Sim Năm Sinh 2012

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0703.45.2012
Mobifone
1820000
0707.89.2012
Mobifone
3590000
0797.06.2012
Mobifone
2050000
0777.09.2012
Mobifone
2060000
0767.77.2012
Mobifone
4820000
0708.88.2012
Mobifone
8270000
0792.04.2012
Mobifone
2090000
0778.02.2012
Mobifone
2000000
0707.04.2012
Mobifone
5610000
0767.55.2012
Mobifone
1870000
0777.34.2012
Mobifone
1990000
0777.08.2012
Mobifone
2090000
0779.02.2012
Mobifone
2050000
0707.77.2012
Mobifone
5610000
0772.07.2012
Mobifone
2090000
0797.08.2012
Mobifone
2000000
0707.09.2012
Mobifone
5180000
0703.02.2012
Mobifone
5070000
0775.04.2012
Mobifone
2050000
0898.24.2012
Mobifone
849000
0388.59.2012
Viettel
2750000
039.348.2012
Viettel
1990000
035.29.1.2012
Viettel
4190000
0812.05.2012
Vinaphone
6000000
083.555.2012
Vinaphone
2500000
0888.89.2012
Vinaphone
5000000
0824.04.2012
Vinaphone
9000000
0855.68.2012
Vinaphone
2500000
0949.79.2012
Vinaphone
1900000
0829.05.2012
Vinaphone
9000000
0913.93.2012
Vinaphone
5000000
0911.19.2012
Vinaphone
5000000
0947.222012
Vinaphone
3000000
0826.12.2012
Vinaphone
9000000
0822.12.2012
Vinaphone
8000000
0916.18.2012
Vinaphone
3000000
0916.33.2012
Vinaphone
5000000
0912.362.012
Vinaphone
5000000
0912.03.2012
Vinaphone
12000000
0937.15.2012
Mobifone
1250000
0888.27.2012
Vinaphone
1100000
0888.17.2012
Vinaphone
1100000
0839.04.2012
Vinaphone
1100000
0832.5.1.2012
Vinaphone
1100000
0859.55.2012
Vinaphone
1700000
0835.07.2012
Vinaphone
1100000
0888.78.2012
Vinaphone
1700000
0886.99.2012
Vinaphone
2390000
0888.24.2012
Vinaphone
1175000
07.02.09.2012
Mobifone
6840000
0888.47.2012
Vinaphone
1175000
0985.97.2012
Viettel
3190000
0888.73.2012
Vinaphone
1175000
0946.39.2012
Vinaphone
1800000
0888.52.2012
Vinaphone
1175000
0702.03.2012
Mobifone
7030000
07.02.07.2012
Mobifone
6840000
0933.16.2012
Mobifone
1480000
0987.43.2012
Viettel
4000000
0356.49.2012
Viettel
700000
0948.73.2012
Vinaphone
910000
0347.27.2012
Viettel
770000
0362.98.2012
Viettel
2800000
0929.43.2012
Vietnamobile
1100000
0392.04.2012
Viettel
2800000
0927.17.2012
Vietnamobile
1500000
0944.82.2012
Vinaphone
910000
0363.74.2012
Viettel
910000
0357.36.2012
Viettel
1100000
0923.87.2012
Vietnamobile
1500000
09.29.07.2012
Vietnamobile
7000000
0387.73.2012
Viettel
910000
0359.54.2012
Viettel
910000
0399.57.2012
Viettel
1100000
0929.45.2012
Vietnamobile
1100000
0927.32.2012
Vietnamobile
1500000
0946.13.2012
Vinaphone
910000
0945.76.2012
Vinaphone
910000
097.14.5.2012
Viettel
5500000
0359.74.2012
Viettel
910000
0397.04.2012
Viettel
910000
0332.09.2012
Viettel
2800000
0929.31.2012
Vietnamobile
1500000
0944.23.2012
Vinaphone
910000
0946.93.2012
Vinaphone
910000
0923.38.2012
Vietnamobile
1500000
092.29.1.2012
Vietnamobile
3500000
0929.57.2012
Vietnamobile
1680000
0925.52.2012
Vietnamobile
2000000
0329.77.2012
Viettel
1100000
0929.48.2012
Vietnamobile
1100000
0927.52.2012
Vietnamobile
1500000
0397.76.2012
Viettel
910000
0946.54.2012
Vinaphone
910000
0337.24.2012
Viettel
910000
0948.94.2012
Vinaphone
910000
0926.56.2012
Vietnamobile
1500000
0924.66.2012
Vietnamobile
1500000
094.15.3.2012
Vinaphone
2500000
0929.39.2012
Vietnamobile
1500000
096.15.4.2012
Viettel
5500000
0397.23.2012
Viettel
910000
0886.53.2012
Vinaphone
1100000
0924.46.2012
Vietnamobile
1100000
0924.87.2012
Vietnamobile
1100000
0929.16.2012
Vietnamobile
1500000
0333.12.2012
Viettel
3500000
0886.41.2012
Vinaphone
1100000
0356.45.2012
Viettel
910000
0943.72.2012
Vinaphone
910000
0926.57.2012
Vietnamobile
1500000
0925.17.2012
Vietnamobile
1500000
0394.42.2012
Viettel
770000
0946.52.2012
Vinaphone
910000
0929.75.2012
Vietnamobile
1500000
0379.74.2012
Viettel
910000
0929.15.2012
Vietnamobile
1500000
094.22.5.2012
Vinaphone
2500000
0944.52.2012
Vinaphone
910000
0326.51.2012
Viettel
910000
0929.65.2012
Vietnamobile
1500000
092.28.4.2012
Vietnamobile
2500000
0334.36.2012
Viettel
840000
0929.71.2012
Vietnamobile
1500000
0387.93.2012
Viettel
910000
0378.46.2012
Viettel
910000
0337.39.2012
Viettel
1100000
0375.72.2012
Viettel
910000
0337.41.2012
Viettel
910000
0949.64.2012
Vinaphone
700000
0924.29.2012
Vietnamobile
1100000
0869.39.2012
Viettel
3000000
0367.96.2012
Viettel
910000
0344.36.2012
Viettel
840000
0372.79.2012
Viettel
2800000
0778.792.012
Mobifone
735000
0369.77.2012
Viettel
1100000
0929.25.2012
Vietnamobile
1500000
0356.34.2012
Viettel
910000
0363.57.2012
Viettel
1100000
0977.98.2012
Viettel
5500000
0923.71.2012
Vietnamobile
1680000
0923.86.2012
Vietnamobile
2000000
0961.49.2012
Viettel
5500000
0926.83.2012
Vietnamobile
1700000
0946.31.2012
Vinaphone
910000
0352.66.2012
Viettel
3500000
0338.99.2012
Viettel
2800000
096.14.3.2012
Viettel
5500000
094.18.2.2012
Vinaphone
2500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

1