Sim Năm Sinh 2012

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0914.65.2012
Vinaphone
1900000
0915.59.2012
Vinaphone
3200000
0383.70.2012
Viettel
900000
0366.37.2012
Viettel
1100000
0326.85.2012
Viettel
1100000
0367.29.2012
Viettel
840000
0374.80.2012
Viettel
770000
0354.43.2012
Viettel
860000
0327.80.2012
Viettel
740000
033.5.08.2012
Viettel
1180000
0378.94.2012
Viettel
900000
039.278.2012
Viettel
2130000
0364.9.3.2012
Viettel
840000
0387.26.2012
Viettel
930000
0386.56.2012
Viettel
2500000
0374.17.2012
Viettel
1100000
0374.61.2012
Viettel
860000
0367.58.2012
Viettel
900000
034.941.2012
Viettel
860000
0375.77.2012
Viettel
1140000
0334.9.1.2012
Viettel
1140000
0385.3.7.2012
Viettel
930000
0357.62.2012
Viettel
1100000
0377.03.2012
Viettel
1250000
0327.62.2012
Viettel
1100000
0327.24.2012
Viettel
900000
037.205.2012
Viettel
2280000
0367.47.2012
Viettel
840000
035.909.2012
Viettel
2800000
039.402.2012
Viettel
1250000
0386.39.2012
Viettel
1560000
096.156.2012
Viettel
5200000
033.28.3.2012
Viettel
2280000
0384.99.2012
Viettel
1100000
033.21.8.2012
Viettel
2130000
0374.75.2012
Viettel
860000
0364.73.2012
Viettel
860000
0384.78.2012
Viettel
840000
0354.7.1.2012
Viettel
880000
0335.94.2012
Viettel
900000
0385.17.2012
Viettel
1210000
0364.90.2012
Viettel
710000
034.940.2012
Viettel
860000
0379.5.3.2012
Viettel
1100000
0397.59.2012
Viettel
860000
0363.78.2012
Viettel
1170000
037.293.2012
Viettel
2130000
037773.2012
Viettel
1560000
0384.30.2012
Viettel
840000
0338.94.2012
Viettel
910000
0385.61.2012
Viettel
970000
0353.2.5.2012
Viettel
1100000
0385.33.2012
Viettel
1250000
0363.76.2012
Viettel
1140000
0339.1.4.2012
Viettel
1100000
0359.25.2012
Viettel
1210000
0375.31.2012
Viettel
950000
038.6.02.2012
Viettel
2130000
0356.30.2012
Viettel
840000
0376.35.2012
Viettel
1100000
0334.46.2012
Viettel
900000
0327.7.4.2012
Viettel
840000
0363.6.4.2012
Viettel
1140000
0379.6.4.2012
Viettel
980000
038.29.4.2012
Viettel
2280000
034.717.2012
Viettel
1100000
0326.91.2012
Viettel
1140000
0375.04.2012
Viettel
1100000
0387.33.2012
Viettel
1250000
0327.3.4.2012
Viettel
900000
0369.75.2012
Viettel
900000
0364.54.2012
Viettel
860000
0375.282012
Viettel
900000
0376.64.2012
Viettel
910000
0389.7.5.2012
Viettel
1100000
0387.02.2012
Viettel
1250000
0398.84.2012
Viettel
980000
0337.32.2012
Viettel
910000
0374.14.2012
Viettel
840000
035.356.2012
Viettel
1250000
0346.71.2012
Viettel
900000
033.27.1.2012
Viettel
2130000
0378.39.2012
Viettel
930000
0379.73.2012
Viettel
1100000
037.257.2012
Viettel
2130000
0363.75.2012
Viettel
1140000
096.162.2012
Viettel
5500000
0375.92.2012
Viettel
980000
0377.44.2012
Viettel
1100000
0366.70.2012
Viettel
860000
0329.46.2012
Viettel
950000
0347.3.8.2012
Viettel
1140000
0358.33.2012
Viettel
1250000
0367.16.2012
Viettel
950000
0344.70.2012
Viettel
860000
0357.46.2012
Viettel
950000
0368.30.2012
Viettel
950000
0388.42.2012
Viettel
1750000
032.771.2012
Viettel
900000
0385.14.2012
Viettel
1100000
0334.90.2012
Viettel
710000
0359.40.2012
Viettel
860000
0396.29.2012
Viettel
1250000
0385.38.2012
Viettel
1560000
0359.31.2012
Viettel
1100000
03878.2.2012
Viettel
1100000
033.293.2012
Viettel
2130000
0347.75.2012
Viettel
860000
0384.69.2012
Viettel
970000
0348.7.2.2012
Viettel
860000
0394.73.2012
Viettel
860000
036.257.2012
Viettel
2130000
0398.78.2012
Viettel
1170000
037.4.08.2012
Viettel
1100000
034.933.2012
Viettel
1100000
0326.92.2012
Viettel
1100000
0357.60.2012
Viettel
790000
0347.16.2012
Viettel
900000
0384.3.3.2012
Viettel
1100000
0364.77.2012
Viettel
970000
0374.18.2012
Viettel
970000
0394.37.2012
Viettel
880000
0397.31.2012
Viettel
1140000
036.7.03.2012
Viettel
1100000
0393.56.2012
Viettel
1750000
0396.17.2012
Viettel
1100000
036.778.2012
Viettel
1100000
0389.5.4.2012
Viettel
950000
0383.4.6.2012
Viettel
1100000
0367.62.2012
Viettel
1100000
0388.51.2012
Viettel
1140000
0357.4.4.2012
Viettel
1100000
0366.9.4.2012
Viettel
1140000
0377.32.2012
Viettel
980000
097.6.04.2012
Viettel
2550000
0332.70.2012
Viettel
860000
0337.53.2012
Viettel
860000
0377.9.2.2012
Viettel
1100000
0334.32.2012
Viettel
900000
037.235.2012
Viettel
2130000
0373.63.2012
Viettel
860000
0384.75.2012
Viettel
860000
034.935.2012
Viettel
1100000
09.31.06.2012
Mobifone
5600000
0939.06.2012
Mobifone
1800000
0932.80.2012
Mobifone
1475000
0907.212.012
Mobifone
2900000
0899.07.2012
Mobifone
1900000
0939.1.3.2012
Mobifone
3400000
0899.002.012
Mobifone
1550000
[1] 2 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9

Tin tức mới