Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
085.567.2005
Vinaphone
3000000
085.234.2005
Vinaphone
3000000
088.999.2005
Vinaphone
8000000
08.1975.2005
Vinaphone
5000000
091.799.2005
Vinaphone
5000000
08.1976.2005
Vinaphone
5000000
08.1982.2005
Vinaphone
5000000
08.1972.2005
Vinaphone
5000000
0817.06.2005
Vinaphone
9000000
0917.07.2005
Vinaphone
12000000
07.03.10.2005
Mobifone
9100000
0945.38.2005
Vinaphone
1900000
07.03.11.2005
Mobifone
9000000
08.13.10.2005
Vinaphone
7400000
0886.99.2005
Vinaphone
4100000
077.4.10.2005
Mobifone
3090000
07.07.11.2005
Mobifone
9100000
0917.5.3.2005
Vinaphone
1610000
077.3.11.2005
Mobifone
3400000
077.9.10.2005
Mobifone
3400000
077.9.09.2005
Mobifone
3400000
0375.84.2005
Viettel
910000
0886.42.2005
Vinaphone
1175000
0778.97.2005
Mobifone
805000
0929.28.2005
Vietnamobile
2300000
0949.62.2005
Vinaphone
833000
0923.24.2005
Vietnamobile
1625000
0943.01.2005
Vinaphone
2900000
0945.61.2005
Vinaphone
980000
0898.93.2005
Mobifone
1100000
035.30.3.2005
Viettel
3400000
0925.42.2005
Vietnamobile
1625000
092.22.9.2005
Vietnamobile
4800000
0387.21.2005
Viettel
1100000
0828.89.2005
Vinaphone
1325000
0923.41.2005
Vietnamobile
1625000
0945.98.2005
Vinaphone
980000
0972.70.2005
Viettel
3800000
0966.40.2005
Viettel
3400000
0923.51.2005
Vietnamobile
2900000
0929.57.2005
Vietnamobile
2300000
0942.74.2005
Vinaphone
980000
092.11.6.2005
Vietnamobile
3900000
0703.84.2005
Mobifone
665000
0774.17.2005
Mobifone
665000
0942.70.2005
Vinaphone
840000
0925.61.2005
Vietnamobile
2300000
097.29.5.2005
Viettel
5400000
0898.94.2005
Mobifone
1100000
0927.36.2005
Vietnamobile
2300000
0946.49.2005
Vinaphone
833000
0798.23.2005
Mobifone
756000
0332.68.2005
Viettel
3400000
0379.43.2005
Viettel
910000
0947.40.2005
Vinaphone
840000
092.12.3.2005
Vietnamobile
4800000
0929.66.2005
Vietnamobile
2900000
0929.73.2005
Vietnamobile
2300000
0945.91.2005
Vinaphone
980000
096.31.5.2005
Viettel
6300000
0898.67.2005
Mobifone
1100000
0327.46.2005
Viettel
910000
0925.71.2005
Vietnamobile
2300000
0946.40.2005
Vinaphone
840000
0926.45.2005
Vietnamobile
1625000
0923.50.2005
Vietnamobile
1550000
091.19.7.2005
Vinaphone
4400000
0944.16.2005
Vinaphone
980000
0931.26.2005
Mobifone
3400000
0967.64.2005
Viettel
3400000
0964.49.2005
Viettel
2400000
0927.41.2005
Vietnamobile
1830000
0823.68.2005
Vinaphone
1325000
0923.73.2005
Vietnamobile
2300000
0944.97.2005
Vinaphone
833000
0987.84.2005
Viettel
5800000
092.12.4.2005
Vietnamobile
2900000
0948.51.2005
Vinaphone
980000
0778.95.2005
Mobifone
1100000
0707.89.2005
Mobifone
1900000
0928.74.2005
Vietnamobile
1625000
0886.46.2005
Vinaphone
1175000
0354.87.2005
Viettel
910000
0976.28.2005
Viettel
3900000
0786.00.2005
Mobifone
805000
0924.88.2005
Vietnamobile
2400000
0929.71.2005
Vietnamobile
2300000
091.19.4.2005
Vinaphone
4400000
098.799.2005
Viettel
6800000
0975.49.2005
Viettel
2900000
0825.88.2005
Vinaphone
1325000
0926.83.2005
Vietnamobile
2300000
0396.99.2005
Viettel
3400000
0943.58.2005
Vinaphone
980000
0373.72.2005
Viettel
1250000
0372.89.2005
Viettel
3400000
0948.52.2005
Vinaphone
980000
0946.43.2005
Vinaphone
980000
0833.48.2005
Vinaphone
1175000
0928.24.2005
Vietnamobile
1475000
0968.56.2005
Viettel
5300000
0925.27.2005
Vietnamobile
2700000
0867.59.2005
Viettel
1475000
0898.90.2005
Mobifone
1100000
0347.62.2005
Viettel
910000
0943.80.2005
Vinaphone
840000
0965.92.2005
Viettel
4800000
0923.64.2005
Vietnamobile
1625000
0981.69.2005
Viettel
6300000
0926.53.2005
Vietnamobile
2300000
0973.29.2005
Viettel
5000000
098.543.2005
Viettel
3900000
0707.32.2005
Mobifone
805000
0946.32.2005
Vinaphone
980000
0797.47.2005
Mobifone
665000
0961.05.2005
Viettel
4800000
0382.45.2005
Viettel
3400000
0929.51.2005
Vietnamobile
2300000
0362.89.2005
Viettel
3400000
0769.63.2005
Mobifone
756000
0924.66.2005
Vietnamobile
1625000
0868.94.2005
Viettel
1475000
0357.52.2005
Viettel
1250000
0707.85.2005
Mobifone
805000
0944.27.2005
Vinaphone
980000
0947.70.2005
Vinaphone
840000
0965.42.2005
Viettel
3400000
0792.26.2005
Mobifone
2000000
0923.20.2005
Vietnamobile
1475000
092.31.7.2005
Vietnamobile
3800000
0923.79.2005
Vietnamobile
2300000
0928.50.2005
Vietnamobile
1475000
0928.93.2005
Vietnamobile
2300000
0326.08.2005
Viettel
5800000
0948.93.2005
Vinaphone
980000
0948.72.2005
Vinaphone
980000
0867.92.2005
Viettel
1475000
0948.81.2005
Vinaphone
980000
0964.45.2005
Viettel
4500000
0393.15.2005
Viettel
3400000
0964.70.2005
Viettel
2700000
0377.61.2005
Viettel
1250000
0703.57.2005
Mobifone
756000
0929.75.2005
Vietnamobile
2300000
0374.31.2005
Viettel
910000
0925.59.2005
Vietnamobile
2300000
0928.48.2005
Vietnamobile
2400000
0328.87.2005
Viettel
1100000
0357.56.2005
Viettel
1250000
0972.98.2005
Viettel
5300000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

1