Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0976.46.2005
Viettel
3000000
090.12.7.2005
Mobifone
2500000
086.710.2005
Viettel
4400000
0327.42.2005
Viettel
990000
0327.40.2005
Viettel
1260000
0941.44.2005
Vinaphone
2280000
0928.13.2005
Vietnamobile
1540000
0929.64.2005
Vietnamobile
2200000
0935.75.2005
Mobifone
3300000
0837.16.2005
Vinaphone
699000
0777.71.2005
Mobifone
4890000
0587.85.2005
Vietnamobile
1020000
0337.49.2005
Viettel
1250000
0387.21.2005
Viettel
1100000
0825.08.2005
Vinaphone
7000000
0828.34.2005
Vinaphone
610000
09.24.04.2005
Vietnamobile
15000000
0945.26.2005
Vinaphone
3500000
077623.2005
Mobifone
1500000
09.1968.2005
Vinaphone
9880000
0926.35.2005
Vietnamobile
2500000
096.990.2005
Viettel
8000000
097.29.1.2005
Viettel
8000000
0786.68.2005
Mobifone
1500000
0929.20.2005
Vietnamobile
25600000
0931.52.2005
Mobifone
2470000
0833.84.2005
Vinaphone
610000
0868.8.5.2005
Viettel
6640000
0946.8.3.2005
Vinaphone
2600000
0793.32.2005
Mobifone
1480000
037.4.08.2005
Viettel
1250000
09.28.04.2005
Vietnamobile
15000000
0943.64.2005
Vinaphone
980000
039.230.2005
Viettel
3500000
0981.69.2005
Viettel
6500000
0949.54.2005
Vinaphone
1100000
0943.32.2005
Vinaphone
1780000
0978.57.2005
Viettel
2390000
0843.69.2005
Vinaphone
610000
0934.05.2005
Mobifone
2190000
0357.70.2005
Viettel
3500000
0776.89.2005
Mobifone
1900000
0828.47.2005
Vinaphone
610000
0886.33.2005
Vinaphone
1300000
0947.84.2005
Vinaphone
1450000
0365.7.6.2005
Viettel
1330000
0915.56.2005
Vinaphone
5000000
05.85.95.2005
Vietnamobile
980000
092.18.4.2005
Vietnamobile
3000000
0765.96.2005
Mobifone
630000
0377.3.4.2005
Viettel
900000
0926.60.2005
Vietnamobile
890000
0843.30.2005
Vinaphone
610000
0844.87.2005
Vinaphone
610000
0327.13.2005
Viettel
980000
0837.63.2005
Vinaphone
699000
0395.12.2005
Viettel
2860000
0838.27.2005
Vinaphone
699000
0922.51.2005
Vietnamobile
1590000
0587.2.9.2005
Vietnamobile
960000
0908.55.2005
Mobifone
5000000
0354.75.2005
Viettel
1400000
0918.80.2005
Vinaphone
3500000
0926.49.2005
Vietnamobile
910000
0837.73.2005
Vinaphone
650000
070521.2005
Mobifone
1410000
0917.96.2005
Vinaphone
3500000
0836.71.2005
Vinaphone
1990000
03.75.76.2005
Viettel
1330000
0827.45.2005
Vinaphone
610000
0947.15.2005
Vinaphone
1250000
033.561.2005
Viettel
1680000
0828.09.2005
Vinaphone
6840000
0968.61.2005
Viettel
5000000
0985.71.2005
Viettel
2820000
092.132.2005
Vietnamobile
1990000
0796.72.2005
Mobifone
826000
0837.58.2005
Vinaphone
699000
0354.24.20.05
Viettel
910000
0345.57.2005
Viettel
1250000
0789.46.2005
Mobifone
1600000
0935.4.8.2005
Mobifone
2800000
0879.84.2005
iTelecom
1340000
0936.33.2005
Mobifone
1020000
0796.92.2005
Mobifone
910000
0353.44.2005
Viettel
1280000
0888.14.2005
Vinaphone
1250000
0843.36.2005
Vinaphone
610000
0822.08.2005
Vinaphone
7000000
076.25.9.2005
Mobifone
1250000
0334.37.2005
Viettel
1490000
0928.77.2005
Vietnamobile
1900000
0924.83.2005
Vietnamobile
3000000
0904.21.2005
Mobifone
2450000
0845.13.2005
Vinaphone
610000
0336.68.2005
Viettel
4200000
0824.09.2005
Vinaphone
6840000
0347.92.2005
Viettel
910000
0948.81.2005
Vinaphone
980000
052.234.2005
Vietnamobile
2400000
098.14.2.2005
Viettel
8000000
0924.7.4.2005
Vietnamobile
3490000
0522.24.2005
Vietnamobile
840000
0916.41.2005
Vinaphone
3500000
0825.40.2005
Vinaphone
610000
0328.74.2005
Viettel
900000
0938.332005
Mobifone
5000000
0949.31.2005
Vinaphone
3500000
078.29.1.2005
Mobifone
1250000
0869.91.2005
Viettel
3130000
0932.60.2005
Mobifone
1480000
0333.75.2005
Viettel
3000000
0931.21.2005
Mobifone
3910000
0907.33.2005
Mobifone
3000000
0943.87.2005
Vinaphone
1770000
0948.7.4.2005
Vinaphone
2600000
0366.48.2005
Viettel
1490000
0968.5.7.2005
Viettel
4500000
0779.52.2005
Mobifone
1330000
0818.08.2005
Vinaphone
7000000
0838.57.2005
Vinaphone
699000
0788.96.2005
Mobifone
840000
0829.02.2005
Vinaphone
5000000
0778.95.2005
Mobifone
1100000
079.982.2005
Mobifone
750000
0908.522005
Mobifone
3000000
0825.07.2005
Vinaphone
6850000
077853.2005
Mobifone
1500000
03579.4.2005
Viettel
1490000
0979.75.2005
Viettel
5000000
0904.69.2005
Mobifone
1020000
039.767.2005
Viettel
2930000
088.666.2005
Vinaphone
4750000
0824.34.2005
Vinaphone
610000
0774.43.2005
Mobifone
826000
08.3686.2005
Vinaphone
3900000
0708.07.2005
Mobifone
6250000
0868.77.2005
Viettel
3500000
0928.6.1.2005
Vietnamobile
2500000
0326.09.2005
Viettel
8890000
0986.48.2005
Viettel
4000000
0358.29.2005
Viettel
2000000
0359.75.2005
Viettel
1100000
0842.56.2005
Vinaphone
610000
035.909.2005
Viettel
2800000
0817.18.2005
Vinaphone
1890000
07.08.02.2005
Mobifone
3880000
05.23.05.2005
Vietnamobile
9000000
0326.06.2005
Viettel
8870000
096.14.9.2005
Viettel
5550000
1