Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0786.44.2008
Mobifone
665000
0886.14.2008
Vinaphone
1175000
0398.98.2008
Viettel
3500000
0929.45.2008
Vietnamobile
1100000
0929.57.2008
Vietnamobile
1500000
0924.75.2008
Vietnamobile
1175000
0965.73.2008
Viettel
4000000
092.22.9.2008
Vietnamobile
4000000
097.23.5.2008
Viettel
5000000
0937.46.2008
Mobifone
1175000
0359.74.2008
Viettel
910000
0925.61.2008
Vietnamobile
2000000
0923.55.2008
Vietnamobile
2800000
0775.19.2008
Mobifone
805000
0352.38.2008
Viettel
3500000
0927.31.2008
Vietnamobile
2000000
0925.21.2008
Vietnamobile
1500000
0979.14.2008
Viettel
5200000
0924.34.2008
Vietnamobile
910000
0923.97.2008
Vietnamobile
2000000
0357.54.2008
Viettel
910000
0969.49.2008
Viettel
3300000
0929.44.2008
Vietnamobile
1500000
0928.97.2008
Vietnamobile
2000000
0977.26.2008
Viettel
4000000
097.24.5.2008
Viettel
5000000
0961.53.2008
Viettel
5000000
0926.56.2008
Vietnamobile
1500000
091.19.3.2008
Vinaphone
4500000
0785.29.2008
Mobifone
756000
0927.50.2008
Vietnamobile
1325000
0769.62.2008
Mobifone
756000
0785.94.2008
Mobifone
665000
0394.47.2008
Viettel
910000
0965.52.2008
Viettel
4000000
0898.79.2008
Mobifone
1100000
0925.17.2008
Vietnamobile
1500000
0977.53.2008
Viettel
3500000
0928.48.2008
Vietnamobile
1100000
09.8881.2008
Viettel
8300000
0764.33.2008
Mobifone
665000
0926.10.2008
Vietnamobile
5500000
0798.35.2008
Mobifone
756000
0924.66.2008
Vietnamobile
1500000
0937.05.2008
Mobifone
1325000
098.14.2.2008
Viettel
6000000
0392.95.2008
Viettel
3500000
0868.94.2008
Viettel
1500000
0969.46.2008
Viettel
4000000
0928.24.2008
Vietnamobile
1100000
0352.44.2008
Viettel
3500000
0927.53.2008
Vietnamobile
2000000
0985.47.2008
Viettel
4000000
0776.61.2008
Mobifone
805000
0357.26.2008
Viettel
1250000
038.24.8.2008
Viettel
3500000
0836.31.2008
Vinaphone
1325000
0938.71.2008
Mobifone
1325000
0784.73.2008
Mobifone
665000
0923.86.2008
Vietnamobile
2000000
0933.75.2008
Mobifone
1325000
091.12.6.2008
Vinaphone
4500000
0836.22.2008
Vinaphone
1325000
0937.68.2008
Mobifone
1800000
0966.30.2008
Viettel
3000000
0927.41.2008
Vietnamobile
1700000
092.31.8.2008
Vietnamobile
3000000
0379.34.2008
Viettel
910000
0839.77.2008
Vinaphone
1325000
0924.87.2008
Vietnamobile
1100000
0364.35.2008
Viettel
910000
0786.54.2008
Mobifone
665000
0965.74.2008
Viettel
3500000
0928.74.2008
Vietnamobile
2000000
0776.62.2008
Mobifone
805000
0785.19.2008
Mobifone
756000
0352.43.2008
Viettel
3500000
0925.43.2008
Vietnamobile
1700000
0333.07.2008
Viettel
4500000
0925.23.2008
Vietnamobile
1500000
0379.61.2008
Viettel
1250000
0928.54.2008
Vietnamobile
1700000
0342.09.2008
Viettel
3500000
0362.25.2008
Viettel
3500000
0835.21.2008
Vinaphone
1325000
0342.65.2008
Viettel
3500000
0765.58.2008
Mobifone
756000
0962.64.2008
Viettel
4500000
0928.59.2008
Vietnamobile
2000000
0764.49.2008
Mobifone
630000
0924.79.2008
Vietnamobile
1180000
0898.75.2008
Mobifone
1100000
0929.71.2008
Vietnamobile
1500000
0839.21.2008
Vinaphone
1325000
0989.62.2008
Viettel
8000000
0924.44.2008
Vietnamobile
1500000
0373.6.1.2008
Viettel
1250000
0973.98.2008
Viettel
5000000
0929.34.2008
Vietnamobile
1700000
0925.44.2008
Vietnamobile
1700000
0927.75.2008
Vietnamobile
1500000
0927.91.2008
Vietnamobile
2000000
0342.01.2008
Viettel
3500000
0354.65.2008
Viettel
910000
0938.49.2008
Mobifone
1175000
0929.67.2008
Vietnamobile
2000000
0347.61.2008
Viettel
910000
0929.73.2008
Vietnamobile
1500000
0352.61.2008
Viettel
3500000
0334.44.2008
Viettel
3500000
0389.8.6.2008
Viettel
3500000
0838.31.2008
Vinaphone
1325000
0927.48.2008
Vietnamobile
1100000
0353.66.2008
Viettel
3500000
035.29.3.2008
Viettel
3500000
0927.54.2008
Vietnamobile
1700000
096.17.1.2008
Viettel
5000000
0835.66.2008
Vinaphone
1325000
0764.31.2008
Mobifone
665000
0765.76.2008
Mobifone
756000
0928.84.2008
Vietnamobile
1700000
0929.81.2008
Vietnamobile
2000000
0923.61.2008
Vietnamobile
2000000
0836.77.2008
Vinaphone
1325000
0837.73.2008
Vinaphone
1325000
0973.90.2008
Viettel
3000000
0929.75.2008
Vietnamobile
1500000
0927.60.2008
Vietnamobile
1325000
0367.2.1.2008
Viettel
1100000
0703.71.2008
Mobifone
756000
0362.85.2008
Viettel
3500000
0379.42.2008
Viettel
910000
0764.92.2008
Mobifone
630000
0918.682.008
Vinaphone
10000000
0914.98.2008
Vinaphone
2500000
0815.99.2008
Vinaphone
3400000
0888.61.2008
Vinaphone
2900000
0813.66.2008
Vinaphone
2600000
0889.58.2008
Vinaphone
2050000
0818.66.2008
Vinaphone
2600000
0919.25.2008
Vinaphone
2500000
0886.23.2008
Vinaphone
1750000
08.19.07.2008
Vinaphone
12000000
0886.89.2008
Vinaphone
2500000
0917.99.2008
Vinaphone
5000000
0835.99.2008
Vinaphone
3400000
088.669.2008
Vinaphone
2200000
0886.28.2008
Vinaphone
1900000
08.17.02.2008
Vinaphone
10000000
0915.08.2008
Vinaphone
14000000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b

1