Sim Năm Sinh 2006

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0703.33.2006
Mobifone
5160000
0775.09.2006
Mobifone
2080000
0764.00.2006
Mobifone
5610000
0777.03.2006
Mobifone
2050000
077777.2006
Mobifone
86500000
0798.10.2006
Mobifone
2090000
0773.09.2006
Mobifone
2000000
0705.69.2006
Mobifone
1890000
0792.04.2006
Mobifone
2080000
089.888.2006
Mobifone
9410000
0792.02.2006
Mobifone
2080000
0797.09.2006
Mobifone
2080000
0798.18.2006
Mobifone
1490000
0778.06.2006
Mobifone
2090000
0797.04.2006
Mobifone
2070000
0707.06.2006
Mobifone
5610000
0792.03.2006
Mobifone
2060000
0705.80.2006
Mobifone
820000
0783.33.2006
Mobifone
2390000
0797.01.2006
Mobifone
2090000
0774.68.2006
Mobifone
3490000
0792.06.2006
Mobifone
2090000
0704.44.2006
Mobifone
2090000
0707.01.2006
Mobifone
5170000
0707.12.2006
Mobifone
5610000
0773.04.2006
Mobifone
2050000
0797.08.2006
Mobifone
2050000
0772.03.2006
Mobifone
2090000
0777.01.2006
Mobifone
2090000
0797.06.2006
Mobifone
2080000
0779.02.2006
Mobifone
2080000
07.6789.2006
Mobifone
26500000
0778.01.2006
Mobifone
2090000
0792.08.2006
Mobifone
2060000
07.68.68.2006
Mobifone
22200000
0778.05.2006
Mobifone
2060000
0779.01.2006
Mobifone
2090000
0767.67.2006
Mobifone
3510000
0702.27.2006
Mobifone
1890000
0705.65.2006
Mobifone
1850000
0775.05.2006
Mobifone
2090000
0703.07.2006
Mobifone
5070000
0768.00.2006
Mobifone
5610000
0778.09.2006
Mobifone
2050000
0707.05.2006
Mobifone
5160000
0776.10.2006
Mobifone
2200000
077.666.2006
Mobifone
4810000
0797.07.2006
Mobifone
2090000
0775.01.2006
Mobifone
2000000
0767.77.2006
Mobifone
3490000
0765.55.2006
Mobifone
3490000
0707.08.2006
Mobifone
5190000
0336.72.2006
Viettel
1950000
08.1985.2006
Vinaphone
5000000
0916.09.2006
Vinaphone
12000000
08.1982.2006
Vinaphone
5000000
084.678.2006
Vinaphone
3000000
08.1983.2006
Vinaphone
5000000
08.1976.2006
Vinaphone
5000000
082.567.2006
Vinaphone
3000000
08.1981.2006
Vinaphone
5000000
084.789.2006
Vinaphone
3000000
08.1984.2006
Vinaphone
3000000
08.1980.2006
Vinaphone
5000000
0828.03.2006
Vinaphone
9000000
08.1987.2006
Vinaphone
5000000
085.777.2006
Vinaphone
2800000
084.777.2006
Vinaphone
3000000
085.234.2006
Vinaphone
3000000
081.345.2006
Vinaphone
3000000
08.1989.2006
Vinaphone
5000000
08.1975.2006
Vinaphone
5000000
09.1987.2006
Vinaphone
4500000
084.888.2006
Vinaphone
3000000
077.5.11.2006
Mobifone
3190000
07.03.08.2006
Mobifone
9500000
077.6.11.2006
Mobifone
3190000
07.03.06.2006
Mobifone
9500000
07.02.03.2006
Mobifone
6840000
0868.27.2006
Viettel
1780000
0923.12.2006
Vietnamobile
3000000
036.993.2006
Viettel
2680000
0352.16.2006
Viettel
1500000
09.28.01.2006
Vietnamobile
17500000
0931.56.2006
Mobifone
2200000
0842.90.2006
Vinaphone
610000
034.235.2006
Viettel
1880000
0972.57.2006
Viettel
6000000
094.360.2006
Vinaphone
2890000
0974.3.7.2006
Viettel
2500000
0793.47.2006
Mobifone
833000
070549.2006
Mobifone
1450000
0928.48.2006
Vietnamobile
1500000
077339.2006
Mobifone
1450000
0835.71.2006
Vinaphone
1870000
0357.31.2006
Viettel
1250000
0975.54.2006
Viettel
3000000
0818.02.2006
Vinaphone
6830000
097.864.2006
Viettel
3600000
0393.19.2006
Viettel
2490000
0924.12.2006
Vietnamobile
6120000
0702.77.2006
Mobifone
1330000
0923.24.2006
Vietnamobile
2490000
08.3336.2006
Vinaphone
3790000
0924.52.2006
Vietnamobile
1330000
0816.11.2006
Vinaphone
6860000
0833.28.2006
Vinaphone
1500000
0937.95.2006
Mobifone
1450000
0985.88.2006
Viettel
12000000
0967.31.2006
Viettel
4410000
0705.56.2006
Mobifone
1050000
097.190.2006
Viettel
4000000
0938.31.2006
Mobifone
4090000
0763.35.2006
Mobifone
760000
0936.49.2006
Mobifone
1900000
0977.53.2006
Viettel
2830000
0776.92.2006
Mobifone
805000
0908.85.2006
Mobifone
3620000
091.750.2006
Vinaphone
2890000
0921.20.2006
Vietnamobile
1290000
0793.90.2006
Mobifone
1520000
0833.71.2006
Vinaphone
699000
0886.41.2006
Vinaphone
1175000
0797.30.2006
Mobifone
833000
0981.47.2006
Viettel
6500000
037.229.2006
Viettel
1900000
0375.33.2006
Viettel
1810000
0945.92.2006
Vinaphone
1980000
09.11.07.2006
Vinaphone
23500000
0528.87.2006
Vietnamobile
1430000
0798.85.2006
Mobifone
756000
0835.34.2006
Vinaphone
610000
035.357.2006
Viettel
1500000
0926.97.2006
Vietnamobile
1500000
0326.03.2006
Viettel
9600000
0929.51.2006
Vietnamobile
2400000
0383.77.2006
Viettel
1750000
0359.06.2006
Viettel
2500000
0886.48.2006
Vinaphone
1260000
033550.2006
Viettel
2490000
0853.67.2006
Vinaphone
699000
0935.62.2006
Mobifone
2450000
0563.45.2006
Vietnamobile
1110000
0818.07.2006
Vinaphone
7000000
0795.82.2006
Mobifone
840000
0936.37.2006
Mobifone
1020000
0825.46.2006
Vinaphone
610000
0978.21.2006
Viettel
5000000
086.6.12.2006
Viettel
14100000
0387.7.9.2006
Viettel
2370000
1