Sim Năm Sinh 2001

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0988.07.2001
Viettel
5000000
097.15.2.2001
Viettel
5000000
0925.21.2001
Vietnamobile
2800000
0785.96.2001
Mobifone
833000
0973.75.2001
Viettel
4000000
0784.20.2001
Mobifone
1100000
0945.87.2001
Vinaphone
1100000
0942.71.2001
Vinaphone
3000000
0966.90.2001
Viettel
4500000
0797.32.2001
Mobifone
1220000
0925.33.2001
Vietnamobile
2800000
0965.37.2001
Viettel
5000000
097.26.4.2001
Viettel
5000000
0929.72.2001
Vietnamobile
2400000
0797.42.2001
Mobifone
1100000
0786.70.2001
Mobifone
700000
0784.92.2001
Mobifone
1100000
0927.55.2001
Vietnamobile
2800000
0785.22.2001
Mobifone
1137500
091.19.1.2001
Vinaphone
4500000
0384.10.2001
Viettel
3500000
0383.07.2001
Viettel
3500000
0778.75.2001
Mobifone
833000
0828.33.2001
Vinaphone
1500000
0949.57.2001
Vinaphone
910000
0971.41.2001
Viettel
5000000
0943.81.2001
Vinaphone
1100000
092.28.4.2001
Vietnamobile
3000000
0797.52.2001
Mobifone
1100000
0927.40.2001
Vietnamobile
2200000
0835.71.2001
Vinaphone
1100000
0983.54.2001
Viettel
6600000
0898.94.2001
Mobifone
1100000
0927.93.2001
Vietnamobile
2400000
0972.60.2001
Viettel
2900000
0944.81.2001
Vinaphone
1100000
0925.17.2001
Vietnamobile
2400000
0925.72.2001
Vietnamobile
2400000
0792.20.2001
Mobifone
1100000
0924.84.2001
Vietnamobile
1500000
0929.28.2001
Vietnamobile
2400000
092.12.4.2001
Vietnamobile
3000000
0937.44.2001
Mobifone
1250000
0973.92.2001
Viettel
4000000
0764.13.2001
Mobifone
700000
0785.95.2001
Mobifone
833000
079.23.2.2001
Mobifone
3500000
0965.59.2001
Viettel
5200000
092.23.0.2001
Vietnamobile
4000000
0929.31.2001
Vietnamobile
2400000
0927.48.2001
Vietnamobile
2200000
0923.21.2001
Vietnamobile
2400000
078.5.12.2001
Mobifone
3500000
0835.91.2001
Vinaphone
1100000
0798.92.2001
Mobifone
1100000
0929.66.2001
Vietnamobile
3000000
0798.85.2001
Mobifone
833000
0929.44.2001
Vietnamobile
1700000
0799.82.2001
Mobifone
1137500
0785.72.2001
Mobifone
1100000
0785.82.2001
Mobifone
1137500
0765.61.2001
Mobifone
833000
0985.96.2001
Viettel
8000000
0786.62.2001
Mobifone
1100000
092.24.6.2001
Vietnamobile
3000000
0839.77.2001
Vinaphone
1500000
0769.61.2001
Mobifone
833000
0986.98.2001
Viettel
9500000
0925.42.2001
Vietnamobile
1500000
0767.51.2001
Mobifone
833000
0963.54.2001
Viettel
4000000
0925.23.2001
Vietnamobile
2400000
0793.82.2001
Mobifone
1137500
0929.43.2001
Vietnamobile
1500000
0798.82.2001
Mobifone
1137500
0948.56.2001
Vinaphone
1100000
0793.42.2001
Mobifone
1100000
0924.72.2001
Vietnamobile
910000
0966.79.2001
Viettel
5100000
0786.20.2001
Mobifone
1100000
0924.78.2001
Vietnamobile
1500000
0929.54.2001
Vietnamobile
1500000
0923.24.2001
Vietnamobile
1500000
092.22.9.2001
Vietnamobile
5000000
0928.48.2001
Vietnamobile
1500000
0836.71.2001
Vinaphone
1100000
091.19.2.2001
Vinaphone
4500000
0986.77.2001
Viettel
7000000
0923.75.2001
Vietnamobile
2400000
0835.81.2001
Vinaphone
1100000
0797.20.2001
Mobifone
1100000
0915.48.2001
Vinaphone
2000000
0704.60.2001
Mobifone
770000
0928.69.2001
Vietnamobile
2400000
094.13.3.2001
Vinaphone
3000000
0773.96.2001
Mobifone
833000
0949.62.2001
Vinaphone
910000
0925.44.2001
Vietnamobile
1700000
0784.82.2001
Mobifone
1137500
0783.62.2001
Mobifone
1100000
098.17.1.2001
Viettel
7000000
0944.73.2001
Vinaphone
1100000
091.19.8.2001
Vinaphone
4500000
0923.53.2001
Vietnamobile
2800000
0961.67.2001
Viettel
5000000
091.13.5.2001
Vinaphone
4500000
091.15.6.2001
Vinaphone
4500000
0836.91.2001
Vinaphone
1100000
0837.88.2001
Vinaphone
1500000
0927.85.2001
Vietnamobile
2800000
0797.62.2001
Mobifone
1100000
0783.22.2001
Mobifone
1137500
0984.43.2001
Viettel
6500000
0785.92.2001
Mobifone
1100000
0928.26.2001
Vietnamobile
2400000
0784.22.2001
Mobifone
1137500
0886.73.2001
Vinaphone
1250000
0928.42.2001
Vietnamobile
2200000
0836.51.2001
Vinaphone
1100000
0944.71.2001
Vinaphone
1100000
0945.37.2001
Vinaphone
910000
0784.80.2001
Mobifone
1100000
0786.72.2001
Mobifone
1100000
0928.72.2001
Vietnamobile
2800000
0927.42.2001
Vietnamobile
2200000
0829.98.2001
Vinaphone
1500000
0947.15.2001
Vinaphone
1100000
0965.24.2001
Viettel
6000000
0784.62.2001
Mobifone
1100000
0962.33.2001
Viettel
8000000
0918.59.2001
Vinaphone
2300000
0964.96.2001
Viettel
5000000
0839.51.2001
Vinaphone
1100000
0965.47.2001
Viettel
5000000
0783.52.2001
Mobifone
1100000
0784.42.2001
Mobifone
1100000
0703.52.2001
Mobifone
833000
079.29.2.2001
Mobifone
3500000
08.23.10.2001
Vinaphone
7000000
0392.59.2001
Viettel
3500000
0786.52.2001
Mobifone
1100000
0961.75.2001
Viettel
5000000
0837.51.2001
Vinaphone
1100000
0985.93.2001
Viettel
5000000
0965.93.2001
Viettel
6500000
0784.56.2001
Mobifone
1100000
0988.40.2001
Viettel
5000000
0949.66.2001
Vinaphone
1800000
0948.24.2001
Vinaphone
1100000
079.28.2.2001
Mobifone
3500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2001 : 163cfe2263d7093109dfe23b979545b2

1