Sim Năm Sinh 2006

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0939.2.2.2006
Mobifone
5300000
0907.1.4.2006
Mobifone
1250000
0778.11.2006
Mobifone
1750000
0939.7.6.2006
Mobifone
1250000
0907.60.2006
Mobifone
1900000
0907.9.4.2006
Mobifone
1250000
0939.90.2006
Mobifone
2050000
0907.9.7.2006
Mobifone
2500000
0899.07.2006
Mobifone
1680000
0789.5.8.2006
Mobifone
1900000
0932.9.5.2006
Mobifone
1980000
0907.5.9.2006
Mobifone
2050000
08.1985.2006
Vinaphone
5000000
08.1989.2006
Vinaphone
5000000
08.1975.2006
Vinaphone
5000000
08.1981.2006
Vinaphone
5000000
085.234.2006
Vinaphone
3000000
0916.09.2006
Vinaphone
12000000
084.777.2006
Vinaphone
3000000
084.888.2006
Vinaphone
3000000
085.777.2006
Vinaphone
2800000
084.789.2006
Vinaphone
3000000
08.1982.2006
Vinaphone
5000000
08.1976.2006
Vinaphone
5000000
09.1987.2006
Vinaphone
4500000
08.1984.2006
Vinaphone
3000000
081.345.2006
Vinaphone
3000000
082.567.2006
Vinaphone
3000000
0828.03.2006
Vinaphone
9000000
08.1983.2006
Vinaphone
5000000
084.678.2006
Vinaphone
3000000
08.1980.2006
Vinaphone
5000000
08.1987.2006
Vinaphone
5000000
0707.86.2006
Mobifone
2900000
0707.30.2006
Mobifone
1180000
0786.01.2006
Mobifone
1830000
0769.60.2006
Mobifone
1180000
0353.46.2006
Viettel
1830000
0703.69.2006
Mobifone
1830000
0707.33.2006
Mobifone
2600000
0764.21.2006
Mobifone
1830000
0359.78.2006
Viettel
1830000
0587.47.2006
Vietnamobile
810000
0365.86.2006
Viettel
2130000
0949.34.2006
Vinaphone
2280000
0707.89.2006
Mobifone
2600000
0385.88.2006
Viettel
2130000
0797.71.2006
Mobifone
1830000
0785.87.2006
Mobifone
1830000
0707.82.2006
Mobifone
2600000
0769.63.2006
Mobifone
1830000
0786.70.2006
Mobifone
1180000
0384.40.2006
Viettel
1180000
0566.36.2006
Vietnamobile
810000
0764.92.2006
Mobifone
1830000
0778.91.2006
Mobifone
2130000
0703.61.2006
Mobifone
1830000
0777.15.2006
Mobifone
3000000
0774.67.2006
Mobifone
1830000
0797.47.2006
Mobifone
1830000
0765.29.2006
Mobifone
1830000
0583.32.2006
Vietnamobile
810000
0356.43.2006
Viettel
1830000
0365.46.2006
Viettel
1830000
0785.97.2006
Mobifone
1830000
0354.34.2006
Viettel
1830000
0798.35.2006
Mobifone
1830000
0785.94.2006
Mobifone
1830000
0587.84.2006
Vietnamobile
810000
0765.85.2006
Mobifone
1830000
0344.47.2006
Viettel
1830000
0348.41.2006
Viettel
1830000
0779.67.2006
Mobifone
1680000
08.18.01.2006
Vinaphone
5000000
0587.51.2006
Vietnamobile
810000
0394.47.2006
Viettel
1830000
0777.96.2006
Mobifone
3000000
093.24.3.2006
Mobifone
3500000
0949.43.2006
Vinaphone
2600000
0372.79.2006
Viettel
2130000
0387.22.2006
Viettel
2130000
0768.66.2006
Mobifone
2130000
0379.23.2006
Viettel
1250000
0765.61.2006
Mobifone
756000
0898.78.2006
Mobifone
1100000
0769.86.2006
Mobifone
756000
0933.54.2006
Mobifone
1175000
0327.76.2006
Viettel
1100000
0358.31.2006
Viettel
1100000
0776.92.2006
Mobifone
805000
0373.47.2006
Viettel
910000
0929.24.2006
Vietnamobile
1700000
0398.19.2006
Viettel
1100000
0926.83.2006
Vietnamobile
2400000
0797.63.2006
Mobifone
805000
0937.85.2006
Mobifone
1325000
0965.60.2006
Viettel
2800000
091.16.5.2006
Vinaphone
4500000
0927.52.2006
Vietnamobile
2000000
092.23.0.2006
Vietnamobile
910000
0332.24.2006
Viettel
3500000
0979.15.2006
Viettel
5000000
0785.96.2006
Mobifone
756000
0764.14.2006
Mobifone
665000
0928.44.2006
Vietnamobile
1700000
0929.73.2006
Vietnamobile
2400000
0925.61.2006
Vietnamobile
2000000
0924.24.2006
Vietnamobile
1500000
0926.56.2006
Vietnamobile
2400000
0924.87.2006
Vietnamobile
1500000
0963.98.2006
Viettel
4000000
0923.54.2006
Vietnamobile
1700000
0977.49.2006
Viettel
3500000
091.19.5.2006
Vinaphone
4500000
0928.14.2006
Vietnamobile
1700000
0767.53.2006
Mobifone
630000
0928.13.2006
Vietnamobile
2000000
0925.76.2006
Vietnamobile
2400000
0359.76.2006
Viettel
1100000
0366.39.2006
Viettel
1600000
0363.57.2006
Viettel
1250000
0769.76.2006
Mobifone
756000
091.12.5.2006
Vinaphone
4500000
0393.32.2006
Viettel
1250000
0378.57.2006
Viettel
1100000
0927.71.2006
Vietnamobile
2000000
0327.99.2006
Viettel
1250000
0924.99.2006
Vietnamobile
1600000
0967.54.2006
Viettel
3500000
0937.13.2006
Mobifone
1325000
0927.53.2006
Vietnamobile
2000000
0924.36.2006
Vietnamobile
1500000
092.12.3.2006
Vietnamobile
5000000
0785.19.2006
Mobifone
756000
0329.42.2006
Viettel
910000
097.18.4.2006
Viettel
5000000
0942.90.2006
Vinaphone
833000
0356.19.2006
Viettel
1100000
0973.54.2006
Viettel
4500000
0925.65.2006
Vietnamobile
2400000
091.19.3.2006
Vinaphone
4500000
0387.92.2006
Viettel
1100000
0374.43.2006
Viettel
910000
0969.84.2006
Viettel
4800000
0923.14.2006
Vietnamobile
1500000
0926.72.2006
Vietnamobile
2000000
0973.78.2006
Viettel
4500000
0778.97.2006
Mobifone
1100000
0924.79.2006
Vietnamobile
1750000
0923.41.2006
Vietnamobile
1700000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : fa5c5d2c3786619d240225889186e654

1
Tin tức mới