Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
097.238.2005
Viettel
4400000
0927.60.2005
Vietnamobile
1475000
0943.56.2005
Vinaphone
980000
0926.56.2005
Vietnamobile
2300000
0346.91.2005
Viettel
910000
0924.64.2005
Vietnamobile
1475000
0389.66.2005
Viettel
2100000
0929.48.2005
Vietnamobile
1475000
0928.72.2005
Vietnamobile
2700000
09.16.06.2005
Vinaphone
8800000
0924.48.2005
Vietnamobile
1475000
0785.29.2005
Mobifone
756000
0352.95.2005
Viettel
3400000
0969.08.2005
Viettel
5300000
0985.69.2005
Viettel
7800000
0943.76.2005
Vinaphone
980000
0393.01.2005
Viettel
3400000
0929.47.2005
Vietnamobile
1900000
09.7890.2005
Viettel
4400000
0352.89.2005
Viettel
3400000
0924.40.2005
Vietnamobile
1550000
0336.72.2005
Viettel
1250000
092.18.4.2005
Vietnamobile
2900000
0927.85.2005
Vietnamobile
2700000
0944.37.2005
Vinaphone
980000
0943.64.2005
Vinaphone
980000
0827.79.2005
Vinaphone
1325000
0926.67.2005
Vietnamobile
2700000
0352.13.2005
Viettel
3400000
0785.87.2005
Mobifone
756000
0927.40.2005
Vietnamobile
1625000
0947.94.2005
Vinaphone
980000
0923.30.2005
Vietnamobile
1475000
0778.98.2005
Mobifone
1100000
0703.55.2005
Mobifone
805000
0929.39.2005
Vietnamobile
2300000
0923.54.2005
Vietnamobile
1625000
0943.85.2005
Vinaphone
980000
092.24.0.2005
Vietnamobile
1625000
0984.67.2005
Viettel
2900000
0358.13.2005
Viettel
1100000
0968.14.2005
Viettel
4800000
0369.74.2005
Viettel
910000
091.19.1.2005
Vinaphone
4400000
09.15.10.2005
Vinaphone
8800000
094.19.8.2005
Vinaphone
2900000
0928.97.2005
Vietnamobile
2700000
09.15.06.2005
Vinaphone
8800000
0943.62.2005
Vinaphone
980000
0826.69.2005
Vinaphone
1325000
0948.37.2005
Vinaphone
980000
0944.72.2005
Vinaphone
980000
0943.71.2005
Vinaphone
980000
0925.84.2005
Vietnamobile
1625000
091.16.3.2005
Vinaphone
4400000
0987.94.2005
Viettel
3900000
0785.97.2005
Mobifone
756000
094.18.6.2005
Vinaphone
2900000
0973.74.2005
Viettel
3900000
0822.99.2005
Vinaphone
4400000
097.23.2.2005
Viettel
5300000
0948.70.2005
Vinaphone
840000
0943.65.2005
Vinaphone
980000
091.19.2.2005
Vinaphone
4400000
092.27.3.2005
Vietnamobile
3700000
096.14.8.2005
Viettel
4800000
0797.71.2005
Mobifone
805000
0352.12.2005
Viettel
3400000
0823.39.2005
Vinaphone
1325000
0973.69.2005
Viettel
6300000
0925.32.2005
Vietnamobile
2700000
0383.14.2005
Viettel
3400000
0924.29.2005
Vietnamobile
1475000
0928.54.2005
Vietnamobile
1625000
0976.31.2005
Viettel
4800000
0974.69.2005
Viettel
2400000
0774.96.2005
Mobifone
630000
0944.13.2005
Vinaphone
980000
0359.75.2005
Viettel
1100000
0778.91.2005
Mobifone
805000
0898.91.2005
Mobifone
1100000
0945.19.2005
Vinaphone
980000
0825.59.2005
Vinaphone
1325000
0348.11.2005
Viettel
3400000
0329.48.2005
Viettel
910000
091.16.5.2005
Vinaphone
4400000
0786.41.2005
Mobifone
665000
035.30.8.2005
Viettel
3400000
0943.49.2005
Vinaphone
833000
0925.17.2005
Vietnamobile
2700000
0987.45.2005
Viettel
3900000
094.16.6.2005
Vinaphone
2900000
0774.61.2005
Mobifone
665000
0975.27.2005
Viettel
3900000
0924.30.2005
Vietnamobile
1550000
0927.84.2005
Vietnamobile
1625000
0944.81.2005
Vinaphone
980000
0969.17.2005
Viettel
4800000
0925.70.2005
Vietnamobile
1475000
0397.73.2005
Viettel
1100000
0387.0.4.2005
Viettel
910000
0927.13.2005
Vietnamobile
2700000
0827.89.2005
Vinaphone
1325000
0785.96.2005
Mobifone
756000
091.19.8.2005
Vinaphone
4400000
0973.49.2005
Viettel
4400000
0987.74.2005
Viettel
3900000
097.26.9.2005
Viettel
5400000
0346.12.2005
Viettel
3400000
0983.95.2005
Viettel
7800000
0886.97.2005
Vinaphone
1175000
0923.87.2005
Vietnamobile
2700000
0927.93.2005
Vietnamobile
2700000
0929.45.2005
Vietnamobile
1475000
0929.16.2005
Vietnamobile
2300000
0949.75.2005
Vinaphone
833000
0929.43.2005
Vietnamobile
1475000
0928.41.2005
Vietnamobile
1625000
0779.93.2005
Mobifone
805000
0929.31.2005
Vietnamobile
2300000
0354.24.20.05
Viettel
910000
0359.41.2005
Viettel
910000
0337.91.2005
Viettel
1250000
0946.57.2005
Vinaphone
980000
0926.49.2005
Vietnamobile
910000
0927.42.2005
Vietnamobile
1625000
0929.54.2005
Vietnamobile
1475000
0945.43.2005
Vinaphone
980000
0927.96.2005
Vietnamobile
2400000
0975.32.2005
Viettel
4700000
0375.79.2005
Viettel
1250000
0829.89.2005
Vinaphone
1325000
0337.48.2005
Viettel
910000
0925.23.2005
Vietnamobile
2300000
0923.61.2005
Vietnamobile
2700000
0972.86.2005
Viettel
5600000
0928.38.2005
Vietnamobile
2300000
0925.43.2005
Vietnamobile
1680000
0784.73.2005
Mobifone
665000
097.13.9.2005
Viettel
4800000
0354.41.2005
Viettel
910000
0829.69.2005
Vinaphone
1325000
0986.15.2005
Viettel
8300000
0342.37.2005
Viettel
3400000
0972.24.2005
Viettel
4200000
0948.50.2005
Vinaphone
840000
0943.17.2005
Vinaphone
980000
0923.60.2005
Vietnamobile
1250000
0918.89.2005
Vinaphone
1900000
0886.18.2005
Vinaphone
2050000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

1