Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0378.34.2004
Viettel
854000
0353.12.2004
Viettel
3500000
0966.45.2004
Viettel
4000000
097.19.2.2004
Viettel
5000000
0929.73.2004
Vietnamobile
1500000
0946.17.2004
Vinaphone
1043000
0392.07.2004
Viettel
3500000
0948.17.2004
Vinaphone
1043000
0942.98.2004
Vinaphone
3000000
0926.32.2004
Vietnamobile
1500000
035.26.1.2004
Viettel
3500000
0968.67.2004
Viettel
4000000
0942.62.2004
Vinaphone
3000000
0868.79.2004
Viettel
3500000
0924.13.2004
Vietnamobile
910000
0373.79.2004
Viettel
1175000
0962.08.2004
Viettel
6000000
0332.09.2004
Viettel
3500000
0928.69.2004
Vietnamobile
1475000
0828.66.2004
Vinaphone
1500000
0376.51.2004
Viettel
924000
0965.89.2004
Viettel
4100000
0362.53.2004
Viettel
3500000
0704.41.2004
Mobifone
700000
098.17.4.2004
Viettel
5000000
0946.39.2004
Vinaphone
1043000
0943.37.2004
Vinaphone
1043000
0342.36.2004
Viettel
3500000
0927.75.2004
Vietnamobile
1500000
0928.31.2004
Vietnamobile
1800000
0332.64.2004
Viettel
3500000
0829.96.2004
Vinaphone
1500000
0949.70.20.04
Vinaphone
700000
0973.25.2004
Viettel
4000000
0943.01.2004
Vinaphone
3000000
092.253.2004
Vietnamobile
4000000
0948.47.2004
Vinaphone
1043000
0785.97.2004
Mobifone
700000
092.24.2.2004
Vietnamobile
2800000
0968.82.2004
Viettel
4100000
0944.36.2004
Vinaphone
1043000
0926.72.2004
Vietnamobile
1800000
0925.93.2004
Vietnamobile
1500000
0765.61.2004
Mobifone
700000
0898.79.2004
Mobifone
1100000
0829.69.2004
Vinaphone
1500000
0967.01.2004
Viettel
4000000
0929.28.2004
Vietnamobile
1500000
0944.82.2004
Vinaphone
1043000
0925.22.2004
Vietnamobile
2500000
0946.13.2004
Vinaphone
1043000
0362.31.2004
Viettel
3500000
0768.66.2004
Mobifone
875000
0838.55.2004
Vinaphone
1500000
0927.57.2004
Vietnamobile
1800000
0898.78.2004
Mobifone
1100000
0931.26.2004
Mobifone
3700000
0924.94.2004
Vietnamobile
1600000
09.15.06.2004
Vinaphone
8000000
0949.56.2004
Vinaphone
840000
0392.96.2004
Viettel
3500000
0765.85.2004
Mobifone
700000
0898.69.2004
Mobifone
1100000
0928.41.2004
Vietnamobile
1800000
0785.87.2004
Mobifone
700000
0929.51.2004
Vietnamobile
1500000
0965.73.2004
Viettel
5000000
0923.90.2004
Vietnamobile
2500000
0358.33.2004
Viettel
1175000
0948.75.2004
Vinaphone
1043000
0868.94.2004
Viettel
1900000
0944.51.2004
Vinaphone
1043000
097.14.4.2004
Viettel
5000000
092.11.6.2004
Vietnamobile
4000000
0886.46.2004
Vinaphone
1100000
0973.08.2004
Viettel
5000000
0829.66.2004
Vinaphone
1500000
0927.16.2004
Vietnamobile
1800000
0773.82.2004
Mobifone
770000
0362.41.2004
Viettel
3500000
0369.57.2004
Viettel
924000
0929.45.2004
Vietnamobile
1500000
0769.60.2004
Mobifone
700000
0764.99.2004
Mobifone
770000
0898.94.2004
Mobifone
1100000
0369.1.7.2004
Viettel
924000
0342.49.2004
Viettel
3500000
0948.63.2004
Vinaphone
1043000
0946.34.2004
Vinaphone
1043000
037.23.3.2004
Viettel
3500000
0785.96.2004
Mobifone
700000
092.12.4.2004
Vietnamobile
3000000
0947.92.2004
Vinaphone
1043000
0339.10.2004
Viettel
3500000
0968.49.2004
Viettel
4000000
0929.43.2004
Vietnamobile
1500000
0925.81.2004
Vietnamobile
1500000
0924.81.2004
Vietnamobile
910000
097.25.4.2004
Viettel
5000000
096.13.6.2004
Viettel
5000000
09.15.03.2004
Vinaphone
8000000
0978.05.2004
Viettel
4000000
0926.57.2004
Vietnamobile
1800000
0362.75.2004
Viettel
3500000
09.14.07.2004
Vinaphone
8000000
09.26.10.2004
Vietnamobile
7000000
0398.47.2004
Viettel
854000
0923.41.2004
Vietnamobile
1800000
0837.86.2004
Vinaphone
1500000
0826.96.2004
Vinaphone
1500000
0949.95.2004
Vinaphone
1043000
0925.99.2004
Vietnamobile
2500000
0825.22.2004
Vinaphone
1500000
0397.54.2004
Viettel
854000
0784.73.2004
Mobifone
740000
0352.91.2004
Viettel
3500000
0928.71.2004
Vietnamobile
1800000
0925.23.2004
Vietnamobile
1500000
0916.2.8.2004
Vinaphone
2000000
0927.91.2004
Vietnamobile
1800000
0924.42.2004
Vietnamobile
1600000
0767.83.2004
Mobifone
770000
0945.91.2004
Vinaphone
1043000
092.24.8.2004
Vietnamobile
3000000
0924.28.2004
Vietnamobile
910000
092.11.7.2004
Vietnamobile
2800000
0707.31.2004
Mobifone
875000
0839.66.2004
Vinaphone
1500000
0948.60.2004
Vinaphone
840000
0929.57.2004
Vietnamobile
1500000
0923.53.2004
Vietnamobile
1800000
0785.94.2004
Mobifone
700000
0822.68.2004
Vinaphone
4000000
0903.65.2004
Mobifone
1900000
0944.87.2004
Vinaphone
1043000
0943.85.2004
Vinaphone
1043000
0948.19.2004
Vinaphone
1043000
0949.54.2004
Vinaphone
840000
0397.41.2004
Viettel
854000
091.19.4.2004
Vinaphone
4500000
0786.70.2004
Mobifone
700000
0886.51.2004
Vinaphone
1100000
0898.67.2004
Mobifone
1100000
0929.75.2004
Vietnamobile
1500000
0978.43.2004
Viettel
4600000
0829.39.2004
Vinaphone
1500000
0982.71.2004
Viettel
6600000
0929.16.2004
Vietnamobile
1500000
0925.17.2004
Vietnamobile
2500000
097.185.2004
Viettel
5000000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

1