Sim Năm Sinh 2000

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
083.8.03.2000
Vinaphone
2930000
039.403.2000
Viettel
3500000
0926.132.000
Vietnamobile
1325000
0915.84.2000
Vinaphone
3380000
0855.48.2000
Vinaphone
1500000
0829.35.2000
Vinaphone
1500000
033.21.9.2000
Viettel
5000000
08.12.05.2000
Vinaphone
13400000
0349.50.2000
Viettel
1860000
078.516.2000
Mobifone
1330000
0359.65.2000
Viettel
3300000
093.189.2000
Mobifone
5500000
086.999.2000
Viettel
25000000
0853.49.2000
Vinaphone
1250000
0924.872.000
Vietnamobile
980000
0816.84.2000
Vinaphone
1250000
0927.45.2000
Vietnamobile
2500000
0819.17.2000
Vinaphone
1250000
0375.23.2000
Viettel
2790000
0929.38.2000
Vietnamobile
4000000
0794.95.2000
Mobifone
1490000
0705.292.000
Mobifone
1450000
07979.1.2000
Mobifone
4000000
0878.802.000
iTelecom
1250000
0793.47.2000
Mobifone
1800000
0396.13.2000
Viettel
3500000
0798.57.2000
Mobifone
1100000
0795.30.2000
Mobifone
1250000
0927.81.2000
Vietnamobile
1134000
0787.32.2000
Mobifone
2000000
0855.41.2000
Vinaphone
1490000
0941.93.2000
Vinaphone
4390000
098.368.2000
Viettel
28000000
0795.74.2000
Mobifone
830000
0784.82.2000
Mobifone
1175000
0852.69.2000
Vinaphone
4380000
0825.7.5.2000
Vinaphone
1800000
0985.47.2000
Viettel
6500000
094.115.2000
Vinaphone
6000000
0775.30.2000
Mobifone
1330000
0852.90.2000
Vinaphone
1680000
0785.31.2000
Mobifone
1500000
0982.07.2000
Viettel
9000000
0704.95.2000
Mobifone
1475000
0931.312.000
Mobifone
6400000
0343.01.2000
Viettel
5000000
0797.46.2000
Mobifone
1480000
0338.56.2000
Viettel
3220000
0357.52.2000
Viettel
6000000
0328.40.2000
Viettel
2500000
0788.002.000
Mobifone
2480000
0853.9.8.2000
Vinaphone
1800000
0777.152.000
Mobifone
2890000
0383.62.2000
Viettel
3500000
0907.50.2000
Mobifone
1800000
0799.36.2000
Mobifone
1475000
0369.81.2000
Viettel
4880000
0847.82.2000
Vinaphone
1680000
0762.41.2000
Mobifone
1325000
09.31.01.2000
Mobifone
12000000
0393.66.2000
Viettel
8000000
0816.37.2000
Vinaphone
1500000
0931.6.6.2000
Mobifone
8870000
0869.02.2000
Viettel
4000000
0798.50.2000
Mobifone
990000
0784.1.8.2000
Mobifone
1800000
0329.59.2000
Viettel
6830000
0986.05.2000
Viettel
15000000
024.6685.2000
Máy bàn
3530000
0928.62.2000
Vietnamobile
1970000
08.1234.2000
Vinaphone
10700000
0786.11.2000
Mobifone
1800000
037737.2000
Viettel
2500000
0327.842.000
Viettel
1990000
0383.9.4.2000
Viettel
2500000
0925.942.000
Vietnamobile
910000
0705.412.000
Mobifone
1450000
0763.412.000
Mobifone
1100000
0834.62.2000
Vinaphone
1900000
0937.942.000
Mobifone
1760000
0368.55.2000
Viettel
6000000
0866.52.2000
Viettel
4000000
0783.2.7.2000
Mobifone
3000000
0989.72.2000
Viettel
7000000
0941.04.2000
Vinaphone
3500000
0346.85.2000
Viettel
2000000
0908.55.2000
Mobifone
4000000
0922.89.2000
Vietnamobile
5000000
08.27.01.2000
Vinaphone
9800000
079.838.2000
Mobifone
2720000
0867.23.2000
Viettel
3390000
0866.29.2000
Viettel
3510000
024.6253.2000
Máy bàn
3530000
0908.64.2000
Mobifone
4830000
03.28.01.2000
Viettel
6800000
0388.13.2000
Viettel
3500000
035.22.8.2000
Viettel
5000000
0969.65.2000
Viettel
5000000
088.995.2000
Vinaphone
2990000
0768.44.2000
Mobifone
810000
0966.29.2000
Viettel
7900000
039.23.8.2000
Viettel
5000000
0859.04.2000
Vinaphone
1600000
0813.13.2000
Vinaphone
3190000
0812.09.2000
Vinaphone
6650000
0799.23.2000
Mobifone
2500000
08.23.06.2000
Vinaphone
11400000
094.892.2000
Vinaphone
3725000
0828.54.2000
Vinaphone
1500000
035.626.2000
Viettel
4000000
0829.13.2000
Vinaphone
1500000
0346.12.2000
Viettel
4880000
0847.61.2000
Vinaphone
1100000
0789.532.000
Mobifone
1850000
0335.3.7.2000
Viettel
3200000
0798.6.1.2000
Mobifone
1800000
0924.692.000
Vietnamobile
980000
035.9.02.2000
Viettel
5000000
03.29.02.2000
Viettel
6800000
0824.62.2000
Vinaphone
1250000
03.28.02.2000
Viettel
6800000
037.368.2000
Viettel
3000000
08.15.02.2000
Vinaphone
7900000
0853.15.2000
Vinaphone
4750000
0785.602.000
Mobifone
1100000
0785.35.2000
Mobifone
1500000
0812.69.2000
Vinaphone
4750000
0829.47.2000
Vinaphone
1250000
0987.91.2000
Viettel
6000000
0828.42.2000
Vinaphone
1500000
0792.7.4.2000
Mobifone
1070000
0797.15.2000
Mobifone
1330000
0906.67.2000
Mobifone
2930000
08.3334.2000
Vinaphone
2390000
0974.53.2000
Viettel
4800000
0938.642.000
Mobifone
3000000
024.22.402000
Máy bàn
3220000
0857.45.2000
Vinaphone
1250000
083.29.3.2000
Vinaphone
2930000
0925.58.2000
Vietnamobile
3500000
0705.272.000
Mobifone
1450000
08.17.03.2000
Vinaphone
16500000
0972.53.2000
Viettel
8000000
0397.56.2000
Viettel
5850000
09.1998.2000
Vinaphone
14300000
0345.65.2000
Viettel
19700000
0976.31.2000
Viettel
5500000
0936.08.2000
Mobifone
1020000
082.379.2000
Vinaphone
1800000
0833.38.2000
Vinaphone
4390000
1