Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0788.62.2008
Mobifone
700000
0988.52.2008
Viettel
7500000
079.569.2008
Mobifone
945000
0865.6.1.2008
Viettel
4500000
0398.78.2008
Viettel
910000
0987.65.2008
Viettel
8800000
070.24.1.2008
Mobifone
945000
0977.56.2008
Viettel
6800000
0334.96.2008
Viettel
2100000
0334.82.2008
Viettel
2100000
0788.61.2008
Mobifone
700000
076.362.2008
Mobifone
890000
0327.42.2008
Viettel
910000
0779.57.2008
Mobifone
805000
076.359.2008
Mobifone
805000
0869.86.2008
Viettel
2500000
0966.31.2008
Viettel
6800000
096.24.2.2008
Viettel
8900000
0356.16.2008
Viettel
910000
076.369.2008
Mobifone
945000
0788.58.2008
Mobifone
805000
0787.59.2008
Mobifone
805000
0329.13.2008
Viettel
2100000
0796.65.2008
Mobifone
735000
08.3568.2008
Vinaphone
5000000
083.999.2008
Vinaphone
5000000
082.888.2008
Vinaphone
7000000
085.779.2008
Vinaphone
1900000
082.555.2008
Vinaphone
2800000
08.5555.2008
Vinaphone
15000000
0823.93.2008
Vinaphone
910000
0833.67.2008
Vinaphone
1830000
083.678.2008
Vinaphone
4500000
0839.33.2008
Vinaphone
1900000
085.333.2008
Vinaphone
1830000
0825.95.2008
Vinaphone
4500000
083.616.2008
Vinaphone
1900000
0828.98.2008
Vinaphone
5500000
08.1977.2008
Vinaphone
3800000
082.999.2008
Vinaphone
8000000
0833.99.2008
Vinaphone
4500000
0839.88.2008
Vinaphone
1830000
083.688.2008
Vinaphone
5000000
085.666.2008
Vinaphone
2600000
081778.2008
Vinaphone
2600000
081775.2008
Vinaphone
1680000
0825.93.2008
Vinaphone
910000
083.567.2008
Vinaphone
4500000
081777.2008
Vinaphone
5600000
0916.43.2008
Vinaphone
4000000
0833.55.2008
Vinaphone
1830000
0825.96.2008
Vinaphone
910000
0833.68.2008
Vinaphone
8000000
085.345.2008
Vinaphone
4000000
082.345.2008
Vinaphone
10000000
083.323.2008
Vinaphone
1830000
08.1978.2008
Vinaphone
3800000
081779.2008
Vinaphone
4500000
08.1979.2008
Vinaphone
4300000
0356.90.2008
Viettel
980000
0355.36.2008
Viettel
1260000
0395.43.2008
Viettel
1260000
0386.63.2008
Viettel
1320000
0379.77.2008
Viettel
1670000
0967.74.2008
Viettel
2160000
0395.72.2008
Viettel
1600000
0327.95.2008
Viettel
1320000
0354.36.2008
Viettel
1600000
037897.2008
Viettel
1320000
0378.43.2008
Viettel
910000
097.10.4.2008
Viettel
6000000
0975.4.3.2008
Viettel
5600000
0975.44.2008
Viettel
2600000
0976.85.2008
Viettel
5000000
097.194.2008
Viettel
6000000
096.194.2008
Viettel
6000000
0973.44.2008
Viettel
3000000
0969.10.2008
Viettel
8000000
0337.652.008
Viettel
1600000
0373.162.008
Viettel
1392500
0347.872.008
Viettel
1392500
0397.4.9.2008
Viettel
1500000
0377.81.2008
Viettel
1392500
0359.67.2008
Viettel
1325000
0378.922.008
Viettel
1500000
0344.5.7.2008
Viettel
1392500
0326.76.2008
Viettel
1500000
034.779.2008
Viettel
1750000
07.8885.2008
Mobifone
3100000
0896.71.2008
Mobifone
1900000
0896.72.2008
Mobifone
1900000
0762.86.2008
Mobifone
2300000
0779.88.2008
Mobifone
3700000
0788.98.2008
Mobifone
2600000
0793.99.2008
Mobifone
2900000
0896.70.2008
Mobifone
1950000
0789.59.2008
Mobifone
3100000
0896.74.2008
Mobifone
1900000
0896.73.2008
Mobifone
1900000
0763.86.2008
Mobifone
2600000
0939.49.2008
Mobifone
2800000
07.8882.2008
Mobifone
3100000
0786.99.2008
Mobifone
2600000
0775.88.2008
Mobifone
2900000
0898.05.2008
Mobifone
1950000
0939.54.2008
Mobifone
2600000
0939.40.2008
Mobifone
2500000
0706.55.2008
Mobifone
2600000
0763.222.008
Mobifone
1500000
0776.88.2008
Mobifone
2900000
0896.04.2008
Mobifone
1900000
0766.99.2008
Mobifone
2600000
0706.32.2008
Mobifone
1550000
096.409.2008
Viettel
3500000
039.338.2008
Viettel
2400000
034.817.2008
Viettel
1680000
034.474.2008
Viettel
1680000
0358.58.2008
Viettel
3000000
033.430.2008
Viettel
1680000
038.464.2008
Viettel
1750000
092.365.2008
Vietnamobile
1250000
0949.74.2008
Vinaphone
1100000
094.432.2008
Vinaphone
1100000
0949.41.2008
Vinaphone
1100000
09.4594.2008
Vinaphone
1100000
0974.52.2008
Viettel
3500000
0947.21.2008
Vinaphone
1100000
09.4347.2008
Vinaphone
1100000
0948.13.2008
Vinaphone
1100000
09.25.26.2008
Vietnamobile
1250000
0949.76.2008
Vinaphone
1100000
0946.15.2008
Vinaphone
1100000
0946.82.2008
Vinaphone
1100000
0944.18.2008
Vinaphone
1100000
0923.94.2008
Vietnamobile
1100000
094.820.2008
Vinaphone
1100000
09.4649.2008
Vinaphone
1100000
0943.92.2008
Vinaphone
1100000
077.520.2008
Mobifone
1900000
0763.4.4.2008
Mobifone
2050000
0768.3.9.2008
Mobifone
2050000
0934.7.1.2008
Mobifone
1750000
0934.90.2008
Mobifone
1750000
0936.4.0.2008
Mobifone
1250000
0936.4.4.2008
Mobifone
1680000
0783.1.9.2008
Mobifone
2050000
0917.04.2008
Vinaphone
10000000
0912.03.2008
Vinaphone
15000000
0911.02.2008
Vinaphone
10000000
0915.09.2008
Vinaphone
10000000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

1