Sim Năm Sinh 2011

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0825.80.2011
Vinaphone
1660000
0828.00.2011
Vinaphone
1925000
0564.84.2011
Vietnamobile
770000
0868.54.2011
Viettel
3000000
0946.06.2011
Vinaphone
1900000
0763.00.2011
Mobifone
1800000
0786.53.2011
Mobifone
1390000
0926.9.5.2011
Vietnamobile
1800000
0943.68.2011
Vinaphone
1490000
098.158.2011
Viettel
8000000
0704.11.2011
Mobifone
9000000
0358.06.2011
Viettel
1475000
0818.43.2011
Vinaphone
2090000
0965.91.2011
Viettel
4890000
076.24.5.2011
Mobifone
1590000
082.234.2011
Vinaphone
6940000
0948.41.2011
Vinaphone
1250000
0338.35.2011
Viettel
910000
0849.04.2011
Vinaphone
2090000
0379.99.2011
Viettel
8000000
0937.80.2011
Mobifone
1190000
0868.32.2011
Viettel
2500000
09.22.03.2011
Vietnamobile
11900000
0775.57.2011
Mobifone
1137500
0363.17.2011
Viettel
2800000
0337.25.2011
Viettel
860000
0896.12.2011
Mobifone
1980000
0928.77.2011
Vietnamobile
1900000
0858.45.2011
Vinaphone
1250000
0823.07.2011
Vinaphone
4940000
058.99.22.011
Vietnamobile
3030000
05.23.08.2011
Vietnamobile
9000000
084.27.9.2011
Vinaphone
1550000
0979.41.2011
Viettel
5000000
037.277.2011
Viettel
2500000
098.772.2011
Viettel
3110000
084.23.2.2011
Vinaphone
1550000
0375.52.2011
Viettel
1260000
0836.14.2011
Vinaphone
950000
0374.76.2011
Viettel
650000
0375.93.2011
Viettel
910000
0847.03.2011
Vinaphone
1100000
0354.67.2011
Viettel
650000
0847.20.2011
Vinaphone
1100000
0935.97.2011
Mobifone
2000000
0787.75.2011
Mobifone
1390000
0395.33.2011
Viettel
910000
0705.28.2011
Mobifone
1500000
081.259.2011
Vinaphone
1480000
0335.28.2011
Viettel
1100000
0826.98.2011
Vinaphone
1690000
0948.43.2011
Vinaphone
3500000
0846.5.8.2011
Vinaphone
833000
0835.89.2011
Vinaphone
1960000
0984.06.2011
Viettel
7000000
09.31.07.2011
Mobifone
7690000
0379.24.2011
Viettel
910000
035.25.3.2011
Viettel
2390000
0899.26.2011
Mobifone
2460000
0705.46.2011
Mobifone
1000000
0797.49.2011
Mobifone
1390000
0948.57.2011
Vinaphone
1100000
0813.38.2011
Vinaphone
1250000
0348.18.2011
Viettel
910000
0828.17.2011
Vinaphone
1700000
0921.60.2011
Vietnamobile
2240000
03.95.99.2011
Viettel
4200000
0847.11.2011
Vinaphone
1970000
081.696.2011
Vinaphone
1670000
0928.4.5.2011
Vietnamobile
910000
0836.22.2011
Vinaphone
1500000
096.254.2011
Viettel
5000000
0837.59.2011
Vinaphone
1100000
0369.07.2011
Viettel
1710000
0925.89.2011
Vietnamobile
2400000
0344.82.2011
Viettel
910000
0929.76.2011
Vietnamobile
1200000
0386.87.2011
Viettel
1260000
0926.73.2011
Vietnamobile
1200000
082.686.2011
Vinaphone
5090000
08.19.05.2011
Vinaphone
9000000
092.26.2.2011
Vietnamobile
3000000
0788.68.2011
Mobifone
1240000
0794.51.2011
Mobifone
810000
0336.85.2011
Viettel
1100000
0917.82.2011
Vinaphone
1900000
0353.31.2011
Viettel
1100000
0933.97.2011
Mobifone
1990000
0941.22.2011
Vinaphone
3190000
0923.72.2011
Vietnamobile
2490000
0399.63.2011
Viettel
2200000
0816.38.2011
Vinaphone
2090000
0847.63.2011
Vinaphone
2090000
0817.6.3.2011
Vinaphone
899000
0936.85.2011
Mobifone
4090000
0936.88.2011
Mobifone
4500000
0763.99.2011
Mobifone
2390000
0877.04.2011
iTelecom
1720000
0528.57.2011
Vietnamobile
1750000
0333.75.2011
Viettel
910000
08.16.08.2011
Vinaphone
9500000
096.288.2011
Viettel
8000000
0927.78.2011
Vietnamobile
840000
0565.97.2011
Vietnamobile
1180000
0339.2.4.2011
Viettel
1140000
070.590.2011
Mobifone
1000000
0705.24.2011
Mobifone
1800000
091.878.2011
Vinaphone
5510000
0818.28.2011
Vinaphone
2090000
094.15.8.2011
Vinaphone
3690000
0888.78.2011
Vinaphone
2500000
0378.5.8.2011
Viettel
900000
0817.24.2011
Vinaphone
1120000
0902.16.2011
Mobifone
5000000
0859.3.8.2011
Vinaphone
910000
0569.2.3.2011
Vietnamobile
840000
0399.70.2011
Viettel
840000
070.888.2011
Mobifone
5000000
0823.16.2011
Vinaphone
987000
035.53.2.2011
Viettel
1030000
0358.24.2011
Viettel
1250000
0888.7.7.2011
Vinaphone
2050000
0399.52.2011
Viettel
1500000
0946.64.2011
Vinaphone
1600000
0979.16.2011
Viettel
3120000
0856.48.2011
Vinaphone
1090000
0977.84.2011
Viettel
2500000
0922.58.2011
Vietnamobile
2630000
0336.88.2011
Viettel
3000000
0795.76.2011
Mobifone
957000
034.29.7.2011
Viettel
1107500
0847.08.2011
Vinaphone
1100000
0822.99.2011
Vinaphone
2930000
0353.70.2011
Viettel
910000
0813.4.9.2011
Vinaphone
833000
0966.57.2011
Viettel
5230000
0374.38.2011
Viettel
960000
0817.17.2011
Vinaphone
1250000
0899.89.2011
Mobifone
2860000
0911.88.2011
Vinaphone
6860000
084.888.2011
Vinaphone
4390000
0925.14.2011
Vietnamobile
2880000
0377.36.2011
Viettel
910000
0936.55.2011
Mobifone
2160000
08.18.05.2011
Vinaphone
15000000
0931.03.2011
Mobifone
8800000
0818.40.2011
Vinaphone
1030000
0855.97.2011
Vinaphone
950000
035.27.5.2011
Viettel
1530000
0963.77.2011
Viettel
4000000
1