Sim Năm Sinh 2003

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0394.84.2003
Viettel
1167500
0358.37.2003
Viettel
1362500
097.161.2003
Viettel
5550000
097.19.6.2003
Viettel
5550000
038.25.1.2003
Viettel
2300000
098.115.2003
Viettel
6100000
035.909.2003
Viettel
2800000
0384.61.2003
Viettel
1137500
0337.2.6.2003
Viettel
1362500
0375.46.2003
Viettel
1167500
034.25.6.2003
Viettel
2100000
0329.48.2003
Viettel
1440000
0379.6.4.2003
Viettel
1440000
0339.48.2003
Viettel
1440000
0379.42.2003
Viettel
1167500
0384.33.2003
Viettel
1362500
097.264.2003
Viettel
5550000
033.9.09.2003
Viettel
3400000
034.23.6.2003
Viettel
2100000
0339.76.2003
Viettel
1212500
0329.76.2003
Viettel
1167500
096.137.2003
Viettel
5550000
0358.4.9.2003
Viettel
1137500
0373.94.2003
Viettel
1167500
0346.17.2003
Viettel
1440000
032.886.2003
Viettel
2500000
033.272.2003
Viettel
2550000
0397.5.6.2003
Viettel
1600000
037.25.7.2003
Viettel
2100000
0374.37.2003
Viettel
1362500
033.235.2003
Viettel
2400000
0386.3.7.2003
Viettel
1600000
0975.90.2003
Viettel
5000000
0984.41.2003
Viettel
5000000
0984.40.2003
Viettel
5000000
0963.80.2003
Viettel
5000000
0964.53.2003
Viettel
5000000
0333.68.2003
Viettel
6000000
0971.04.2003
Viettel
5000000
0964.23.2003
Viettel
5000000
0866.66.2003
Viettel
25000000
0987.43.2003
Viettel
5000000
0867.89.2003
Viettel
15000000
0869.89.2003
Viettel
6000000
0989.74.2003
Viettel
5000000
0966.64.2003
Viettel
5000000
0964.42.2003
Viettel
5000000
0379.99.2003
Viettel
8000000
0975.53.2003
Viettel
5000000
0974.35.2003
Viettel
5000000
0368.68.2003
Viettel
10000000
0984.91.2003
Viettel
5000000
0339.39.2003
Viettel
8000000
0866.33.2003
Viettel
6000000
0867.77.2003
Viettel
8000000
0968.46.2003
Viettel
5000000
0973.34.2003
Viettel
5000000
0982.84.2003
Viettel
5000000
0325.55.2003
Viettel
8000000
0974.27.2003
Viettel
5000000
0979.42.2003
Viettel
5000000
0974.14.2003
Viettel
5000000
0388.68.2003
Viettel
5000000
0975.24.2003
Viettel
5000000
0974.21.2003
Viettel
5000000
0975.45.2003
Viettel
5000000
0862.55.2003
Viettel
6000000
077338.2003
Mobifone
1500000
070597.2003
Mobifone
1500000
076318.2003
Mobifone
1450000
076314.2003
Mobifone
1500000
076311.2003
Mobifone
1450000
070596.2003
Mobifone
1500000
093231.2003
Mobifone
1450000
070540.2003
Mobifone
1400000
070543.2003
Mobifone
1500000
070549.2003
Mobifone
1500000
077856.2003
Mobifone
1500000
070591.2003
Mobifone
1450000
070520.2003
Mobifone
1450000
076315.2003
Mobifone
1450000
078279.2003
Mobifone
1500000
077859.2003
Mobifone
1500000
09.8998.2003
Viettel
32300000
070547.2003
Mobifone
1500000
089963.2003
Mobifone
1500000
077628.2003
Mobifone
1500000
079904.2003
Mobifone
1450000
077334.2003
Mobifone
1500000
089653.2003
Mobifone
1500000
090497.2003
Mobifone
1410000
070594.2003
Mobifone
1450000
090659.2003
Mobifone
1500000
077620.2003
Mobifone
1400000
070548.2003
Mobifone
1500000
070595.2003
Mobifone
1500000
077850.2003
Mobifone
1450000
089652.2003
Mobifone
1500000
076310.2003
Mobifone
1450000
079915.2003
Mobifone
1500000
076304.2003
Mobifone
1440000
093248.2003
Mobifone
1400000
077339.2003
Mobifone
1450000
077331.2003
Mobifone
1450000
070545.2003
Mobifone
1500000
076312.2003
Mobifone
1500000
070528.2003
Mobifone
1500000
070544.2003
Mobifone
1450000
077855.2003
Mobifone
1500000
070541.2003
Mobifone
1450000
090471.2003
Mobifone
1500000
070525.2003
Mobifone
1500000
077336.2003
Mobifone
1500000
070593.2003
Mobifone
1500000
077854.2003
Mobifone
1500000
070592.2003
Mobifone
1450000
077852.2003
Mobifone
1500000
070542.2003
Mobifone
1450000
077851.2003
Mobifone
1500000
070526.2003
Mobifone
1500000
070590.2003
Mobifone
1450000
070521.2003
Mobifone
1450000
070529.2003
Mobifone
1500000
0375.39.2003
Viettel
1300000
0938.45.2003
Mobifone
2090000
0938.89.2003
Mobifone
2090000
0362.24.2003
Viettel
1200000
0384.70.2003
Viettel
1500000
0368.84.2003
Viettel
1390000
0373.93.2003
Viettel
1390000
0398.49.2003
Viettel
1500000
0826.11.2003
Vinaphone
9000000
09.26.26.2003
Vietnamobile
3900000
0329.66.2003
Viettel
2500000
0326.33.2003
Viettel
2300000
0348.17.2003
Viettel
1300000
0334.25.2003
Viettel
1800000
0354.60.2003
Viettel
1100000
0327.37.2003
Viettel
1600000
0383.25.2003
Viettel
2700000
0345.40.2003
Viettel
1800000
0399.72.2003
Viettel
1600000
0352.002.003
Viettel
3900000
0397.7.4.2003
Viettel
1100000
0369.71.2003
Viettel
1100000
03.9989.2003
Viettel
2900000
036.27.8.2003
Viettel
1800000
096.11.4.2003
Viettel
3500000
0996.5.2.2003
Gmobile
1680000
035.26.7.2003
Viettel
1900000
1