Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0325.18.2008
Viettel
1680000
0888.43.2008
Vinaphone
1250000
070521.2008
Mobifone
1450000
0945.28.2008
Vinaphone
3500000
0948.94.2008
Vinaphone
3500000
097.215.2008
Viettel
5400000
0706.56.2008
Mobifone
3290000
0783.61.2008
Mobifone
833000
0358.52.2008
Viettel
1325000
0355.39.2008
Viettel
1450000
039.835.2008
Viettel
2290000
07.6262.2008
Mobifone
1250000
0914.34.2008
Vinaphone
3500000
0825.01.2008
Vinaphone
6860000
0787.20.2008
Mobifone
833000
0832.41.2008
Vinaphone
610000
0838.71.2008
Vinaphone
610000
0346.93.2008
Viettel
1500000
09.23.08.2008
Vietnamobile
12000000
0968.16.2008
Viettel
6000000
0359.03.2008
Viettel
910000
0708.50.2008
Mobifone
1910000
0389.02.2008
Viettel
1800000
0357.04.2008
Viettel
1290000
0929.32.2008
Vietnamobile
1570000
058.92.92.008
Vietnamobile
3020000
0816.04.2008
Vinaphone
6850000
0829.54.2008
Vinaphone
610000
0934.26.2008
Mobifone
1560000
0334.05.2008
Viettel
945000
097.27.5.2008
Viettel
8000000
079903.2008
Mobifone
1450000
0814.11.2008
Vinaphone
6840000
039.585.2008
Viettel
1300000
097.24.8.2008
Viettel
8000000
0921.72.2008
Vietnamobile
1290000
0921.25.2008
Vietnamobile
2010000
0373.15.2008
Viettel
3500000
0843.04.2008
Vinaphone
610000
0965.25.2008
Viettel
4500000
0836.97.2008
Vinaphone
699000
0865.45.2008
Viettel
910000
0376.02.2008
Viettel
1290000
0829.07.2008
Vinaphone
6830000
05.28.07.2008
Vietnamobile
9000000
0817.03.2008
Vinaphone
6830000
0767.95.2008
Mobifone
910000
0584.27.2008
Vietnamobile
770000
05.28.02.2008
Vietnamobile
9000000
0343.75.2008
Viettel
1290000
0975.72.2008
Viettel
4500000
0584.16.2008
Vietnamobile
860000
038.318.2008
Viettel
3800000
0763.64.2008
Mobifone
1390000
0983.92.2008
Viettel
4390000
0367.58.2008
Viettel
650000
08.27.09.2008
Vinaphone
9500000
0868.95.2008
Viettel
2940000
0367.20.2008
Viettel
1680000
0393.87.2008
Viettel
1280000
0834.48.2008
Vinaphone
610000
0336.14.2008
Viettel
1100000
081.868.2008
Vinaphone
5090000
0933.672008
Mobifone
2050000
0832.90.2008
Vinaphone
610000
0966.4.9.2008
Viettel
2500000
070.26.3.2008
Mobifone
1600000
097.143.2008
Viettel
8000000
078.22.3.2008
Mobifone
1550000
0832.49.2008
Vinaphone
610000
0379.77.2008
Viettel
1600000
0775.88.2008
Mobifone
2890000
0825.1.8.2008
Vinaphone
1800000
03.25.12.2008
Viettel
7880000
0843.52.2008
Vinaphone
610000
0843.65.2008
Vinaphone
610000
0911.16.2008
Vinaphone
4380000
0766.34.2008
Mobifone
833000
0842.53.2008
Vinaphone
2090000
0845.65.2008
Vinaphone
610000
0845.38.2008
Vinaphone
610000
0783.44.2008
Mobifone
833000
0845.34.2008
Vinaphone
610000
0844.76.2008
Vinaphone
610000
092.185.2008
Vietnamobile
1790000
0337.83.2008
Viettel
1250000
0343.85.2008
Viettel
2200000
038.707.2008
Viettel
1500000
0921.37.2008
Vietnamobile
1890000
0966.83.2008
Viettel
6000000
0787.64.2008
Mobifone
1430000
0345.4.1.2008
Viettel
1750000
0966.39.2008
Viettel
6000000
0765.58.2008
Mobifone
756000
0396.41.2008
Viettel
1100000
0337.76.2008
Viettel
1300000
0775.36.2008
Mobifone
833000
0795.87.2008
Mobifone
910000
0798.39.2008
Mobifone
910000
0584.36.2008
Vietnamobile
1180000
0914.09.2008
Vinaphone
10000000
0923.78.2008
Vietnamobile
5000000
0913.91.2008
Vinaphone
4000000
0827.41.2008
Vinaphone
610000
0932.002.008
Mobifone
8230000
098.13.4.2008
Viettel
6000000
0928.67.2008
Vietnamobile
1230000
094.947.2008
Vinaphone
2500000
036.291.2008
Viettel
3000000
0376.28.2008
Viettel
2500000
0868.3.1.2008
Viettel
6790000
0965.96.2008
Viettel
6830000
0898.75.2008
Mobifone
1100000
0973.67.2008
Viettel
3500000
0984.4.7.2008
Viettel
5500000
0366.39.2008
Viettel
2000000
0877.12.2008
iTelecom
980000
0925.76.2008
Vietnamobile
2750000
0845.35.2008
Vinaphone
610000
0886.07.2008
Vinaphone
1300000
0837.64.2008
Vinaphone
610000
0812.07.2008
Vinaphone
7000000
0906.20.2008
Mobifone
1020000
0917.3.4.2008
Vinaphone
2000000
0787.05.2008
Mobifone
2680000
092.567.2008
Vietnamobile
5850000
0837.70.2008
Vinaphone
610000
0928.56.2008
Vietnamobile
1540000
039.205.2008
Viettel
3000000
0828.74.2008
Vinaphone
610000
0924.92.2008
Vietnamobile
1100000
0866.93.2008
Viettel
3000000
037.22.6.2008
Viettel
1800000
0928.24.2008
Vietnamobile
1100000
038.24.8.2008
Viettel
3500000
0879.93.2008
iTelecom
840000
0989.94.2008
Viettel
4390000
0933.33.2008
Mobifone
50000000
0383.62.2008
Viettel
1250000
0922.76.2008
Vietnamobile
2750000
0342.09.2008
Viettel
3500000
086.9.06.2008
Viettel
6950000
0368.27.2008
Viettel
1475000
09.27.08.2008
Vietnamobile
12000000
0822.06.2008
Vinaphone
6850000
0366.62.2008
Viettel
5100000
0978.35.2008
Viettel
3500000
0819.02.2008
Vinaphone
6860000
0843.54.2008
Vinaphone
610000
0896.73.2008
Mobifone
1850000
1