Sim Năm Sinh 2001

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
08.23.10.2001
Vinaphone
7000000
0786.02.2001
Mobifone
1370000
0783.32.2001
Mobifone
1220000
0974.32.2001
Viettel
4000000
0943.78.2001
Vinaphone
1100000
091.13.5.2001
Vinaphone
4500000
0925.23.2001
Vietnamobile
2400000
092.12.3.2001
Vietnamobile
5000000
0834.91.2001
Vinaphone
1100000
096.15.5.2001
Viettel
5000000
092.23.5.2001
Vietnamobile
4000000
0988.07.2001
Viettel
5000000
079.23.2.2001
Mobifone
3500000
0784.22.2001
Mobifone
1137500
0798.92.2001
Mobifone
1100000
0767.51.2001
Mobifone
833000
079.29.2.2001
Mobifone
3500000
0925.42.2001
Vietnamobile
1500000
0923.24.2001
Vietnamobile
1500000
0797.20.2001
Mobifone
1100000
0937.44.2001
Mobifone
1250000
0929.39.2001
Vietnamobile
2400000
0838.77.2001
Vinaphone
1500000
0929.43.2001
Vietnamobile
1500000
0929.44.2001
Vietnamobile
1700000
0924.66.2001
Vietnamobile
1700000
0798.20.2001
Mobifone
1100000
078.6.11.2001
Mobifone
3500000
0799.82.2001
Mobifone
1137500
079.20.1.2001
Mobifone
3500000
0764.16.2001
Mobifone
700000
0836.71.2001
Vinaphone
1100000
0784.82.2001
Mobifone
1137500
0776.92.2001
Mobifone
833000
0942.54.2001
Vinaphone
3000000
0828.33.2001
Vinaphone
1500000
0929.51.2001
Vietnamobile
2400000
0793.72.2001
Mobifone
1100000
0948.24.2001
Vinaphone
1100000
0784.80.2001
Mobifone
1100000
098.17.1.2001
Viettel
7000000
0984.14.2001
Viettel
4000000
0839.81.2001
Vinaphone
1100000
0945.87.2001
Vinaphone
1100000
0944.71.2001
Vinaphone
1100000
0886.73.2001
Vinaphone
1250000
0797.32.2001
Mobifone
1220000
0797.52.2001
Mobifone
1100000
082.444.2001
Vinaphone
1500000
0987.99.2001
Viettel
5700000
0924.84.2001
Vietnamobile
1500000
0826.33.2001
Vinaphone
1500000
0945.71.2001
Vinaphone
1100000
0971.41.2001
Viettel
5000000
092.12.4.2001
Vietnamobile
3000000
0798.72.2001
Mobifone
1100000
0944.73.2001
Vinaphone
1100000
0961.67.2001
Viettel
5000000
0785.99.2001
Mobifone
875000
0786.72.2001
Mobifone
1100000
0798.32.2001
Mobifone
1220000
0778.75.2001
Mobifone
833000
0943.96.2001
Vinaphone
1100000
0927.93.2001
Vietnamobile
2400000
0923.75.2001
Vietnamobile
2400000
091.19.7.2001
Vinaphone
4500000
097.14.4.2001
Viettel
5000000
0703.58.2001
Mobifone
833000
0784.32.2001
Mobifone
1220000
0924.78.2001
Vietnamobile
1500000
079.25.2.2001
Mobifone
3500000
0372.55.2001
Viettel
3500000
0785.95.2001
Mobifone
833000
0929.28.2001
Vietnamobile
2400000
0829.98.2001
Vinaphone
1500000
0836.91.2001
Vinaphone
1100000
0786.20.2001
Mobifone
1100000
092.24.6.2001
Vietnamobile
3000000
0925.93.2001
Vietnamobile
2400000
0926.08.2001
Vietnamobile
7500000
0786.01.2001
Mobifone
833000
0924.81.2001
Vietnamobile
910000
0793.42.2001
Mobifone
1100000
0898.78.2001
Mobifone
1100000
0964.79.2001
Viettel
4000000
091.19.2.2001
Vinaphone
4500000
0986.77.2001
Viettel
7000000
0383.07.2001
Viettel
3500000
0837.21.2001
Vinaphone
1100000
0973.75.2001
Viettel
4000000
0944.81.2001
Vinaphone
1100000
0384.10.2001
Viettel
3500000
0784.66.2001
Mobifone
1100000
092.24.8.2001
Vietnamobile
3000000
0946.15.2001
Vinaphone
1100000
0929.31.2001
Vietnamobile
2400000
0797.62.2001
Mobifone
1100000
097.11.8.2001
Viettel
5000000
0785.96.2001
Mobifone
833000
0794.82.2001
Mobifone
1137500
0973.92.2001
Viettel
4000000
0798.52.2001
Mobifone
1100000
0963.54.2001
Viettel
4000000
092.22.9.2001
Vietnamobile
5000000
0827.79.2001
Vinaphone
1500000
0784.56.2001
Mobifone
1100000
0929.54.2001
Vietnamobile
1500000
0784.08.2001
Mobifone
1100000
0823.66.2001
Vinaphone
1500000
0786.42.2001
Mobifone
1100000
0783.42.2001
Mobifone
1100000
0392.59.2001
Viettel
3500000
0838.71.2001
Vinaphone
1100000
0823.39.2001
Vinaphone
1500000
0929.75.2001
Vietnamobile
2400000
092.23.0.2001
Vietnamobile
4000000
0798.42.2001
Mobifone
1100000
0898.94.2001
Mobifone
1100000
0923.87.2001
Vietnamobile
2400000
0944.16.2001
Vinaphone
1100000
0783.20.2001
Mobifone
1100000
0703.52.2001
Mobifone
833000
078.5.12.2001
Mobifone
3500000
0961.05.2001
Viettel
5000000
0926.56.2001
Vietnamobile
2400000
0835.91.2001
Vinaphone
1100000
0967.95.2001
Viettel
4000000
0929.73.2001
Vietnamobile
2400000
0839.21.2001
Vinaphone
1100000
0785.72.2001
Mobifone
1100000
0798.82.2001
Mobifone
1137500
0822.77.2001
Vinaphone
4500000
0869.68.2001
Viettel
3290000
0969.57.2001
Viettel
4390000
096.28.9.2001
Viettel
4090000
07.6888.2001
Mobifone
9000000
096.16.3.2001
Viettel
6250000
098.115.2001
Viettel
6180000
0967.55.2001
Viettel
6130000
098.474.2001
Viettel
4990000
0977.96.2001
Viettel
3290000
0353.3.5.2001
Viettel
3030000
096.15.3.2001
Viettel
6230000
0967.44.2001
Viettel
4550000
0334.96.2001
Viettel
1970000
0989.6.4.2001
Viettel
5230000
0366.6.1.2001
Viettel
4190000
0384.68.2001
Viettel
2330000
0975.71.2001
Viettel
5230000
096.15.1.2001
Viettel
5890000
1