Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
035.23.9.2008
Viettel
2500000
0377.4.1.2008
Viettel
900000
0393.54.2008
Viettel
1140000
035.909.2008
Viettel
2800000
0349.7.6.2008
Viettel
1100000
0326.64.2008
Viettel
910000
0335.32.2008
Viettel
1100000
096.272.2008
Viettel
5600000
0346.76.2008
Viettel
1330000
0388.76.2008
Viettel
1750000
0368.76.2008
Viettel
1750000
034.987.2008
Viettel
1250000
0357.4.5.2008
Viettel
1250000
0393.4.9.2008
Viettel
1140000
0344.76.2008
Viettel
1330000
0372.07.2008
Viettel
2280000
034.205.2008
Viettel
2280000
0398.57.2008
Viettel
1630000
0981.30.2008
Viettel
4000000
0964.74.2008
Viettel
3000000
0963.02.2008
Viettel
3500000
0984.65.2008
Viettel
3000000
0971.39.2008
Viettel
5000000
0966.34.2008
Viettel
3000000
0862.23.2008
Viettel
4000000
0974.72.2008
Viettel
3000000
0973.45.2008
Viettel
6000000
0862.55.2008
Viettel
4000000
0986.43.2008
Viettel
3000000
0972.50.2008
Viettel
3000000
0339.99.2008
Viettel
8000000
0359.99.2008
Viettel
8000000
0862.25.2008
Viettel
4000000
0974.93.2008
Viettel
3000000
0971.77.2008
Viettel
5000000
0964.84.2008
Viettel
3000000
0867.77.2008
Viettel
8000000
0779.04.2008
Mobifone
2200000
0764.00.2008
Mobifone
5900000
0797.05.2008
Mobifone
2200000
0773.08.2008
Mobifone
2200000
0707.06.2008
Mobifone
5900000
0707.03.2008
Mobifone
5900000
0703.33.2008
Mobifone
5900000
0792.09.2008
Mobifone
2200000
0797.01.2008
Mobifone
2200000
0764.44.2008
Mobifone
2200000
078.999.2008
Mobifone
9900000
0705.65.2008
Mobifone
1980000
0704.04.2008
Mobifone
5900000
0778.09.2008
Mobifone
2200000
0778.05.2008
Mobifone
2200000
0778.07.2008
Mobifone
2200000
0778.01.2008
Mobifone
2200000
0776.78.2008
Mobifone
2900000
0707.77.2008
Mobifone
5900000
0792.11.2008
Mobifone
2200000
0772.04.2008
Mobifone
2200000
0765.67.2008
Mobifone
2900000
077777.2008
Mobifone
80000000
0773.01.2008
Mobifone
2200000
0703.45.2008
Mobifone
2900000
0789.89.2008
Mobifone
9900000
0898.21.2008
Mobifone
1180000
0765.002.008
Mobifone
5900000
0776.66.2008
Mobifone
5900000
07.6666.2008
Mobifone
25000000
0707.12.2008
Mobifone
5900000
0703.01.2008
Mobifone
5900000
0775.08.2008
Mobifone
2200000
0794.28.2008
Mobifone
1180000
0703.12.2008
Mobifone
5900000
0778.06.2008
Mobifone
2200000
0703.04.2008
Mobifone
5900000
0797.09.2008
Mobifone
2200000
0777.04.2008
Mobifone
2200000
0775.06.2008
Mobifone
2200000
0792.03.2008
Mobifone
2200000
07.6789.2008
Mobifone
29900000
0779.09.2008
Mobifone
2200000
089.888.2008
Mobifone
9900000
0707.02.2008
Mobifone
5900000
0703.06.2008
Mobifone
5900000
0765.55.2008
Mobifone
3900000
0774.68.2008
Mobifone
3900000
0707.10.2008
Mobifone
5900000
0777.002.008
Mobifone
9900000
0705.55.2008
Mobifone
5500000
0777.09.2008
Mobifone
2200000
0779.03.2008
Mobifone
2200000
0797.06.2008
Mobifone
2200000
0775.03.2008
Mobifone
2200000
0705.69.2008
Mobifone
1980000
0772.07.2008
Mobifone
2200000
0767.77.2008
Mobifone
3900000
0774.12.2008
Mobifone
2200000
0797.04.2008
Mobifone
2200000
079.234.2008
Mobifone
2200000
0797.07.2008
Mobifone
2200000
0767.67.2008
Mobifone
3900000
0965.18.2008
Viettel
5500000
0967.34.2008
Viettel
5550000
0985.77.2008
Viettel
6500000
079.569.2008
Mobifone
945000
0965.47.2008
Viettel
3800000
0795.51.2008
Mobifone
700000
0788.61.2008
Mobifone
700000
07666.5.2008
Mobifone
805000
0788.58.2008
Mobifone
805000
0353.73.2008
Viettel
910000
076.362.2008
Mobifone
890000
0377.25.2008
Viettel
2100000
0987.33.2008
Viettel
8500000
0372.95.2008
Viettel
2500000
0795.77.2008
Mobifone
805000
0989.94.2008
Viettel
4800000
0766.52.2008
Mobifone
740000
0975.51.2008
Viettel
5800000
076.359.2008
Mobifone
805000
0868.22.2008
Viettel
6500000
0983.4.8.2008
Viettel
5500000
0865.6.1.2008
Viettel
4500000
0795.61.2008
Mobifone
740000
0965.07.2008
Viettel
6500000
070.24.6.2008
Mobifone
945000
0329.13.2008
Viettel
2100000
096.18.7.2008
Viettel
6500000
076.25.3.2008
Mobifone
945000
0768.55.2008
Mobifone
805000
0334.82.2008
Viettel
2100000
070.24.7.2008
Mobifone
945000
0988.52.2008
Viettel
7500000
0964.4.3.2008
Viettel
2500000
0763.51.2008
Mobifone
700000
0766.59.2008
Mobifone
805000
076.357.2008
Mobifone
805000
0766.58.2008
Mobifone
805000
098.26.9.2008
Viettel
9900000
0398.78.2008
Viettel
910000
0787.59.2008
Mobifone
805000
096.24.2.2008
Viettel
8900000
0356.16.2008
Viettel
910000
0327.42.2008
Viettel
910000
076.358.2008
Mobifone
805000
076.25.4.2008
Mobifone
945000
0987.65.2008
Viettel
8800000
0768.59.2008
Mobifone
805000
076.369.2008
Mobifone
945000
0969.57.2008
Viettel
6500000
0967.66.2008
Viettel
8500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

1