Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0961.22.0505
Viettel
3300000
0971.21.0505
Viettel
1700000
0971.12.0505
Viettel
1700000
09.6116.0505
Viettel
7900000
097.123.0505
Viettel
7300000
09.8118.0505
Viettel
7300000
0352.41.2005
Viettel
1830000
0377.04.0505
Viettel
1100000
0567.42.2005
Vietnamobile
880000
0828.21.06.05
Vinaphone
910000
0369.84.2005
Viettel
1830000
0353.02.2005
Viettel
1830000
0335.86.2005
Viettel
2130000
0777.14.05.05
Mobifone
1980000
0902.30.05.05
Mobifone
2280000
0389.47.2005
Viettel
1830000
0888.02.06.05
Vinaphone
980000
0767.53.2005
Mobifone
1830000
0372.91.2005
Viettel
1830000
0389.81.2005
Viettel
1830000
0853.09.09.05
Vinaphone
980000
0972.07.06.05
Viettel
1100000
0769.62.2005
Mobifone
1830000
0372.150.105
Viettel
700000
0775.64.2005
Mobifone
1830000
0786.34.2005
Mobifone
1830000
0778.05.09.05
Mobifone
980000
0937.22.05.05
Mobifone
2500000
0797.98.2005
Mobifone
1830000
0344.47.2005
Viettel
1830000
0931.16.05.05
Mobifone
2280000
0785.95.2005
Mobifone
1830000
0857.11.09.05
Vinaphone
770000
0353.80.2005
Viettel
1180000
0776.93.2005
Mobifone
1830000
0932.13.05.05
Mobifone
2280000
0778.96.2005
Mobifone
2130000
0394.46.2005
Viettel
1830000
0352.87.2005
Viettel
1830000
0798.85.2005
Mobifone
1830000
0853.07.07.05
Vinaphone
980000
0785.94.2005
Mobifone
1830000
0888.12.02.05
Vinaphone
840000
0839.08.08.05
Vinaphone
980000
0786.01.2005
Mobifone
1830000
0389.53.2005
Viettel
1830000
0707.87.2005
Mobifone
2600000
0774.64.2005
Mobifone
1830000
0777.02.05.05
Mobifone
2280000
0981.09.01.05
Viettel
910000
0934.09.05.05
Mobifone
2500000
0775.02.01.05
Mobifone
1100000
0907.06.01.05
Mobifone
1680000
0764.60.2005
Mobifone
1180000
0785.19.2005
Mobifone
1830000
0778.05.07.05
Mobifone
980000
0775.02.05.05
Mobifone
1330000
0707.83.2005
Mobifone
2600000
08.18.01.2005
Vinaphone
5000000
0907.06.06.05
Mobifone
1680000
0387.22.2005
Viettel
2130000
0888.06.04.05
Vinaphone
980000
07.03.03.2005
Mobifone
5000000
0819.111.005
Vinaphone
980000
0765.61.2005
Mobifone
1830000
0911.26.01.05
Vinaphone
1180000
0785.99.2005
Mobifone
2130000
0786.70.2005
Mobifone
1180000
0918.13.2005
Vinaphone
2800000
0384.78.2005
Viettel
1830000
0949.43.2005
Vinaphone
2600000
0774.11.0505
Mobifone
1100000
0703.25.05.05
Mobifone
1100000
0365.86.2005
Viettel
2130000
0375.53.2005
Viettel
1830000
0707.31.2005
Mobifone
2600000
0357.20.2005
Viettel
1180000
0388.22.2005
Viettel
2130000
0786.28.05.05
Mobifone
1100000
0328.27.2005
Viettel
1830000
0708.76.2005
Mobifone
2130000
0778.76.2005
Mobifone
2130000
0377.10.0505
Viettel
980000
0564.09.2005
Vietnamobile
810000
0764.92.2005
Mobifone
1830000
0797.17.05.05
Mobifone
1330000
0765.84.2005
Mobifone
1830000
0707.35.2005
Mobifone
2600000
0825.01.08.05
Vinaphone
770000
0357.98.2005
Viettel
1830000
0365.46.2005
Viettel
1830000
0778.05.04.05
Mobifone
980000
0764.47.2005
Mobifone
1830000
0704.41.2005
Mobifone
1830000
0359.76.2005
Viettel
1830000
0949.40.2005
Vinaphone
1100000
0364.13.0505
Viettel
980000
0778.05.03.05
Mobifone
980000
0703.59.2005
Mobifone
1830000
0792.03.04.05
Mobifone
3000000
0888.13.10.05
Vinaphone
840000
0399.31.2005
Viettel
1830000
0798.35.2005
Mobifone
1830000
0937.14.07.05
Mobifone
910000
0937.16.10.05
Mobifone
910000
0899.76.2005
Mobifone
1290000
0931.200.205
Mobifone
1680000
0931.24.10.05
Mobifone
910000
0784.17.2005
Mobifone
1290000
0785.52.2005
Mobifone
1290000
0798.44.2005
Mobifone
1640000
0908.25.08.05
Mobifone
1250000
0937.28.11.05
Mobifone
950000
0784.79.2005
Mobifone
1290000
0786.11.2005
Mobifone
1860000
0933.07.12.05
Mobifone
950000
0786.65.2005
Mobifone
1290000
0783.29.2005
Mobifone
1290000
0937.26.05.05
Mobifone
2050000
0933.09.12.05
Mobifone
1100000
0937.18.03.05
Mobifone
950000
0931.27.09.05
Mobifone
880000
0937.29.11.05
Mobifone
950000
0933.25.12.05
Mobifone
950000
0937.26.03.05
Mobifone
950000
0933.10.09.05
Mobifone
1100000
0937.23.09.05
Mobifone
950000
0792.52.2005
Mobifone
1290000
0792.62.2005
Mobifone
1290000
0797.72.2005
Mobifone
1290000
0937.25.07.05
Mobifone
980000
0908.18.09.05
Mobifone
1180000
0937.15.06.05
Mobifone
950000
0792.01.0505
Mobifone
1710000
0784.76.2005
Mobifone
1290000
0937.09.03.05
Mobifone
1290000
0933.19.03.05
Mobifone
1020000
0931.24.01.05
Mobifone
1100000
0798.62.2005
Mobifone
1290000
0933.15.12.05
Mobifone
880000
0937.04.12.05
Mobifone
910000
0933.14.02.05
Mobifone
1020000
0931.29.03.05
Mobifone
1020000
0931.21.06.05
Mobifone
880000
0908.18.07.05
Mobifone
1180000
0908.27.01.05
Mobifone
950000
0908.27.12.05
Mobifone
1180000
0931.29.10.05
Mobifone
1020000
0908.20.05.05
Mobifone
2050000
0797.82.2005
Mobifone
1290000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới