Sim Năm Sinh 2011

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0832.77.2011
Vinaphone
910000
082.247.2011
Vinaphone
1490000
0922.19.2011
Vietnamobile
1690000
0837.66.2011
Vinaphone
1500000
0855.40.2011
Vinaphone
1680000
097.23.6.2011
Viettel
5500000
0878.77.2011
iTelecom
966000
0827.90.2011
Vinaphone
630000
094.504.2011
Vinaphone
4500000
094.231.2011
Vinaphone
1970000
0394.31.2011
Viettel
1000000
084.28.4.2011
Vinaphone
1980000
0816.07.2011
Vinaphone
9200000
0929.48.2011
Vietnamobile
1100000
077.456.2011
Mobifone
1880000
090.177.2011
Mobifone
4000000
0915.72.2011
Vinaphone
3380000
0922.94.2011
Vietnamobile
2880000
0989.56.2011
Viettel
2500000
0797.58.2011
Mobifone
1390000
0794.60.2011
Mobifone
810000
0826.27.2011
Vinaphone
1100000
0847.3.6.2011
Vinaphone
833000
0869.27.2011
Viettel
1260000
0964.8.7.2011
Viettel
2450000
0933.4.8.2011
Mobifone
2920000
0396.49.2011
Viettel
1600000
081.273.2011
Vinaphone
1490000
034.991.2011
Viettel
1300000
0839.17.2011
Vinaphone
840000
0385.79.2011
Viettel
1100000
0934.17.2011
Mobifone
4080000
0898.60.2011
Mobifone
1260000
0987.2.1.2011
Viettel
4400000
0817.6.9.2011
Vinaphone
899000
0817.17.2011
Vinaphone
1250000
0865.74.2011
Viettel
650000
0886.30.2011
Vinaphone
2480000
0563.19.2011
Vietnamobile
1430000
0368.41.2011
Viettel
910000
0788.32.2011
Mobifone
1330000
0328.09.2011
Viettel
8860000
0929.36.2011
Vietnamobile
1570000
0914.09.2011
Vinaphone
8000000
0947.84.2011
Vinaphone
770000
0975.96.2011
Viettel
2820000
085.318.2011
Vinaphone
1500000
0778.20.2011
Mobifone
1250000
0813.66.2011
Vinaphone
1250000
0367.62.2011
Viettel
1260000
036.209.2011
Viettel
3000000
0775.21.2011
Mobifone
1325000
0983.25.2011
Viettel
5000000
0939.17.2011
Mobifone
2470000
0363.17.2011
Viettel
2800000
0942.71.2011
Vinaphone
2500000
0337.04.2011
Viettel
910000
097.5.07.2011
Viettel
5000000
081.256.2011
Vinaphone
1475000
036.339.2011
Viettel
1630000
0988.70.2011
Viettel
2690000
0788.45.2011
Mobifone
1330000
0832.97.2011
Vinaphone
910000
0563.17.2011
Vietnamobile
1430000
0931.85.2011
Mobifone
2150000
0763.97.2011
Mobifone
1250000
0334.6.1.2011
Viettel
1090000
0858.64.2011
Vinaphone
950000
0967.4.1.2011
Viettel
1840000
083.515.2011
Vinaphone
1148000
092.22.9.2011
Vietnamobile
4000000
0853.55.2011
Vinaphone
980000
0562.39.2011
Vietnamobile
1450000
0847.3.7.2011
Vinaphone
833000
098.158.2011
Viettel
8000000
0925.03.2011
Vietnamobile
9790000
0858.12.2011
Vinaphone
4750000
0927.47.2011
Vietnamobile
1100000
0922.15.2011
Vietnamobile
1690000
0814.06.2011
Vinaphone
6000000
0399.32.2011
Viettel
910000
0703.64.2011
Mobifone
630000
0969.81.2011
Viettel
5000000
0327.69.2011
Viettel
1200000
096.19.1.2011
Viettel
6120000
081.300.2011
Vinaphone
960000
0984.00.2011
Viettel
2820000
0854.03.2011
Vinaphone
1100000
0964.89.2011
Viettel
1980000
0889.38.2011
Vinaphone
2050000
0976.17.2011
Viettel
3120000
0344.75.20.11
Viettel
1100000
0903.26.2011
Mobifone
2770000
082.350.2011
Vinaphone
960000
082.678.2011
Vinaphone
7020000
0906.36.2011
Mobifone
1800000
0925.47.2011
Vietnamobile
1380000
0788.38.2011
Mobifone
640000
0365.33.2011
Viettel
910000
0937.6.2.2011
Mobifone
1500000
0947.41.2011
Vinaphone
910000
0828.46.2011
Vinaphone
875000
0397.97.2011
Viettel
910000
090.14.1.2011
Mobifone
3790000
0837.49.2011
Vinaphone
1000000
0971.52.2011
Viettel
4890000
0563.49.2011
Vietnamobile
770000
084.26.9.2011
Vinaphone
1512500
0923.98.2011
Vietnamobile
2500000
0908.57.2011
Mobifone
2380000
0772.24.2011
Mobifone
720000
0839.56.2011
Vinaphone
1700000
0942.17.2011
Vinaphone
2500000
037.668.2011
Viettel
7830000
084.21.9.2011
Vinaphone
1512500
0344.76.2011
Viettel
2050000
0979.96.2011
Viettel
6160000
0817.42.2011
Vinaphone
930000
0563.54.2011
Vietnamobile
820000
0896.67.2011
Mobifone
1460000
0845.5.9.2011
Vinaphone
833000
037.24.9.2011
Viettel
2160000
0348.76.2011
Viettel
1980000
0855.39.2011
Vinaphone
1250000
094.752.2011
Vinaphone
1580000
0329.49.2011
Viettel
1475000
0949.2.4.2011
Vinaphone
2850000
0941.45.2011
Vinaphone
2500000
0927.8.8.2011
Vietnamobile
2920000
0522.28.2011
Vietnamobile
2390000
0908.82.2011
Mobifone
6590000
056.22.1.2011
Vietnamobile
1250000
0844.28.2011
Vinaphone
875000
034.903.2011
Viettel
1300000
081.291.2011
Vinaphone
1475000
0846.8.5.2011
Vinaphone
833000
036.224.2011
Viettel
2130000
0329.18.2011
Viettel
910000
0908.62.2011
Mobifone
2840000
0889.94.2011
Vinaphone
1250000
0563.64.2011
Vietnamobile
820000
0769.28.2011
Mobifone
1390000
0964.77.2011
Viettel
2660000
0923.71.2011
Vietnamobile
2400000
0919.4.7.2011
Vinaphone
2390000
0858.6.1.2011
Vinaphone
987000
0846.4.5.2011
Vinaphone
833000
0836.92.2011
Vinaphone
1600000
0964.26.2011
Viettel
2680000
0922.35.2011
Vietnamobile
2600000
1