Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0326.76.2008
Viettel
1500000
0839.73.2008
Vinaphone
699000
0373.59.2008
Viettel
910000
0843.04.2008
Vinaphone
610000
0834.82.2008
Vinaphone
610000
09.7676.2008
Viettel
6800000
0369.48.2008
Viettel
1300000
0788.27.2008
Mobifone
833000
0966.83.2008
Viettel
6000000
0787.64.2008
Mobifone
1430000
0839.21.2008
Vinaphone
1325000
0335.26.2008
Viettel
1590000
05.28.02.2008
Vietnamobile
9000000
035.29.3.2008
Viettel
3500000
0812.04.2008
Vinaphone
7000000
0845.58.2008
Vinaphone
610000
0924.44.2008
Vietnamobile
1500000
0923.78.2008
Vietnamobile
5000000
0766.44.2008
Mobifone
833000
0844.98.2008
Vinaphone
610000
0929.55.2008
Vietnamobile
4380000
0925.75.2008
Vietnamobile
2810000
0583.69.2008
Vietnamobile
1100000
0944.27.2008
Vinaphone
3500000
0934.66.2008
Mobifone
1020000
03.77.4.9.2008
Viettel
2050000
0888.02.2008
Vinaphone
2610000
0837.79.2008
Vinaphone
1325000
0915.53.2008
Vinaphone
1990000
0338.14.2008
Viettel
3000000
0943.02.2008
Vinaphone
1100000
0961.78.2008
Viettel
4880000
0868.22.2008
Viettel
6050000
0974.1.9.2008
Viettel
5500000
0904.15.2008
Mobifone
2440000
0582.83.2008
Vietnamobile
1090000
079.985.2008
Mobifone
750000
0377.4.8.2008
Viettel
1300000
0977.63.2008
Viettel
5000000
0356.99.2008
Viettel
1530000
0797.97.2008
Mobifone
3000000
0798.39.2008
Mobifone
910000
08.1972.2008
Vinaphone
3000000
0837.91.2008
Vinaphone
610000
0834.75.2008
Vinaphone
610000
0835.45.2008
Vinaphone
610000
0833.27.2008
Vinaphone
699000
0915.03.2008
Vinaphone
17700000
0961.20.2008
Viettel
3600000
033.206.2008
Viettel
3300000
0966.39.2008
Viettel
6000000
0368.4.2.2008
Viettel
1180000
0888.74.2008
Vinaphone
1250000
0379.98.2008
Viettel
4700000
0398.50.2008
Viettel
1280000
0963.42.2008
Viettel
2780000
0967.74.2008
Viettel
2190000
0911.83.2008
Vinaphone
3500000
0349.78.2008
Viettel
1000000
0965.31.2008
Viettel
4200000
0837.30.2008
Vinaphone
610000
0397.33.2008
Viettel
1180000
032.852.2008
Viettel
1050000
0799.91.2008
Mobifone
1460000
0929.75.2008
Vietnamobile
1500000
0926.13.2008
Vietnamobile
2130000
0926.71.2008
Vietnamobile
1920000
0814.07.2008
Vinaphone
6850000
0386.85.2008
Viettel
5100000
037.22.4.2008
Viettel
2500000
0372.6.9.2008
Viettel
1780000
0706.55.2008
Mobifone
2600000
0975.51.2008
Viettel
5260000
0926.49.2008
Vietnamobile
2750000
0782.90.2008
Mobifone
700000
0359.64.2008
Viettel
1480000
036.318.2008
Viettel
3430000
0947.02.2008
Vinaphone
1450000
0989.8.4.2008
Viettel
5000000
0377.25.2008
Viettel
1930000
0373.30.2008
Viettel
900000
0397.25.2008
Viettel
910000
0343.78.2008
Viettel
2200000
0378.43.2008
Viettel
840000
0853.00.2008
Vinaphone
1600000
0563.61.2008
Vietnamobile
960000
0702.58.2008
Mobifone
1330000
096.191.2008
Viettel
8000000
0389.6.4.2008
Viettel
1100000
0827.93.2008
Vinaphone
2000000
0926.64.2008
Vietnamobile
1290000
092.13.4.2008
Vietnamobile
3600000
05.22.04.2008
Vietnamobile
9000000
0866.04.2008
Viettel
4000000
078.22.6.2008
Mobifone
1550000
0358.93.2008
Viettel
2800000
0947.97.2008
Vinaphone
3500000
0944.54.2008
Vinaphone
3500000
0787.33.2008
Mobifone
833000
0796.17.2008
Mobifone
770000
0816.51.2008
Vinaphone
2090000
0923.55.2008
Vietnamobile
2800000
058.92.92.008
Vietnamobile
3020000
0924.66.2008
Vietnamobile
1500000
0965.07.2008
Viettel
6020000
070542.2008
Mobifone
1450000
0349.41.2008
Viettel
1000000
096.24.2.2008
Viettel
8460000
0976.85.2008
Viettel
5000000
0785.97.2008
Mobifone
756000
0837.97.2008
Vinaphone
699000
0965.93.2008
Viettel
4000000
0344.94.2008
Viettel
910000
09.6161.2008
Viettel
12000000
0367.99.2008
Viettel
3500000
0976.25.2008
Viettel
4000000
0334.96.2008
Viettel
1940000
05.28.10.2008
Vietnamobile
7200000
0359.74.2008
Viettel
910000
0766.42.2008
Mobifone
833000
0395.16.2008
Viettel
2050000
0363.15.2008
Viettel
3600000
0795.32.2008
Mobifone
833000
0799.64.2008
Mobifone
1137500
0898.13.2008
Mobifone
875000
0528.62.2008
Vietnamobile
1020000
0775.23.2008
Mobifone
833000
0705.74.2008
Mobifone
833000
0933.252008
Mobifone
2500000
05.8668.2008
Vietnamobile
7200000
0985.87.2008
Viettel
4000000
0788.35.2008
Mobifone
833000
0828.06.2008
Vinaphone
7000000
0927.26.2008
Vietnamobile
1990000
0356.93.2008
Viettel
1250000
0374.31.2008
Viettel
910000
079.979.2008
Mobifone
1530000
0975.4.3.2008
Viettel
5600000
0924.6.2.2008
Vietnamobile
2500000
0922.51.2008
Vietnamobile
2600000
0936.60.2008
Mobifone
1600000
0919.96.2008
Vinaphone
6000000
076313.2008
Mobifone
1500000
0767.10.2008
Mobifone
2100000
0904.57.2008
Mobifone
1020000
033.696.2008
Viettel
2400000
035.909.2008
Viettel
2800000
0843.81.2008
Vinaphone
610000
0966.34.2008
Viettel
3000000
0378.17.2008
Viettel
960000
1