Sim Năm Sinh 1998

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
038.31.9.1998
Viettel
5000000
092.26.7.1998
Vietnamobile
5000000
0784.4.3.1998
Mobifone
980000
0979.48.1998
Viettel
7000000
0785.04.1998
Mobifone
1043000
037.204.1998
Viettel
5000000
0944.6.2.1998
Vinaphone
2000000
0849.24.1998
Vinaphone
875000
0377.9.7.1998
Viettel
2200000
0963.49.1998
Viettel
6000000
0347.93.1998
Viettel
1325000
035.29.2.1998
Viettel
5000000
0369.72.1998
Viettel
2200000
0845.24.1998
Vinaphone
1000000
0948.17.1998
Vinaphone
2000000
038.31.5.1998
Viettel
5000000
0984.01.1998
Viettel
6500000
0785.09.1998
Mobifone
1175000
0377.02.1998
Viettel
2200000
0797.2.6.1998
Mobifone
1250000
0326.75.1998
Viettel
2000000
0849.47.1998
Vinaphone
875000
034.26.6.1998
Viettel
5000000
0774.94.1998
Mobifone
840000
0949.4.2.1998
Vinaphone
2000000
0785.9.0.1998
Mobifone
980000
0337.23.1998
Viettel
2200000
0846.43.1998
Vinaphone
980000
0333.6.9.1998
Viettel
5000000
0372.89.1998
Viettel
5000000
079.28.2.1998
Mobifone
3500000
0835.74.1998
Vinaphone
1043000
0928.15.1998
Vietnamobile
3200000
037.606.1998
Viettel
2000000
0833.74.1998
Vinaphone
1250000
0925.65.1998
Vietnamobile
3200000
0784.5.7.1998
Mobifone
980000
0378.34.1998
Viettel
1500000
0794.81.1998
Mobifone
1295000
0846.15.1998
Vinaphone
980000
0374.66.1998
Viettel
1900000
0783.21.1998
Mobifone
1175000
0783.5.0.1998
Mobifone
980000
0847.93.1998
Vinaphone
980000
0792.17.1998
Mobifone
2900000
0348.44.1998
Viettel
1700000
0798.14.1998
Mobifone
1043000
034.22.3.1998
Viettel
5000000
0376.55.1998
Viettel
2200000
0346.72.1998
Viettel
1325000
0366.51.1998
Viettel
2500000
0397.02.1998
Viettel
2000000
0967.29.1998
Viettel
6000000
039.247.1998
Viettel
5000000
0848.65.1998
Vinaphone
980000
0923.94.1998
Vietnamobile
3000000
0784.90.1998
Mobifone
1500000
091.121.1998
Vinaphone
6400000
033.21.6.1998
Viettel
5000000
0347.46.1998
Viettel
1325000
0927.17.1998
Vietnamobile
3200000
0367.4.6.1998
Viettel
1500000
0785.2.3.1998
Mobifone
1175000
038.27.3.1998
Viettel
5000000
0326.25.1998
Viettel
3000000
0785.36.1998
Mobifone
1100000
091.143.1998
Vinaphone
6400000
036.28.4.1998
Viettel
5000000
0911.74.1998
Vinaphone
6400000
0886.75.1998
Vinaphone
2000000
0923.76.1998
Vietnamobile
3200000
0969.73.1998
Viettel
6500000
0833.76.1998
Vinaphone
1400000
0798.27.1998
Mobifone
1175000
079.24.8.1998
Mobifone
2900000
0923.21.1998
Vietnamobile
3200000
0797.61.1998
Mobifone
1100000
0797.41.1998
Mobifone
1175000
0786.14.1998
Mobifone
1043000
0784.8.3.1998
Mobifone
980000
0785.2.4.1998
Mobifone
1043000
0798.25.1998
Mobifone
1175000
0329.71.1998
Viettel
2000000
0925.97.1998
Vietnamobile
1100000
0786.3.2.1998
Mobifone
1175000
0839.44.1998
Vinaphone
1043000
0847.24.1998
Vinaphone
980000
0784.0.2.1998
Mobifone
980000
0784.36.1998
Mobifone
980000
0813.27.1998
Vinaphone
1250000
0783.5.3.1998
Mobifone
980000
034.30.7.1998
Viettel
5000000
0707.80.1998
Mobifone
1175000
092.12.4.1998
Vietnamobile
4500000
0797.65.1998
Mobifone
1250000
0798.80.1998
Mobifone
1100000
0387.45.1998
Viettel
1500000
0326.44.1998
Viettel
1700000
0784.01.1998
Mobifone
1100000
0964.67.1998
Viettel
4800000
0923.26.1998
Vietnamobile
3200000
0397.64.1998
Viettel
1500000
0342.36.1998
Viettel
5000000
0784.5.4.1998
Mobifone
980000
0848.45.1998
Vinaphone
980000
037.27.7.1998
Viettel
5000000
090.267.1998
Mobifone
5000000
0834.37.1998
Vinaphone
980000
0792.16.1998
Mobifone
2900000
0934.2.6.1998
Mobifone
2700000
0369.27.1998
Viettel
2200000
036.29.2.1998
Viettel
5000000
0847.28.1998
Vinaphone
980000
0373.91.1998
Viettel
2200000
097.146.1998
Viettel
8000000
0362.89.1998
Viettel
5000000
0369.73.1998
Viettel
2200000
0786.41.1998
Mobifone
1420000
0367.7.2.1998
Viettel
2000000
034.21.4.1998
Viettel
5000000
0927.71.1998
Vietnamobile
3200000
0785.4.8.1998
Mobifone
1043000
0343.76.1998
Viettel
1500000
036.28.7.1998
Viettel
5000000
0359.13.1998
Viettel
2000000
0911.53.1998
Vinaphone
6400000
037.26.6.1998
Viettel
5000000
0388.3.7.1998
Viettel
2200000
0765.89.1998
Mobifone
1250000
034.28.9.1998
Viettel
5000000
096.757.1998
Viettel
8000000
0377.0.6.1998
Viettel
2200000
039.29.6.1998
Viettel
5000000
036.3.12.1998
Viettel
5000000
0911.47.1998
Vinaphone
6400000
0784.31.1998
Mobifone
1197500
0943.7.5.1998
Vinaphone
2000000
039.21.4.1998
Viettel
5000000
036.303.1998
Viettel
5000000
0785.3.7.1998
Mobifone
980000
0914.75.1998
Vinaphone
1900000
0797.59.1998
Mobifone
1272500
0785.0.2.1998
Mobifone
1175000
0845.13.1998
Vinaphone
980000
0926.15.1998
Vietnamobile
3200000
0964.57.1998
Viettel
4800000
0765.84.1998
Mobifone
1043000
094.317.1998
Vinaphone
3900000
039.25.8.1998
Viettel
5000000
0847.25.1998
Vinaphone
980000
1