Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0849.81.1999
Vinaphone
6800000
0827.40.1999
Vinaphone
4200000
0935.28.1999
Mobifone
33000000
0386.79.1999
Viettel
20400000
0849.73.1999
Vinaphone
3800000
0703.72.1999
Mobifone
3340000
0816.2.1.1999
Vinaphone
16000000
0854.13.1999
Vinaphone
6500000
0784.451.999
Mobifone
4300000
0788.29.1999
Mobifone
10000000
09.29.03.1999
Vietnamobile
25000000
0975.22.1999
Viettel
68400000
0857.061.999
Vinaphone
7900000
0335.3.4.1999
Viettel
11600000
0769.821.999
Mobifone
9600000
0349.62.1999
Viettel
9900000
03.7777.1999
Viettel
39000000
0772.981.999
Mobifone
9600000
03.5959.1999
Viettel
35000000
0776.681.999
Mobifone
10000000
083.557.1999
Vinaphone
8350000
0797.151.999
Mobifone
17800000
0928.37.1999
Vietnamobile
16900000
0787.58.1999
Mobifone
6000000
0927.27.1999
Vietnamobile
20000000
0923.51.1999
Vietnamobile
27800000
0814.35.1999
Vinaphone
5000000
0961.59.1999
Viettel
55000000
0837.59.1999
Vinaphone
5880000
0812.74.1999
Vinaphone
5420000
0827.45.1999
Vinaphone
5000000
0923.06.1999
Vietnamobile
18500000
078.45.91999
Mobifone
5500000
0923.09.1999
Vietnamobile
19000000
0774.21.1999
Mobifone
8840000
0962.36.1999
Viettel
55000000
0848.36.1999
Vinaphone
10700000
0835.94.1999
Vinaphone
5000000
0765.54.1999
Mobifone
4500000
0768.311.999
Mobifone
7000000
0876.81.1999
iTelecom
5580000
0359.07.1999
Viettel
8500000
078.4.01.1999
Mobifone
6000000
0767.131.999
Mobifone
6000000
0708.501.999
Mobifone
2800000
0837.13.1999
Vinaphone
7830000
0703.911.999
Mobifone
10900000
0843.97.1999
Vinaphone
5000000
0816.44.1999
Vinaphone
5000000
0784.341.999
Mobifone
4300000
0777.561.999
Mobifone
12000000
035.210.1999
Viettel
9900000
037.367.1999
Viettel
11000000
0839.87.1999
Vinaphone
5100000
0836.7.2.1999
Vinaphone
5120000
0846.151.999
Vinaphone
7600000
0814.38.1999
Vinaphone
5000000
0334.09.1999
Viettel
13600000
0707.53.1999
Mobifone
4200000
0708.94.1999
Mobifone
4300000
0394.061.999
Viettel
8900000
0702.38.1999
Mobifone
14300000
0364.3.1.1999
Viettel
16000000
0708.461.999
Mobifone
2900000
0785.65.1999
Mobifone
7310000
092.1981.999
Vietnamobile
30000000
09.21.08.1999
Vietnamobile
25000000
0763.39.1999
Mobifone
8000000
0854.82.1999
Vinaphone
5000000
0907.04.1999
Mobifone
26600000
0776.36.1999
Mobifone
7470000
0768.48.1999
Mobifone
3780000
0896.89.1999
Mobifone
30000000
076.6.07.1999
Mobifone
13000000
0837.74.1999
Vinaphone
15000000
083.779.1999
Vinaphone
11000000
0364.35.1999
Viettel
6900000
0843.75.1999
Vinaphone
5000000
0773.86.1999
Mobifone
4390000
0847.82.1999
Vinaphone
5000000
0844.72.1999
Vinaphone
5000000
033.234.1999
Viettel
18000000
0848.88.1999
Vinaphone
66000000
0818.22.1999
Vinaphone
18900000
0965.08.1999
Viettel
45000000
0832.05.1999
Vinaphone
7330000
0822.46.1999
Vinaphone
9960000
0768.06.1999
Mobifone
4800000
0785.71.1999
Mobifone
5230000
079.568.1999
Mobifone
9780000
0928.17.1999
Vietnamobile
19900000
0837.53.1999
Vinaphone
3590000
0784.39.1999
Mobifone
4700000
0843.17.1999
Vinaphone
6500000
0793.17.1999
Mobifone
7600000
092.337.1999
Vietnamobile
20000000
0847.75.1999
Vinaphone
5000000
0786.41.1999
Mobifone
5000000
09.2812.1999
Vietnamobile
95000000
0785.021.999
Mobifone
14000000
0778.27.1999
Mobifone
4390000
0844.53.1999
Vinaphone
4000000
085.361.1999
Vinaphone
12500000
0703.021.999
Mobifone
9950000
0593.26.1999
Gmobile
8000000
0918.571.999
Vinaphone
32700000
0794.811.999
Mobifone
5690000
0377.03.1999
Viettel
12000000
039.838.1999
Viettel
20900000
028.6684.1999
Máy bàn
3530000
0812.501.999
Vinaphone
6900000
024.6297.1999
Máy bàn
3530000
0969.001.999
Viettel
69000000
0338.57.1999
Viettel
11900000
0974.77.1999
Viettel
38000000
0236.261.1999
Máy bàn
3530000
024.6684.1999
Máy bàn
3530000
0927.551.999
Vietnamobile
16900000
0825.72.1999
Vinaphone
5870000
0845.78.1999
Vinaphone
8330000
03737.11.999
Viettel
15000000
0708.541.999
Mobifone
2800000
0827.701.999
Vinaphone
6900000
0857.631.999
Vinaphone
8000000
0795.08.1999
Mobifone
6990000
0817.73.1999
Vinaphone
6800000
0982.89.1999
Viettel
96300000
0799.411.999
Mobifone
7790000
0927.06.1999
Vietnamobile
30000000
0384.73.1999
Viettel
6900000
0702.03.1999
Mobifone
11000000
0846.43.1999
Vinaphone
5000000
0703.8.7.1999
Mobifone
9000000
0797.65.1999
Mobifone
4500000
0765.171.999
Mobifone
9200000
0822.791.999
Vinaphone
13700000
0375.09.1999
Viettel
16200000
0795.1.4.1999
Mobifone
13000000
0825.89.1999
Vinaphone
12000000
0795.38.1999
Mobifone
7170000
0828.43.1999
Vinaphone
6360000
0973.59.1999
Viettel
65000000
0935.63.1999
Mobifone
26500000
0774.79.1999
Mobifone
8890000
08.999.01.999
Mobifone
37500000
0786.35.1999
Mobifone
6090000
0815.45.1999
Vinaphone
5000000
0905.191999
Mobifone
150000000
0854.83.1999
Vinaphone
5000000
0813.81.1999
Vinaphone
19000000
1