Sim Năm Sinh 2003

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0919.56.2003
Vinaphone
2200000
08.1971.2003
Vinaphone
5000000
08.1975.2003
Vinaphone
5000000
0943.86.2003
Vinaphone
3300000
091.136.2003
Vinaphone
5000000
08.1970.2003
Vinaphone
5000000
0822.11.2003
Vinaphone
12000000
0812.11.2003
Vinaphone
9000000
08.1972.2003
Vinaphone
5000000
09.15.01.2003
Vinaphone
12000000
08.1981.2003
Vinaphone
5000000
084.678.2003
Vinaphone
3000000
084.777.2003
Vinaphone
3000000
08.1974.2003
Vinaphone
5000000
091.196.2003
Vinaphone
5000000
09.19.06.2003
Vinaphone
15000000
0826.07.2003
Vinaphone
9000000
084.789.2003
Vinaphone
3000000
08.1983.2003
Vinaphone
5000000
081.345.2003
Vinaphone
3000000
08.1980.2003
Vinaphone
5000000
08.1982.2003
Vinaphone
5000000
0888.66.2003
Vinaphone
7900000
08.8686.2003
Vinaphone
7900000
091.226.2003
Vinaphone
6900000
0829.12.2003
Vinaphone
9000000
077.7.10.2003
Mobifone
3190000
07.03.01.2003
Mobifone
9500000
077.9.01.2003
Mobifone
3190000
077.3.08.2003
Mobifone
3190000
07.07.06.2003
Mobifone
11400000
077.5.03.2003
Mobifone
3190000
0946.44.2003
Vinaphone
2000000
07.07.05.2003
Mobifone
11400000
0943.69.2003
Vinaphone
1700000
0918.74.2003
Vinaphone
1700000
07.07.11.2003
Mobifone
9500000
077.2.01.2003
Mobifone
3190000
0917.94.2003
Vinaphone
1700000
07.07.09.2003
Mobifone
11400000
0917.96.2003
Vinaphone
1700000
07.03.02.2003
Mobifone
9500000
0914.59.2003
Vinaphone
1700000
0945.39.2003
Vinaphone
2090000
07.03.05.2003
Mobifone
9500000
077.5.02.2003
Mobifone
3190000
077.7.06.2003
Mobifone
3190000
077.3.07.2003
Mobifone
3190000
077.3.05.2003
Mobifone
3190000
077.7.02.2003
Mobifone
3190000
077.7.07.2003
Mobifone
3190000
077.8.01.2003
Mobifone
3190000
07.02.08.2003
Mobifone
6510000
0904.85.2003
Mobifone
1460000
07.02.02.2003
Mobifone
8080000
09017.8.2003
Mobifone
2340000
0978.41.2003
Viettel
3610000
0928.81.2003
Vietnamobile
2890000
0965.63.2003
Viettel
4500000
079.380.2003
Mobifone
750000
079.236.2003
Mobifone
1100000
0934.26.2003
Mobifone
1100000
037.567.2003
Viettel
2500000
0354.66.2003
Viettel
1290000
079.267.2003
Mobifone
1150000
0787.72.2003
Mobifone
810000
0985.57.2003
Viettel
5000000
0962.40.2003
Viettel
4200000
0985.34.2003
Viettel
5500000
0812.89.2003
Vinaphone
4350000
0702.66.2003
Mobifone
1770000
0585.67.2003
Vietnamobile
1590000
09.35.39.2003
Mobifone
1680000
0967.59.2003
Viettel
2830000
0797.99.2003
Mobifone
3000000
086679.2003
Viettel
4400000
0818.08.2003
Vinaphone
6860000
0819.03.2003
Vinaphone
6830000
0356.54.2003
Viettel
1890000
0363.85.2003
Viettel
2190000
086.774.2003
Viettel
2050000
0866.61.2003
Viettel
2900000
0902.17.2003
Mobifone
1020000
077850.2003
Mobifone
1450000
0843.27.2003
Vinaphone
610000
052.286.2003
Vietnamobile
2400000
0843.36.2003
Vinaphone
610000
0916.30.2003
Vinaphone
2350000
0843.75.2003
Vinaphone
610000
0935.61.2003
Mobifone
2700000
0825.07.2003
Vinaphone
7000000
098.24.2.2003
Viettel
6500000
0969.24.2003
Viettel
4000000
079.979.2003
Mobifone
1530000
0921.38.2003
Vietnamobile
3500000
0343.47.2003
Viettel
2500000
0838.55.2003
Vinaphone
1500000
0528.00.2003
Vietnamobile
2150000
0768.57.2003
Mobifone
810000
0964.53.2003
Viettel
5000000
0332.98.2003
Viettel
3200000
0969.04.2003
Viettel
4000000
0903.06.2003
Mobifone
13300000
0827.44.2003
Vinaphone
2000000
0828.10.2003
Vinaphone
7000000
0974.89.2003
Viettel
3800000
0966.42.2003
Viettel
2860000
0829.95.2003
Vinaphone
1500000
0778.17.2003
Mobifone
735000
09.26.05.2003
Vietnamobile
8550000
0904.45.2003
Mobifone
2000000
098.221.2003
Viettel
6000000
0383.25.2003
Viettel
2700000
0924.66.2003
Vietnamobile
1700000
070526.2003
Mobifone
1500000
0937.94.2003
Mobifone
2700000
078.325.2003
Mobifone
750000
0788.61.2003
Mobifone
810000
0704.96.2003
Mobifone
665000
0911.38.2003
Vinaphone
4390000
0799.49.2003
Mobifone
903000
0788.74.2003
Mobifone
735000
077.23.5.2003
Mobifone
1590000
0977.28.2003
Viettel
6000000
0832.85.2003
Vinaphone
1680000
077620.2003
Mobifone
1400000
0834.55.2003
Vinaphone
2000000
0822.07.2003
Vinaphone
6860000
0823.68.2003
Vinaphone
4290000
0968.23.2003
Viettel
6000000
0354.96.2003
Viettel
1120000
08.28.12.2003
Vinaphone
9800000
097.178.2003
Viettel
4970000
084.22.2.2003
Vinaphone
4500000
0921.15.2003
Vietnamobile
1900000
0927.70.2003
Vietnamobile
1325000
0987.73.2003
Viettel
5000000
0794.88.2003
Mobifone
1500000
0962.20.2003
Viettel
4000000
0929.15.2003
Vietnamobile
2400000
0839.86.2003
Vinaphone
5090000
077856.2003
Mobifone
1500000
0799.20.2003
Mobifone
1500000
0907.9.8.2003
Mobifone
2950000
09.03.04.2003
Mobifone
14900000
0907.99.2003
Mobifone
5000000
0364.81.2003
Viettel
2010000
078785.2003
Mobifone
700000
0379.85.2003
Viettel
2600000
0359.962.003
Viettel
1490000
1