Sim Năm Sinh 2006

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
039.233.2006
Viettel
2800000
0867.79.2006
Viettel
910000
0783.98.2006
Mobifone
910000
039.808.2006
Viettel
2370000
0936.65.2006
Mobifone
4090000
0393.67.2006
Viettel
1630000
05.28.05.2006
Vietnamobile
9000000
0815.12.2006
Vinaphone
6850000
0908.96.2006
Mobifone
3040000
05.28.02.2006
Vietnamobile
9000000
0347.43.2006
Viettel
1100000
0782.28.2006
Mobifone
1325000
096.301.2006
Viettel
6000000
070520.2006
Mobifone
1450000
0766.46.2006
Mobifone
1330000
0824.02.2006
Vinaphone
6850000
0377.08.2006
Viettel
2940000
0843.32.2006
Vinaphone
610000
0523.27.2006
Vietnamobile
1100000
0978.71.2006
Viettel
3500000
0927.64.2006
Vietnamobile
2200000
0586.42.2006
Vietnamobile
770000
035.572.2006
Viettel
1680000
0793.47.2006
Mobifone
833000
0981.96.2006
Viettel
4880000
096.233.2006
Viettel
10000000
0327.45.2006
Viettel
910000
0835.73.2006
Vinaphone
1560000
0923.38.2006
Vietnamobile
2490000
0393.70.2006
Viettel
930000
0949.74.2006
Vinaphone
3500000
096.195.2006
Viettel
5000000
0975.23.2006
Viettel
4500000
033.21.7.2006
Viettel
4000000
0969.51.2006
Viettel
5000000
078.21.3.2006
Mobifone
1550000
0904.9.7.2006
Mobifone
1400000
039.455.2006
Viettel
1043000
09.22.05.2006
Vietnamobile
15000000
0813.13.2006
Vinaphone
2390000
0763.64.2006
Mobifone
1390000
0584.35.2006
Vietnamobile
810000
0929.61.2006
Vietnamobile
2600000
036.9.10.2006
Viettel
4890000
085.868.2006
Vinaphone
5090000
0946.93.2006
Vinaphone
3500000
0368.15.2006
Viettel
1800000
0332.33.2006
Viettel
910000
0344.94.2006
Viettel
860000
092.23.0.2006
Vietnamobile
910000
0376.94.2006
Viettel
1400000
0763.35.2006
Mobifone
760000
0766.52.2006
Mobifone
826000
0924.3.1.2006
Vietnamobile
1100000
07.08.03.2006
Mobifone
3880000
0799.43.2006
Mobifone
826000
0786.94.2006
Mobifone
840000
09.01.10.2006
Mobifone
15000000
0344.7.3.2006
Viettel
950000
0975.29.2006
Viettel
6030000
0366.08.2006
Viettel
1900000
0762.33.2006
Mobifone
1480000
097.295.2006
Viettel
5000000
0888.71.2006
Vinaphone
1250000
0774.55.2006
Mobifone
1600000
0383.54.2006
Viettel
2280000
0915.74.2006
Vinaphone
1790000
0983.5.8.2006
Viettel
8310000
0842.31.2006
Vinaphone
610000
092.113.2006
Vietnamobile
3600000
081.567.2006
Vinaphone
2700000
0984.09.2006
Viettel
7500000
0812.02.2006
Vinaphone
7000000
070.26.5.2006
Mobifone
1250000
070597.2006
Mobifone
1450000
0966.02.2006
Viettel
6850000
0814.18.2006
Vinaphone
1475000
0384.14.2006
Viettel
900000
0799.51.2006
Mobifone
1137500
078.20.5.2006
Mobifone
1520000
0979.15.2006
Viettel
5000000
098.26.1.2006
Viettel
10000000
0941.53.2006
Vinaphone
2280000
0935.01.2006
Mobifone
2830000
0965.35.2006
Viettel
3500000
0775.23.2006
Mobifone
1490000
077625.2006
Mobifone
1450000
0333.27.2006
Viettel
2500000
0836.94.2006
Vinaphone
610000
0866.13.2006
Viettel
3600000
0398.32.2006
Viettel
910000
0363.83.2006
Viettel
4700000
0368.142.006
Viettel
1090000
0964.562.006
Viettel
4390000
0835.46.2006
Vinaphone
610000
0843.47.2006
Vinaphone
610000
0367.17.2006
Viettel
1250000
0775.50.2006
Mobifone
826000
0395.08.2006
Viettel
910000
0342.03.2006
Viettel
3000000
0374.28.2006
Viettel
1100000
0835.72.2006
Vinaphone
699000
0842.53.2006
Vinaphone
610000
0388.57.2006
Viettel
1250000
0339.54.2006
Viettel
970000
0355.74.2006
Viettel
1100000
094.22.3.2006
Vinaphone
2600000
0926.50.2006
Vietnamobile
910000
0869.2.5.2006
Viettel
6790000
09.2222.2006
Vietnamobile
42000000
0336.53.2006
Viettel
910000
0812.05.2006
Vinaphone
7000000
08.28.08.2006
Vinaphone
15000000
0981.39.2006
Viettel
11800000
0829.40.2006
Vinaphone
610000
0827.94.2006
Vinaphone
610000
0359.76.2006
Viettel
1100000
0824.54.2006
Vinaphone
610000
0377.37.2006
Viettel
910000
0824.64.2006
Vinaphone
610000
0929.8.4.2006
Vietnamobile
1100000
0364.57.2006
Viettel
1250000
03.28.09.2006
Viettel
9850000
0395.44.2006
Viettel
1500000
0967.54.2006
Viettel
3500000
033.902.2006
Viettel
4390000
0347.71.2006
Viettel
980000
0352.17.2006
Viettel
1550000
0984.95.2006
Viettel
4500000
0395.25.2006
Viettel
2790000
0329.2.9.2006
Viettel
3090000
0917.52.2006
Vinaphone
2200000
0329.20.2006
Viettel
2930000
0835.16.2006
Vinaphone
699000
0843.19.2006
Vinaphone
610000
0388.42.2006
Viettel
1800000
0926.79.2006
Vietnamobile
4890000
0888.24.2006
Vinaphone
1250000
097.170.2006
Viettel
5880000
0842.92.2006
Vinaphone
610000
0914.70.2006
Vinaphone
1800000
077859.2006
Mobifone
1450000
0328.07.2006
Viettel
8880000
0837.35.2006
Vinaphone
699000
0911.68.2006
Vinaphone
5000000
0812.08.2006
Vinaphone
7000000
0836.29.2006
Vinaphone
699000
0937.85.2006
Mobifone
1325000
09.1998.2006
Vinaphone
12400000
0907.33.2006
Mobifone
2930000
1