Sim Năm Sinh 2000

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0858.77.2000
Vinaphone
1900000
0922.77.2000
Vietnamobile
2690000
0812.36.2000
Vinaphone
4750000
0358.55.2000
Viettel
6250000
0855.63.2000
Vinaphone
1400000
037.219.2000
Viettel
5880000
0818.58.2000
Vinaphone
1800000
0858.95.2000
Vinaphone
1400000
0326.99.2000
Viettel
8560000
093.3122000
Mobifone
10000000
0908.922.000
Mobifone
4390000
0846.55.2000
Vinaphone
2000000
0933.262.000
Mobifone
3410000
0927.39.2000
Vietnamobile
1134000
083.24.2.2000
Vinaphone
2930000
0397.24.2000
Viettel
4890000
0925.99.2000
Vietnamobile
2690000
0788.59.2000
Mobifone
1290000
0813.7.6.2000
Vinaphone
1950000
0782.16.2000
Mobifone
1325000
0794.35.2000
Mobifone
1475000
09.25.03.2000
Vietnamobile
12000000
0327.26.2000
Viettel
2500000
0333.4.6.2000
Viettel
14800000
0904.28.2000
Mobifone
1330000
0917.25.2000
Vinaphone
4300000
0373.01.2000
Viettel
5000000
035.321.2000
Viettel
4880000
0786.51.2000
Mobifone
1500000
0794.46.2000
Mobifone
1800000
08.24.10.2000
Vinaphone
16500000
0813.74.2000
Vinaphone
1250000
0824.52.2000
Vinaphone
1242500
0965.80.2000
Viettel
5000000
03.25.01.2000
Viettel
15000000
0356.69.2000
Viettel
6830000
0787.32.2000
Mobifone
2000000
0373.62.2000
Viettel
4890000
08.9999.2000
Mobifone
69000000
0842.41.2000
Vinaphone
2050000
0818.52.2000
Vinaphone
1800000
0786.82.2000
Mobifone
1590000
0376.3.4.2000
Viettel
2240000
0335.81.2000
Viettel
4880000
0977.34.2000
Viettel
5000000
0378.32.2000
Viettel
5000000
0349.46.2000
Viettel
5670000
078.646.2000
Mobifone
2720000
0968.97.2000
Viettel
6000000
0927.71.2000
Vietnamobile
1134000
0704.81.2000
Mobifone
1490000
0972.67.2000
Viettel
8000000
0865.31.2000
Viettel
3000000
0336.52.2000
Viettel
3220000
08.29.08.2000
Vinaphone
10600000
028.2232.2000
Máy bàn
3530000
083.252.2000
Vinaphone
5720000
0798.95.2000
Mobifone
2190000
0818.5.4.2000
Vinaphone
2000000
0942.81.2000
Vinaphone
4000000
0325.23.2000
Viettel
2930000
0933.742.000
Mobifone
1790000
033.287.2000
Viettel
5870000
076.555.2000
Mobifone
3510000
0941.04.2000
Vinaphone
3500000
0795.94.2000
Mobifone
1490000
0842.38.2000
Vinaphone
2830000
0869.16.2000
Viettel
3500000
0348.17.2000
Viettel
2830000
090.168.2000
Mobifone
15200000
070.287.2000
Mobifone
1250000
086.251.2000
Viettel
5000000
08.26.03.2000
Vinaphone
16500000
033.28.3.2000
Viettel
5000000
097.28.4.2000
Viettel
8000000
0822.18.2000
Vinaphone
6180000
0868.73.2000
Viettel
3410000
0825.33.2000
Vinaphone
1500000
0988.06.2000
Viettel
15000000
0905.19.2000
Mobifone
5500000
08.1368.2000
Vinaphone
5500000
03377.5.2000
Viettel
2590000
081.27.2.2000
Vinaphone
2940000
08.22.12.2000
Vinaphone
13000000
0965.40.2000
Viettel
5000000
0818.57.2000
Vinaphone
1500000
0823.2.9.2000
Vinaphone
3000000
0795.83.2000
Mobifone
1100000
0867.05.2000
Viettel
3480000
0867.08.2000
Viettel
3390000
0815.66.2000
Vinaphone
2830000
039.878.2000
Viettel
3500000
0364.9.3.2000
Viettel
1600000
085.234.2000
Vinaphone
4750000
0878.43.2000
iTelecom
980000
036.993.2000
Viettel
3410000
0359.65.2000
Viettel
3300000
0812.86.2000
Vinaphone
6180000
0815.94.2000
Vinaphone
1250000
0365.68.2000
Viettel
6000000
0924.402.000
Vietnamobile
980000
0389.62.2000
Viettel
3500000
0795.92.2000
Mobifone
1580000
0358.35.2000
Viettel
3500000
035.23.3.2000
Viettel
5000000
0794.87.2000
Mobifone
1100000
0796.97.2000
Mobifone
1590000
0919.33.2000
Vinaphone
8800000
0844.89.2000
Vinaphone
1690000
08.19.06.2000
Vinaphone
10000000
0829.43.2000
Vinaphone
1250000
0393.29.2000
Viettel
5000000
0705.72.2000
Mobifone
1325000
086.285.2000
Viettel
5000000
0787.75.2000
Mobifone
1475000
097.306.2000
Viettel
8000000
0705.66.2000
Mobifone
1475000
0778.30.2000
Mobifone
1330000
0936.42.2000
Mobifone
1020000
0983.47.2000
Viettel
6000000
0889.08.2000
Vinaphone
4500000
039.26.2.2000
Viettel
5000000
0932.88.2000
Mobifone
7500000
0705.482.000
Mobifone
1450000
0858.11.2000
Vinaphone
6650000
0846.56.2000
Vinaphone
1980000
0866.71.2000
Viettel
3000000
0853.15.2000
Vinaphone
4750000
0829.64.2000
Vinaphone
1250000
0328.15.2000
Viettel
3500000
0344.59.2000
Viettel
4880000
0335.26.2000
Viettel
4000000
0363.78.2000
Viettel
2600000
08.15.09.2000
Vinaphone
16500000
0827.45.2000
Vinaphone
1250000
0236.248.2000
Máy bàn
3530000
081.238.2000
Vinaphone
6180000
0965.14.2000
Viettel
3990000
0378.02.2000
Viettel
5000000
0794.77.2000
Mobifone
890000
0393.91.2000
Viettel
4890000
0349.34.2000
Viettel
2050000
097.21.9.2000
Viettel
10000000
0926.23.2000
Vietnamobile
2990000
0901.73.2000
Mobifone
1020000
09.7377.2000
Viettel
6800000
082.25.3.2000
Vinaphone
2930000
0933.392.000
Mobifone
13400000
0972.53.2000
Viettel
8000000
0763.062.000
Mobifone
1450000
1