Sim Năm Sinh 2001

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
077.7.05.2001
Mobifone
3190000
077.2.09.2001
Mobifone
3190000
07.03.03.2001
Mobifone
11400000
0944.79.2001
Vinaphone
2090000
07.07.12.2001
Mobifone
9500000
077.5.04.2001
Mobifone
3190000
0914.74.2001
Vinaphone
1250000
0947.44.2001
Vinaphone
2090000
09.14.01.2001
Vinaphone
8550000
077.2.07.2001
Mobifone
3190000
07.05.04.2001
Mobifone
4830000
07.02.03.2001
Mobifone
7200000
07.02.06.2001
Mobifone
6490000
08.28.07.2001
Vinaphone
4640000
0866.98.2001
Viettel
5260000
0862.52.2001
Viettel
2890000
0523.3.1.2001
Vietnamobile
960000
03.89.89.2001
Viettel
9500000
092.27.6.2001
Vietnamobile
3600000
0967.55.2001
Viettel
6290000
0763.8.6.2001
Mobifone
2000000
0822.07.2001
Vinaphone
9000000
0917.53.2001
Vinaphone
1190000
0913.81.2001
Vinaphone
3600000
0799.65.2001
Mobifone
770000
077858.2001
Mobifone
1450000
0901.16.2001
Mobifone
2530000
0961.88.2001
Viettel
7300000
0766.48.2001
Mobifone
833000
0918.53.2001
Vinaphone
2000000
0924.50.2001
Vietnamobile
700000
0704.10.2001
Mobifone
4890000
0901.69.2001
Mobifone
2600000
0899.77.2001
Mobifone
3500000
0976.69.2001
Viettel
5000000
0916.15.2001
Vinaphone
3380000
0939.23.2001
Mobifone
2850000
0794.33.2001
Mobifone
700000
0928.49.2001
Vietnamobile
2400000
0928.62.2001
Vietnamobile
1970000
0932.70.2001
Mobifone
1480000
0969.03.2001
Viettel
7000000
0785.39.2001
Mobifone
1392500
0949.87.2001
Vinaphone
1800000
077330.2001
Mobifone
1400000
0942.34.2001
Vinaphone
4380000
0973.65.2001
Viettel
6780000
0569.17.2001
Vietnamobile
1180000
0877.01.2001
iTelecom
1750000
0925.97.2001
Vietnamobile
1250000
0915.73.2001
Vinaphone
2000000
082.253.2001
Vinaphone
1690000
0859.11.2001
Vinaphone
4390000
08.2204.2001
Vinaphone
4690000
0789.92.2001
Mobifone
1760000
078.454.2001
Mobifone
750000
0775.83.2001
Mobifone
700000
070.484.2001
Mobifone
700000
0774.46.2001
Mobifone
2100000
083.282.2001
Vinaphone
1640000
076.28.5.2001
Mobifone
1100000
0768.37.2001
Mobifone
833000
097.27.4.2001
Viettel
6000000
0836.94.2001
Vinaphone
610000
0852.7.7.2001
Vinaphone
1800000
0833.49.2001
Vinaphone
610000
0849.31.2001
Vinaphone
3100000
0788.88.2001
Mobifone
39900000
0794.26.2001
Mobifone
665000
0843.58.2001
Vinaphone
610000
0569.96.2001
Vietnamobile
820000
086664.2001
Viettel
2600000
098.479.2001
Viettel
5000000
0795.75.2001
Mobifone
810000
0964.96.2001
Viettel
5000000
0784.31.2001
Mobifone
1590000
097.334.2001
Viettel
5000000
03.2992.2001
Viettel
2600000
0975.02.2001
Viettel
7000000
0962.02.2001
Viettel
6500000
079.996.2001
Mobifone
1140000
0918.59.2001
Vinaphone
2300000
0705.83.2001
Mobifone
1325000
0786.14.2001
Mobifone
750000
0941.96.2001
Vinaphone
4380000
0565.74.2001
Vietnamobile
700000
0911.53.2001
Vinaphone
2800000
079.489.2001
Mobifone
700000
098.3.01.2001
Viettel
8570000
096.126.2001
Viettel
5550000
0949.89.2001
Vinaphone
2830000
091.19.8.2001
Vinaphone
4500000
0967.4.9.2001
Viettel
8330000
0936.8.7.2001
Mobifone
1680000
0344.35.2001
Viettel
2500000
0922.10.2001
Vietnamobile
17500000
0966.69.2001
Viettel
13300000
09.1986.2001
Vinaphone
7020000
0785.77.2001
Mobifone
750000
0913.8.5.2001
Vinaphone
4550000
082.257.2001
Vinaphone
1660000
09.4343.2001
Vinaphone
2350000
0911.83.2001
Vinaphone
3500000
0927.81.2001
Vietnamobile
2500000
0785.73.2001
Mobifone
700000
0938.6.2.2001
Mobifone
2190000
0793.28.2001
Mobifone
1330000
0589.42.2001
Vietnamobile
700000
0979.76.2001
Viettel
5000000
0346.99.2001
Viettel
2400000
0941.83.2001
Vinaphone
4390000
0343.51.2001
Viettel
2500000
0969.61.2001
Viettel
5000000
0343.31.2001
Viettel
2500000
0852.7.8.2001
Vinaphone
1800000
03.28.11.2001
Viettel
6800000
0965.72.2001
Viettel
5000000
0924.72.2001
Vietnamobile
910000
0975.16.2001
Viettel
9860000
0972.54.2001
Viettel
5000000
0916.18.2001
Vinaphone
3840000
0793.77.2001
Mobifone
750000
0945.71.2001
Vinaphone
1100000
0562.14.2001
Vietnamobile
770000
0916.36.2001
Vinaphone
3250000
0796.54.2001
Mobifone
810000
079.296.2001
Mobifone
1150000
0582.53.2001
Vietnamobile
700000
0869.79.2001
Viettel
5000000
0376.41.2001
Viettel
1420000
0359.52.2001
Viettel
2500000
035.252.2001
Viettel
3890000
0763.74.2001
Mobifone
830000
0912.19.2001
Vinaphone
4380000
0907.9.8.2001
Mobifone
1800000
0365.62.2001
Viettel
2500000
0927.15.2001
Vietnamobile
1530000
0855.49.2001
Vinaphone
1330000
098.555.2001
Viettel
18000000
0923.12.2001
Vietnamobile
4500000
0888.47.2001
Vinaphone
2450000
0925.64.2001
Vietnamobile
840000
0988.75.2001
Viettel
8000000
0374.19.2001
Viettel
1050000
0906.03.2001
Mobifone
15400000
034.299.2001
Viettel
2240000
098.17.1.2001
Viettel
7000000
0965.03.2001
Viettel
4890000
096.14.8.2001
Viettel
6000000
0904.61.2001
Mobifone
1020000
1