Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
07.6789.2004
Mobifone
26500000
0797.05.2004
Mobifone
2050000
0798.11.2004
Mobifone
2060000
0773.05.2004
Mobifone
2050000
0792.08.2004
Mobifone
2050000
077777.2004
Mobifone
85200000
0775.02.2004
Mobifone
2070000
0703.33.2004
Mobifone
5070000
0779.01.2004
Mobifone
2090000
0792.07.2004
Mobifone
2090000
0702.27.2004
Mobifone
1880000
0797.10.2004
Mobifone
2080000
0705.59.2004
Mobifone
1900000
0779.06.2004
Mobifone
2030000
0765.67.2004
Mobifone
2760000
0793.33.2004
Mobifone
4820000
0767.67.2004
Mobifone
3310000
0797.02.2004
Mobifone
2070000
0792.03.2004
Mobifone
2050000
0777.05.2004
Mobifone
2070000
0778.07.2004
Mobifone
2090000
0797.07.2004
Mobifone
2030000
0774.11.2004
Mobifone
2090000
0705.65.2004
Mobifone
1890000
07.6666.2004
Mobifone
21600000
0773.07.2004
Mobifone
2080000
0773.02.2004
Mobifone
2040000
0797.12.2004
Mobifone
2030000
0772.06.2004
Mobifone
2070000
0778.09.2004
Mobifone
2000000
0776.10.2004
Mobifone
2090000
0779.02.2004
Mobifone
2020000
0775.11.2004
Mobifone
2090000
0797.09.2004
Mobifone
2070000
0792.09.2004
Mobifone
2090000
0772.04.2004
Mobifone
2060000
0775.67.2004
Mobifone
3490000
0707.09.2004
Mobifone
5610000
0778.03.2004
Mobifone
2070000
0797.01.2004
Mobifone
2070000
0773.06.2004
Mobifone
2000000
077.468.2004
Mobifone
5500000
0779.00.2004
Mobifone
9900000
0778.04.2004
Mobifone
2090000
0707.08.2004
Mobifone
5170000
0778.05.2004
Mobifone
2090000
0797.08.2004
Mobifone
2090000
078.999.2004
Mobifone
9410000
0797.04.2004
Mobifone
2090000
0786.78.2004
Mobifone
2360000
0779.07.2004
Mobifone
2090000
0707.00.2004
Mobifone
9410000
0765.00.2004
Mobifone
5070000
0778.08.2004
Mobifone
2090000
0764.56.2004
Mobifone
2760000
0797.03.2004
Mobifone
2090000
07.68.68.2004
Mobifone
21900000
0797.06.2004
Mobifone
2050000
0798.12.2004
Mobifone
2000000
0765.55.2004
Mobifone
3410000
0703.09.2004
Mobifone
5190000
0777.08.2004
Mobifone
2090000
0765.65.2004
Mobifone
2770000
0703.45.2004
Mobifone
2750000
076.999.2004
Mobifone
8450000
0705.69.2004
Mobifone
1880000
0775.09.2004
Mobifone
2050000
0984.66.2004
Viettel
4090000
09.1997.2004
Vinaphone
4500000
084.678.2004
Vinaphone
3000000
082.567.2004
Vinaphone
3000000
09.1982.2004
Vinaphone
5000000
081.345.2004
Vinaphone
3000000
091.799.2004
Vinaphone
5000000
084.789.2004
Vinaphone
3000000
081.678.2004
Vinaphone
3000000
085.234.2004
Vinaphone
3000000
081.567.2004
Vinaphone
3000000
09.1996.2004
Vinaphone
9000000
081.789.2004
Vinaphone
3000000
0916.09.2004
Vinaphone
7200000
0913.06.2004
Vinaphone
7200000
0913.23.2004
Vinaphone
5000000
09.1981.2004
Vinaphone
4500000
08.1982.2004
Vinaphone
5000000
077.5.07.2004
Mobifone
3190000
07.03.06.2004
Mobifone
9500000
0945.33.2004
Vinaphone
2000000
077.30.4.2004
Mobifone
4750000
07.07.03.2004
Mobifone
11400000
07.03.07.2004
Mobifone
11400000
07.03.05.2004
Mobifone
9500000
0886.64.2004
Vinaphone
1250000
077.7.06.2004
Mobifone
3190000
0917.14.2004
Vinaphone
1700000
077.5.12.2004
Mobifone
3190000
077.6.12.2004
Mobifone
3190000
077.3.09.2004
Mobifone
3190000
077.5.04.2004
Mobifone
3190000
077.3.01.2004
Mobifone
3190000
0943.39.2004
Vinaphone
1700000
0917.26.2004
Vinaphone
1700000
077.7.03.2004
Mobifone
3190000
0918.21.2004
Vinaphone
1700000
0917.63.2004
Vinaphone
1700000
077.5.08.2004
Mobifone
3190000
077.9.05.2004
Mobifone
3190000
077.9.08.2004
Mobifone
3190000
0949.86.2004
Vinaphone
2000000
0948.83.2004
Vinaphone
2000000
07.07.06.2004
Mobifone
9500000
07.07.02.2004
Mobifone
9500000
0946.89.2004
Vinaphone
2000000
07.07.11.2004
Mobifone
9500000
07.02.02.2004
Mobifone
7690000
08.27.10.2004
Vinaphone
4640000
07.02.07.2004
Mobifone
6670000
07.02.01.2004
Mobifone
6670000
0356.24.2004
Viettel
1590000
0823.43.2004
Vinaphone
1490000
094.578.2004
Vinaphone
1043000
0792.83.2004
Mobifone
2120000
0818.56.2004
Vinaphone
3290000
0762.34.2004
Mobifone
1325000
0927.81.2004
Vietnamobile
1540000
078781.2004
Mobifone
910000
0976.7.3.2004
Viettel
2500000
0792.91.2004
Mobifone
2130000
0965.84.2004
Viettel
4000000
0975.69.2004
Viettel
5120000
0783.29.2004
Mobifone
2120000
024.66.87.2004
Máy bàn
1980000
0965.89.2004
Viettel
4100000
0983.44.2004
Viettel
5000000
092.23.8.2004
Viettel
3890000
0775.44.2004
Mobifone
1390000
0818.06.2004
Vinaphone
6840000
0964.64.2004
Viettel
3000000
0523.5.1.2004
Vietnamobile
930000
0762.48.2004
Mobifone
1490000
0388.38.2004
Viettel
2800000
0934.61.2004
Mobifone
1020000
0842.58.2004
Vinaphone
610000
0766.97.2004
Mobifone
700000
0377.76.2004
Viettel
1680000
0978.43.2004
Viettel
4600000
0869.35.2004
Viettel
1980000
0386.06.2004
Viettel
2870000
0379.50.2004
Viettel
1600000
0764.92.2004
Mobifone
700000
1