Sim Năm Sinh 2000

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0786.78.2000
Mobifone
7510000
0793.352.000
Mobifone
1100000
0799.79.2000
Mobifone
5190000
0792.03.2000
Mobifone
3420000
0797.04.2000
Mobifone
5070000
0799.93.2000
Mobifone
5070000
0799.94.2000
Mobifone
1940000
0777.51.2000
Mobifone
2390000
0799.86.2000
Mobifone
5070000
0703.05.2000
Mobifone
5070000
09.07.04.2000
Mobifone
9410000
0799.85.2000
Mobifone
3590000
0799.87.2000
Mobifone
1960000
0779.05.2000
Mobifone
5190000
077777.2000
Mobifone
84600000
0797.05.2000
Mobifone
5610000
0799.89.2000
Mobifone
3590000
0778.09.2000
Mobifone
5070000
0799.81.2000
Mobifone
3420000
09.09.06.2000
Mobifone
8270000
0777.58.2000
Mobifone
1950000
0707.02.2000
Mobifone
5070000
0777.09.2000
Mobifone
5190000
0799.84.2000
Mobifone
1960000
0799.95.2000
Mobifone
2770000
08.1972.2000
Vinaphone
5000000
085.7.09.2000
Vinaphone
3000000
0855.722.000
Vinaphone
2050000
0919.54.2000
Vinaphone
1900000
085.21.8.2000
Vinaphone
3000000
08.1980.2000
Vinaphone
5000000
085.26.7.2000
Vinaphone
3000000
08.1973.2000
Vinaphone
5000000
0858.71.2000
Vinaphone
2050000
08.1981.2000
Vinaphone
5000000
0829.02.2000
Vinaphone
9000000
0853.692.000
Vinaphone
2500000
0919.34.2000
Vinaphone
1900000
0829.01.2000
Vinaphone
9000000
0855.71.2000
Vinaphone
2050000
0858.51.2000
Vinaphone
2050000
085.7.08.2000
Vinaphone
3000000
085.23.7.2000
Vinaphone
3000000
077.8.05.2000
Mobifone
4750000
0948.51.2000
Vinaphone
2000000
077.8.06.2000
Mobifone
4750000
077.5.02.2000
Mobifone
4750000
0889.16.2000
Vinaphone
2500000
07.03.04.2000
Mobifone
9500000
07.07.03.2000
Mobifone
11400000
0886.65.2000
Vinaphone
2200000
08.28.06.2000
Vinaphone
4640000
0846.71.2000
Vinaphone
1100000
0778.89.2000
Mobifone
2930000
0794.89.2000
Mobifone
1500000
0813.94.2000
Vinaphone
1250000
0847.99.2000
Vinaphone
2000000
08.25.04.2000
Vinaphone
16500000
0363.93.2000
Viettel
5850000
08.29.04.2000
Vinaphone
16500000
0869.87.2000
Viettel
3390000
03.27.01.2000
Viettel
6800000
035.660.2000
Viettel
4880000
0847.66.2000
Vinaphone
1475000
0812.36.2000
Vinaphone
4750000
0812.69.2000
Vinaphone
4750000
0785.71.2000
Mobifone
1480000
0971.01.2000
Viettel
7020000
0853.49.2000
Vinaphone
1250000
0966.34.2000
Viettel
6000000
0786.4.5.2000
Mobifone
1900000
0327.842.000
Viettel
1990000
079.259.2000
Mobifone
1900000
0889.20.2000
Vinaphone
3390000
033.868.2000
Viettel
8000000
082.31.3.2000
Vinaphone
2930000
0797.13.2000
Mobifone
1800000
0969.65.2000
Viettel
5000000
0965.16.2000
Viettel
5590000
08.28.05.2000
Vinaphone
16500000
091.14.7.2000
Vinaphone
4890000
0926.5.3.2000
Vietnamobile
2490000
0814.84.2000
Vinaphone
1100000
082.24.3.2000
Vinaphone
2940000
0794.12.2000
Mobifone
3500000
0776.59.2000
Mobifone
1600000
038.9.03.2000
Viettel
5000000
0901.35.2000
Mobifone
2500000
0842.16.2000
Vinaphone
2820000
0925.462.000
Vietnamobile
910000
0783.63.2000
Mobifone
1500000
0816.70.2000
Vinaphone
1290000
0783.42.2000
Mobifone
890000
0925.89.2000
Vietnamobile
3500000
0393.55.2000
Viettel
3490000
0933.392.000
Mobifone
13400000
0785.51.2000
Mobifone
1500000
0853.41.2000
Vinaphone
1500000
0796.74.2000
Mobifone
810000
085.27.1.2000
Vinaphone
2930000
0373.46.2000
Viettel
4890000
0842.71.2000
Vinaphone
2050000
0799.73.2000
Mobifone
2290000
0915.81.2000
Vinaphone
1990000
0835.71.2000
Vinaphone
1870000
090.185.2000
Mobifone
3920000
0364.5.1.2000
Viettel
3200000
0389.07.2000
Viettel
5870000
0812.96.2000
Vinaphone
4380000
0927.442.000
Vietnamobile
1325000
0865.70.2000
Viettel
2750000
0865.72.2000
Viettel
3000000
0934.39.2000
Mobifone
2770000
0982.86.2000
Viettel
16000000
035.884.2000
Viettel
1900000
0344.59.2000
Viettel
4880000
0793.342.000
Mobifone
1500000
0901.32.2000
Mobifone
4800000
0396.82.2000
Viettel
3500000
0788.56.2000
Mobifone
1290000
098.15.2.2000
Viettel
12000000
0388.13.2000
Viettel
3500000
0822.16.2000
Vinaphone
4390000
083.28.4.2000
Vinaphone
3000000
096.7.01.2000
Viettel
8000000
0785.65.2000
Mobifone
1500000
0797.23.2000
Mobifone
1500000
0816.58.2000
Vinaphone
1500000
0814.78.2000
Vinaphone
1100000
08.16.04.2000
Vinaphone
16500000
08.1989.2000
Vinaphone
9500000
0359.56.2000
Viettel
4000000
0389.88.2000
Viettel
10000000
0937.942.000
Mobifone
1760000
0704.72.2000
Mobifone
1490000
0908.57.2000
Mobifone
5000000
083.8.03.2000
Vinaphone
2930000
0934.022.000
Mobifone
2820000
08.15.08.2000
Vinaphone
16500000
0842.41.2000
Vinaphone
2050000
0853.14.2000
Vinaphone
1600000
0916.28.2000
Vinaphone
5000000
078.650.2000
Mobifone
890000
07.0444.2000
Mobifone
2290000
082.567.2000
Vinaphone
6560000
0794.35.2000
Mobifone
1475000
0869.76.2000
Viettel
3500000
0935.08.2000
Mobifone
4810000
0935.57.2000
Mobifone
3200000
0393.79.2000
Viettel
3590000
1
Tin tức mới