2012
Vietnamobile
3300000
0962.61.2012
Viettel
4290000
0346.77.2012
Viettel
1940000
0819.51.2012
Vinaphone
2080000
085.360.2012
Vinaphone
1290000
082.567.2012
Vinaphone
6390000
0704.93.2012
Mobifone
1900000
0333.76.2012
Viettel
2490000
0327.3.4.2012
Viettel
900000
0359.98.2012
Viettel
1480000
0858.31.2012
Vinaphone
987000
0917.93.2012
Vinaphone
3380000
0896.94.2012
Mobifone
1490000
0585.2.6.2012
Vietnamobile
910000
082.868.2012
Vinaphone
3490000
0922.24.2012
Vietnamobile
2150000
0816.53.2012
Vinaphone
2080000
0793.39.2012
Mobifone
690000
0398.32.2012
Viettel
3210000
0768.36.2012
Mobifone
1390000
0858.75.2012
Vinaphone
2060000
0945.81.2012
Vinaphone
1325000
0937.6.7.2012
Mobifone
1480000
0394.26.2012
Viettel
650000
0922.76.2012
Vietnamobile
4890000
0343.90.2012
Viettel
890000
0813.74.2012
Vinaphone
2060000
0339.46.2012
Viettel
910000
0797.4.1.2012
Mobifone
1990000
0949.27.2012
Vinaphone
1680000
0878.17.2012
iTelecom
966000
0813.41.2012
Vinaphone
2080000
0829.35.2012
Vinaphone
1680000
0828.35.2012
Vinaphone
987000
0336.4.9.2012
Viettel
860000
0981.61.2012
Viettel
4390000
0818.62.2012
Vinaphone
2080000
0335.42.2012
Viettel
860000
0879.61.2012
iTelecom
980000
0921.97.2012
Vietnamobile
1660000
05.28.10.2012
Vietnamobile
7200000
09.23.12.2012
Vietnamobile
5710000
0938.9.6.2012
Mobifone
1500000
0834.35.2012
Vinaphone
1500000
070.28.9.2012
Mobifone
1512500
0824.19.2012
Vinaphone
2030000
08.9898.2012
Mobifone
5000000
09.1973.2012
Vinaphone
9500000
0968.24.2012
Viettel
6030000
0859.88.2012
Vinaphone
1940000
097.26.3.2012
Viettel
6000000
0971.96.2012
Viettel
4890000
0816.82.2012
Vinaphone
2070000
0971.14.2012
Viettel
4310000
0766.41.2012
Mobifone
1390000
0859.11.2012
Vinaphone
2090000
0373.42.2012
Viettel
1325000
0915.83.2012
Vinaphone
3840000
0778.38.2012
Mobifone
1490000
098.234.2012
Viettel
9000000
0944.59.2012
Vinaphone
3500000
0763.32.2012
Mobifone
760000
0967.91.2012
Viettel
3000000
0819.24.2012
Vinaphone
2030000
0943.85.2012
Vinaphone
770000
0816.20.2012
Vinaphone
1700000
0799.42.2012
Mobifone
1100000
0813.83.2012
Vinaphone
2070000
0329.64.2012
Viettel
910000
08.26.02.2012
Vinaphone
15000000
081.223.2012
Vinaphone
1490000
0866.93.2012
Viettel
3000000
0964.05.2012
Viettel
6000000
0974.02.2012
Viettel
6500000
0386.56.2012
Viettel
2500000
0778.792.012
Mobifone
735000
08.19.02.2012
Vinaphone
15000000
0782.24.2012
Mobifone
1390000
0339.6.9.2012
Viettel
1260000
0929.66.2012
Vietnamobile
2800000
0941.49.2012
Vinaphone
1740000
0829.79.2012
Vinaphone
1690000
0782.83.2012
Mobifone
770000
0397.31.2012
Viettel
1140000
0376.32.2012
Viettel
1100000
0385.38.2012
Viettel
1560000
0399.91.2012
Viettel
4700000
0923.17.2012
Vietnamobile
840000
0971.81.2012
Viettel
4250000
0762.43.2012
Mobifone
1390000
0388.65.2012
Viettel
1450000
0388.62.2012
Viettel
910000
0564.03.2012
Vietnamobile
1250000
097.646.2012
Viettel
3500000
0964.6.7.2012
Viettel
2900000
0763.37.2012
Mobifone
760000
0344.46.2012
Viettel
1100000
0941.60.2012
Vinaphone
1600000
0966.25.2012
Viettel
3500000
0969.80.2012
Viettel
2890000
0824.20.2012
Vinaphone
1260000
0936.75.2012
Mobifone
2500000
0966.28.2012
Viettel
4890000
0976.16.2012
Viettel
3500000
0354.25.2012
Viettel
2490000
0858.70.2012
Vinaphone
770000
0816.35.2012
Vinaphone
2080000
08.29.04.2012
Vinaphone
15000000
0819.23.2012
Vinaphone
2080000
0815.98.2012
Vinaphone
2080000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

1