Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0775.02.2005
Mobifone
2060000
0778.05.2005
Mobifone
2090000
0798.18.2005
Mobifone
1475000
0777.04.2005
Mobifone
2050000
0797.07.2005
Mobifone
2090000
07.07.07.2005
Mobifone
35300000
0797.04.2005
Mobifone
2030000
0777.02.2005
Mobifone
2030000
0786.78.2005
Mobifone
2350000
0773.07.2005
Mobifone
2090000
0776.78.2005
Mobifone
2790000
0703.06.2005
Mobifone
5490000
0765.55.2005
Mobifone
3590000
0773.04.2005
Mobifone
2010000
0779.01.2005
Mobifone
2090000
0775.01.2005
Mobifone
2090000
0707.05.2005
Mobifone
5610000
08.1981.2005
Vinaphone
5000000
08.1994.2005
Vinaphone
5000000
08.1985.2005
Vinaphone
5000000
084.777.2005
Vinaphone
3000000
0911.89.2005
Vinaphone
2200000
0817.06.2005
Vinaphone
9000000
085.234.2005
Vinaphone
3000000
085.567.2005
Vinaphone
3000000
088.999.2005
Vinaphone
8000000
08.1984.2005
Vinaphone
5000000
08.1986.2005
Vinaphone
5000000
084.789.2005
Vinaphone
3000000
08.1975.2005
Vinaphone
5000000
0917.07.2005
Vinaphone
12000000
08.1976.2005
Vinaphone
5000000
08.1982.2005
Vinaphone
5000000
08.1972.2005
Vinaphone
5000000
0911.15.2005
Vinaphone
5000000
091.799.2005
Vinaphone
5000000
084.678.2005
Vinaphone
3000000
077.9.09.2005
Mobifone
3190000
08.13.10.2005
Vinaphone
7600000
077.4.10.2005
Mobifone
3500000
0945.38.2005
Vinaphone
2000000
07.07.11.2005
Mobifone
9500000
07.03.10.2005
Mobifone
9500000
0886.19.2005
Vinaphone
1250000
07.03.11.2005
Mobifone
9500000
0886.99.2005
Vinaphone
3590000
0917.53.2005
Vinaphone
1700000
077.9.10.2005
Mobifone
3190000
077.3.11.2005
Mobifone
3190000
07.02.09.2005
Mobifone
6690000
07.02.03.2005
Mobifone
6690000
0937.19.2005
Mobifone
1475000
0932.20.2005
Mobifone
1220000
07.02.01.2005
Mobifone
6690000
035.30.3.2005
Viettel
3500000
0352.89.2005
Viettel
3500000
0984.67.2005
Viettel
3000000
0925.61.2005
Vietnamobile
2400000
0377.61.2005
Viettel
1250000
0886.97.2005
Vinaphone
1175000
0929.16.2005
Vietnamobile
2400000
09.15.06.2005
Vinaphone
9000000
0927.96.2005
Vietnamobile
2400000
0929.54.2005
Vietnamobile
1500000
0342.37.2005
Viettel
3500000
0382.45.2005
Viettel
3500000
0926.56.2005
Vietnamobile
2400000
0707.85.2005
Mobifone
805000
0886.46.2005
Vinaphone
1175000
0967.64.2005
Viettel
3500000
0987.74.2005
Viettel
4000000
0975.49.2005
Viettel
3000000
0929.48.2005
Vietnamobile
1500000
0379.43.2005
Viettel
910000
0929.57.2005
Vietnamobile
2400000
0943.65.2005
Vinaphone
980000
0792.26.2005
Mobifone
2100000
0944.68.2005
Vinaphone
980000
0926.26.2005
Vietnamobile
2400000
0923.73.2005
Vietnamobile
2400000
0785.87.2005
Mobifone
756000
0797.71.2005
Mobifone
805000
0987.45.2005
Viettel
4000000
091.19.1.2005
Vinaphone
4500000
0944.37.2005
Vinaphone
980000
0946.43.2005
Vinaphone
980000
0778.97.2005
Mobifone
805000
098.543.2005
Viettel
4000000
0929.75.2005
Vietnamobile
2400000
091.19.2.2005
Vinaphone
4500000
0375.84.2005
Viettel
910000
0947.70.2005
Vinaphone
840000
0327.95.2005
Viettel
1100000
0943.71.2005
Vinaphone
980000
0798.23.2005
Mobifone
756000
0928.93.2005
Vietnamobile
2400000
0948.72.2005
Vinaphone
980000
0886.42.2005
Vinaphone
1175000
0924.48.2005
Vietnamobile
1500000
0944.27.2005
Vinaphone
980000
0359.75.2005
Viettel
1100000
0927.36.2005
Vietnamobile
2400000
0703.55.2005
Mobifone
805000
0942.70.2005
Vinaphone
840000
0825.59.2005
Vinaphone
1325000
0827.89.2005
Vinaphone
1325000
0867.59.2005
Viettel
1500000
0829.98.2005
Vinaphone
1325000
0886.15.2005
Vinaphone
1175000
0944.97.2005
Vinaphone
833000
0703.84.2005
Mobifone
665000
0778.91.2005
Mobifone
805000
092.12.3.2005
Vietnamobile
5000000
097.14.1.2005
Viettel
5000000
0898.91.2005
Mobifone
1100000
0929.31.2005
Vietnamobile
2400000
0929.71.2005
Vietnamobile
2400000
0947.94.2005
Vinaphone
980000
0393.01.2005
Viettel
3500000
0944.13.2005
Vinaphone
980000
0786.00.2005
Mobifone
805000
0334.73.2005
Viettel
910000
09.15.10.2005
Vinaphone
9000000
094.16.6.2005
Vinaphone
3000000
0352.13.2005
Viettel
3500000
0944.72.2005
Vinaphone
980000
0774.17.2005
Mobifone
665000
0829.69.2005
Vinaphone
1325000
0948.70.2005
Vinaphone
840000
0943.85.2005
Vinaphone
980000
0945.96.2005
Vinaphone
980000
0779.93.2005
Mobifone
805000
0929.47.2005
Vietnamobile
2000000
0867.92.2005
Viettel
1500000
0778.95.2005
Mobifone
1100000
0332.68.2005
Viettel
3500000
0898.67.2005
Mobifone
1100000
0786.41.2005
Mobifone
665000
0898.93.2005
Mobifone
1100000
0827.79.2005
Vinaphone
1325000
0329.48.2005
Viettel
910000
0707.32.2005
Mobifone
805000
0945.91.2005
Vinaphone
980000
0387.21.2005
Viettel
1100000
0929.73.2005
Vietnamobile
2400000
0974.69.2005
Viettel
2500000
0948.50.2005
Vinaphone
840000
0347.62.2005
Viettel
910000
0375.79.2005
Viettel
1250000
0943.56.2005
Vinaphone
980000
1