Sim Năm Sinh 2000

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0828.14.2000
Vinaphone
1500000
0769.76.2000
Mobifone
2490000
0335.86.2000
Viettel
9850000
076.555.2000
Mobifone
3510000
078.501.2000
Mobifone
1150000
0903.86.2000
Mobifone
5690000
0793.37.2000
Mobifone
1490000
0779.41.2000
Mobifone
810000
0986.37.2000
Viettel
5960000
0925.58.2000
Vietnamobile
3500000
0817.64.2000
Vinaphone
1290000
0797.15.2000
Mobifone
1330000
0849.71.2000
Vinaphone
1100000
086.275.2000
Viettel
4300000
0706.91.2000
Mobifone
1680000
0346.67.2000
Viettel
5000000
0705.83.2000
Mobifone
1330000
0336.15.2000
Viettel
5000000
0797.52.2000
Mobifone
1750000
0964.88.2000
Viettel
10000000
0923.76.2000
Vietnamobile
1134000
09.25.03.2000
Vietnamobile
12000000
0888.94.2000
Vinaphone
1330000
0857.48.2000
Vinaphone
1250000
0847.99.2000
Vinaphone
2000000
0838.35.2000
Vinaphone
1900000
0842.36.2000
Vinaphone
3090000
078.2972000
Mobifone
2500000
078.650.2000
Mobifone
890000
0814.37.2000
Vinaphone
1100000
0867.77.2000
Viettel
8000000
0901.03.2000
Mobifone
25000000
0763.52.2000
Mobifone
1820000
097.28.4.2000
Viettel
8000000
0343.01.2000
Viettel
5000000
0926.87.2000
Vietnamobile
1134000
0923.71.2000
Vietnamobile
3000000
08.29.05.2000
Vinaphone
10700000
0783.51.2000
Mobifone
1500000
0378.37.2000
Viettel
3000000
0784.29.2000
Mobifone
1175000
086.771.2000
Viettel
3410000
024.6253.2000
Máy bàn
3530000
0824.46.2000
Vinaphone
1100000
08.23.06.2000
Vinaphone
11400000
0825.46.2000
Vinaphone
1250000
0987.83.2000
Viettel
5250000
07989.1.2000
Mobifone
2500000
086.998.2000
Viettel
7580000
0975.93.2000
Viettel
5500000
0355.16.2000
Viettel
3500000
0899.98.2000
Mobifone
14300000
0788.64.2000
Mobifone
830000
0333.2.4.2000
Viettel
5800000
0829.65.2000
Vinaphone
1500000
028.2230.2000
Máy bàn
3530000
028.2202.2000
Máy bàn
3530000
0775.24.2000
Mobifone
1325000
0363.88.2000
Viettel
8000000
0338.69.2000
Viettel
4000000
0817.66.2000
Vinaphone
2000000
0867.05.2000
Viettel
3480000
03.26.01.2000
Viettel
6800000
0926.452.000
Vietnamobile
1325000
08.14.05.2000
Vinaphone
16500000
0867.58.2000
Viettel
3000000
0924.902.000
Vietnamobile
910000
0939.14.2000
Mobifone
2480000
0328.15.2000
Viettel
3500000
0794.24.2000
Mobifone
1480000
0787.68.2000
Mobifone
2690000
0815.14.2000
Vinaphone
1250000
035.27.1.2000
Viettel
3500000
0777.13.2000
Mobifone
2075000
0814.86.2000
Vinaphone
1900000
084.579.2000
Vinaphone
2390000
0947.4.2.2000
Vinaphone
2600000
0766.72.2000
Mobifone
1840000
0794.12.2000
Mobifone
3500000
0816.2.1.2000
Vinaphone
2000000
0906.92.2000
Mobifone
5500000
0828.43.2000
Vinaphone
1500000
0798.54.2000
Mobifone
1475000
0797.28.2000
Mobifone
1250000
038.219.2000
Viettel
5730000
0328.70.2000
Viettel
4890000
0816.14.2000
Vinaphone
1250000
086.252.2000
Viettel
6000000
077.689.2000
Mobifone
1490000
0375.39.2000
Viettel
7810000
08.6262.2000
Viettel
8000000
0794.81.2000
Mobifone
890000
0816.48.2000
Vinaphone
1250000
0333.1.8.2000
Viettel
7040000
0823.74.2000
Vinaphone
1250000
0783.34.2000
Mobifone
1500000
039.588.2000
Viettel
3510000
0704.89.2000
Mobifone
1580000
098.15.2.2000
Viettel
12000000
093.189.2000
Mobifone
5500000
0798.95.2000
Mobifone
2190000
0778.522.000
Mobifone
1450000
0815.772.000
Vinaphone
2500000
0852.90.2000
Vinaphone
1680000
0865.6.9.2000
Viettel
6160000
0377.21.2000
Viettel
4890000
0986.74.2000
Viettel
6500000
0849.61.2000
Vinaphone
1100000
0968.56.2000
Viettel
12000000
0916.582.000
Vinaphone
1625000
098.18.2.2000
Viettel
15000000
0773.362.000
Mobifone
1450000
097.808.2000
Viettel
8000000
0359.91.2000
Viettel
6000000
0933.742.000
Mobifone
1790000
0792.68.2000
Mobifone
2660000
0969.65.2000
Viettel
5000000
0357.47.2000
Viettel
5870000
0869.1.3.2000
Viettel
6790000
0387.04.2000
Viettel
2490000
0915.59.2000
Vinaphone
1990000
0833.38.2000
Vinaphone
4390000
0785.872.000
Mobifone
1700000
0789.2.8.2000
Mobifone
2790000
0986.002.000
Viettel
24000000
0933.80.2000
Mobifone
3000000
0763.44.2000
Mobifone
1475000
0705.87.2000
Mobifone
1500000
097.21.9.2000
Viettel
10000000
0896.11.2000
Mobifone
2500000
082.31.3.2000
Vinaphone
2930000
0795.33.2000
Mobifone
1590000
0928.492.000
Vietnamobile
910000
0812.58.2000
Vinaphone
4390000
0905.41.2000
Mobifone
4830000
0394.82.2000
Viettel
2920000
0798.94.2000
Mobifone
1680000
0763.142.000
Mobifone
1500000
0798.57.2000
Mobifone
1100000
032.665.2000
Viettel
3500000
097.432.2000
Viettel
6000000
0912.05.2000
Vinaphone
7000000
0767.77.2000
Mobifone
2750000
0936.17.2000
Mobifone
1020000
0925.99.2000
Vietnamobile
2690000
0793.48.2000
Mobifone
1490000
0924.672.000
Vietnamobile
1015000
0867.01.2000
Viettel
3000000
0936.08.2000
Mobifone
1020000
034.219.2000
Viettel
4890000
1