Sim Năm Sinh 2006

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0387.1.4.2006
Viettel
900000
039.455.2006
Viettel
1043000
0938.2.1.2006
Mobifone
1490000
0799.31.2006
Mobifone
826000
0789.37.2006
Mobifone
1325000
070520.2006
Mobifone
1450000
0827.03.2006
Vinaphone
8000000
0941.33.2006
Vinaphone
2500000
0966.02.2006
Viettel
6850000
0921.44.2006
Vietnamobile
5000000
098.24.9.2006
Viettel
5000000
0378.57.2006
Viettel
1100000
0328.55.2006
Viettel
1330000
0785.19.2006
Mobifone
756000
07.87.97.2006
Mobifone
840000
0786.31.2006
Mobifone
756000
0385.77.2006
Viettel
2050000
0985.17.2006
Viettel
3490000
0943.16.2006
Vinaphone
980000
096.26.4.2006
Viettel
6000000
089.666.2006
Mobifone
19000000
0389.94.2006
Viettel
1680000
0374.69.2006
Viettel
950000
097.142.2006
Viettel
5000000
0786.75.2006
Mobifone
833000
0798.85.2006
Mobifone
756000
0969.62.2006
Viettel
5090000
0377.4.5.2006
Viettel
1250000
0814.07.2006
Vinaphone
7000000
0949.16.2006
Vinaphone
3500000
079.889.2006
Mobifone
910000
0779.22.2006
Mobifone
2600000
0984.52.2006
Viettel
3690000
052.286.2006
Vietnamobile
1900000
0869.76.2006
Viettel
1760000
0336.68.2006
Viettel
4200000
039.267.2006
Viettel
3430000
0858.37.2006
Vinaphone
650000
0814.01.2006
Vinaphone
6850000
0943.76.2006
Vinaphone
3500000
0383.42.2006
Viettel
910000
0584.36.2006
Vietnamobile
810000
0918.5.7.2006
Vinaphone
1530000
0786.66.2006
Mobifone
4500000
0917.68.2006
Vinaphone
2590000
0978.41.2006
Viettel
4500000
094.751.2006
Vinaphone
2890000
0964.51.2006
Viettel
3000000
0786.3.9.2006
Mobifone
1480000
0969.23.2006
Viettel
6850000
0337.22.2006
Viettel
1280000
0354.43.2006
Viettel
1100000
0776.20.2006
Mobifone
1100000
0832.80.2006
Vinaphone
610000
035.234.2006
Viettel
1900000
0843.49.2006
Vinaphone
610000
0989.6.4.2006
Viettel
8310000
0973.98.2006
Viettel
5000000
096.23.5.2006
Viettel
6000000
0933.72.2006
Mobifone
2170000
078.21.9.2006
Mobifone
1512500
0869.61.2006
Viettel
2070000
0839.65.2006
Vinaphone
699000
0865.17.2006
Viettel
1290000
0852.00.2006
Vinaphone
1490000
0373.47.2006
Viettel
910000
0921.60.2006
Vietnamobile
2050000
0939.46.2006
Mobifone
3300000
0704.98.2006
Mobifone
700000
0904.59.2006
Mobifone
1020000
0969.43.2006
Viettel
2380000
0901.60.2006
Mobifone
1750000
0374.1.6.2006
Viettel
900000
0363.93.2006
Viettel
3250000
0916.55.2006
Vinaphone
6000000
077629.2006
Mobifone
1450000
0528.00.2006
Vietnamobile
820000
0908.39.2006
Mobifone
5000000
0845.27.2006
Vinaphone
610000
0334.66.2006
Viettel
1500000
0839.37.2006
Vinaphone
699000
0586.6.4.2006
Vietnamobile
960000
0889.68.2006
Vinaphone
4000000
0333.95.2006
Viettel
2800000
034.27.3.2006
Viettel
3890000
0928.77.2006
Vietnamobile
1900000
0762.59.2006
Mobifone
1100000
0927.96.2006
Vietnamobile
840000
056.28.1.2006
Vietnamobile
1250000
0814.04.2006
Vinaphone
6850000
0908.19.2006
Mobifone
3040000
0778.96.2006
Mobifone
805000
0364.58.2006
Viettel
910000
0966.74.2006
Viettel
4380000
0966.04.2006
Viettel
5000000
0842.04.2006
Vinaphone
610000
0392.11.2006
Viettel
6370000
09.23.10.2006
Vietnamobile
15000000
0924.14.2006
Vietnamobile
1540000
0835.72.2006
Vinaphone
699000
092.31.8.2006
Vietnamobile
4000000
070542.2006
Mobifone
1400000
0834.45.2006
Vinaphone
610000
0329.7.6.2006
Viettel
1100000
0975.08.2006
Viettel
3190000
0705.51.2006
Mobifone
1500000
0844.45.2006
Vinaphone
610000
078.567.2006
Mobifone
1100000
0702.77.2006
Mobifone
1330000
093.16.3.2006
Mobifone
5800000
0347.18.2006
Viettel
950000
0886.07.2006
Vinaphone
1175000
0974.58.2006
Viettel
5000000
098.665.2006
Viettel
6000000
0979.4.2.2006
Viettel
5600000
0333.61.2006
Viettel
3200000
0924.89.2006
Vietnamobile
2400000
0565.06.2006
Vietnamobile
1030000
0926.5.9.2006
Vietnamobile
2990000
0706.58.2006
Mobifone
770000
0906.49.2006
Mobifone
4800000
0944.63.2006
Vinaphone
3500000
0879.77.2006
iTelecom
980000
091.19.3.2006
Vinaphone
4500000
0365.15.2006
Viettel
1580000
098.12.5.2006
Viettel
6500000
0827.94.2006
Vinaphone
610000
0924.10.2006
Vietnamobile
8800000
0983.34.2006
Viettel
2820000
0904.89.2006
Mobifone
2490000
036.26.3.2006
Viettel
2500000
0826.74.2006
Vinaphone
610000
033.775.2006
Viettel
1580000
0965.82.2006
Viettel
5000000
0775.26.2006
Mobifone
1330000
0898.79.2006
Mobifone
1100000
0939.41.2006
Mobifone
3500000
0929.04.2006
Vietnamobile
9490000
0788.65.2006
Mobifone
903000
0865.49.2006
Viettel
945000
0797.63.2006
Mobifone
805000
0839.63.2006
Vinaphone
699000
0922.41.2006
Vietnamobile
1290000
0399.38.2006
Viettel
4700000
0862.28.2006
Viettel
4000000
0563.05.2006
Vietnamobile
2050000
039.28.1.2006
Viettel
2240000
0936.93.2006
Mobifone
1830000
0927.93.2006
Vietnamobile
2400000
0948.60.2006
Vinaphone
2510000
1