Sim Năm Sinh 2004

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0799.94.2004
Mobifone
1290000
0798.82.2004
Mobifone
1290000
0793.82.2004
Mobifone
1290000
0784.47.2004
Mobifone
1290000
0785.53.2004
Mobifone
1290000
0792.99.2004
Mobifone
1640000
0797.62.2004
Mobifone
1290000
0786.55.2004
Mobifone
1640000
0785.52.2004
Mobifone
1290000
0783.52.2004
Mobifone
1290000
0785.02.2004
Mobifone
1290000
0798.51.2004
Mobifone
1290000
0786.42.2004
Mobifone
1290000
0797.92.2004
Mobifone
1640000
0907.80.2004
Mobifone
1250000
0932.9.5.2004
Mobifone
1250000
0907.7.3.2004
Mobifone
1900000
0939.5.6.2004
Mobifone
1250000
0939.70.2004
Mobifone
1250000
0939.9.5.2004
Mobifone
1250000
0907.7.7.2004
Mobifone
7500000
0899.00.2004
Mobifone
1980000
0907.7.1.2004
Mobifone
1250000
0939.07.2004
Mobifone
3000000
0901.2.2.2004
Mobifone
3700000
0939.05.2004
Mobifone
1750000
0907.9.3.2004
Mobifone
2050000
0907.5.5.2004
Mobifone
2200000
0931.09.2004
Mobifone
2050000
0907.6.1.2004
Mobifone
1980000
0939.2.2.2004
Mobifone
3700000
0907.1.3.2004
Mobifone
1980000
0907.9.5.2004
Mobifone
2050000
0907.9.7.2004
Mobifone
2050000
0907.6.8.2004
Mobifone
4000000
0916.09.2004
Vinaphone
7200000
0913.06.2004
Vinaphone
7200000
09.1996.2004
Vinaphone
9000000
09.1997.2004
Vinaphone
4500000
08.1982.2004
Vinaphone
5000000
084.678.2004
Vinaphone
3000000
081.678.2004
Vinaphone
3000000
0911.68.2004
Vinaphone
3100000
081.567.2004
Vinaphone
3000000
09.1982.2004
Vinaphone
5000000
084.789.2004
Vinaphone
3000000
0913.23.2004
Vinaphone
5000000
081.789.2004
Vinaphone
3000000
09.1981.2004
Vinaphone
4500000
085.234.2004
Vinaphone
3000000
082.567.2004
Vinaphone
3000000
081.345.2004
Vinaphone
3000000
091.799.2004
Vinaphone
5000000
0707.32.2004
Mobifone
2600000
0352.44.2004
Viettel
1830000
0385.35.2004
Viettel
1830000
0799.97.2004
Mobifone
2600000
0353.61.2004
Viettel
1830000
093.656.2004
Mobifone
2600000
0708.89.2004
Mobifone
2130000
0358.22.2004
Viettel
2130000
0767.47.2004
Mobifone
1830000
0765.32.2004
Mobifone
1830000
0353.16.2004
Viettel
1830000
0399.31.2004
Viettel
1830000
0949.43.2004
Vinaphone
2600000
0358.21.2004
Viettel
1830000
0785.99.2004
Mobifone
2130000
0798.77.2004
Mobifone
2130000
0366.48.2004
Viettel
1830000
0584.86.2004
Vietnamobile
810000
0707.85.2004
Mobifone
2600000
0707.81.2004
Mobifone
2600000
0375.79.2004
Viettel
2130000
0764.98.2004
Mobifone
1830000
0985.69.2004
Viettel
2800000
0764.13.2004
Mobifone
1830000
0352.06.2004
Viettel
1830000
0707.88.2004
Mobifone
3000000
0777.63.2004
Mobifone
3000000
0797.71.2004
Mobifone
1830000
0785.95.2004
Mobifone
1830000
0778.98.2004
Mobifone
2130000
0367.52.2004
Viettel
1830000
0333.28.2004
Viettel
3000000
097.303.2004
Viettel
2800000
0785.29.2004
Mobifone
1830000
0836.72.2004
Vinaphone
1830000
0778.72.2004
Mobifone
2130000
0393.31.2004
Viettel
1830000
0786.30.2004
Mobifone
1180000
0703.61.2004
Mobifone
1830000
0365.65.2004
Viettel
1830000
0949.89.2004
Vinaphone
2280000
0394.46.2004
Viettel
1830000
0356.43.2004
Viettel
1830000
0774.77.2004
Mobifone
2130000
0769.76.2004
Mobifone
1830000
0398.19.2004
Viettel
1830000
0387.22.2004
Viettel
2130000
093.21.4.2004
Mobifone
3300000
0777.95.2004
Mobifone
3000000
0357.26.2004
Viettel
1830000
07.03.01.2004
Mobifone
5000000
0365.46.2004
Viettel
1830000
0347.27.2004
Viettel
1830000
0566.43.2004
Vietnamobile
810000
0583.45.2004
Vietnamobile
810000
0949.39.2004
Vinaphone
2600000
0765.81.2004
Mobifone
1830000
0786.68.2004
Mobifone
2130000
0773.98.2004
Mobifone
1830000
0925.59.2004
Vietnamobile
1500000
0927.16.2004
Vietnamobile
1800000
0923.98.2004
Vietnamobile
1500000
0931.26.2004
Mobifone
3700000
0778.97.2004
Mobifone
770000
0982.66.2004
Viettel
8000000
098.17.4.2004
Viettel
5000000
092.24.2.2004
Vietnamobile
2800000
0925.22.2004
Vietnamobile
2500000
0392.07.2004
Viettel
3500000
0943.37.2004
Vinaphone
1043000
0398.47.2004
Viettel
854000
0829.33.2004
Vinaphone
1500000
0769.60.2004
Mobifone
700000
0825.22.2004
Vinaphone
1500000
0903.65.2004
Mobifone
1900000
0786.01.2004
Mobifone
700000
0358.33.2004
Viettel
1175000
035.25.7.2004
Viettel
3500000
0916.2.8.2004
Vinaphone
2000000
0925.93.2004
Vietnamobile
1500000
0944.36.2004
Vinaphone
1043000
0968.82.2004
Viettel
4100000
0925.17.2004
Vietnamobile
2500000
0837.99.2004
Vinaphone
1500000
0829.66.2004
Vinaphone
1500000
092.18.4.2004
Vietnamobile
3000000
0946.13.2004
Vinaphone
1043000
0785.97.2004
Mobifone
700000
0949.37.2004
Vinaphone
840000
0929.54.2004
Vietnamobile
1500000
0392.59.2004
Viettel
3500000
0378.42.2004
Viettel
854000
092.253.2004
Vietnamobile
4000000
0948.92.2004
Vinaphone
1043000
0944.76.2004
Vinaphone
1043000
0764.08.2004
Mobifone
700000
0898.69.2004
Mobifone
1100000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

1
Tin tức mới