Sim Năm Sinh 1998

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0978.63.1998
Viettel
6000000
0845.71.1998
Vinaphone
980000
0376.6.2.1998
Viettel
2000000
033.27.8.1998
Viettel
5000000
0776.92.1998
Mobifone
1250000
0911.62.1998
Vinaphone
6400000
0786.54.1998
Mobifone
1043000
0346.37.1998
Viettel
1325000
0786.77.1998
Mobifone
1250000
0797.1.5.1998
Mobifone
1250000
037.214.1998
Viettel
5000000
0847.52.1998
Vinaphone
980000
0362.05.1998
Viettel
5000000
0373.06.1998
Viettel
5000000
034.3.12.1998
Viettel
5000000
0703.04.1998
Mobifone
6900000
0327.3.4.1998
Viettel
1500000
039.20.7.1998
Viettel
5000000
0377.8.5.1998
Viettel
2200000
0929.43.1998
Vietnamobile
3000000
039.512.1998
Viettel
5000000
0377.46.1998
Viettel
1700000
033.25.6.1998
Viettel
5000000
0327.8.5.1998
Viettel
2000000
0346.84.1998
Viettel
1325000
033.206.1998
Viettel
5000000
0372.51.1998
Viettel
5000000
0785.3.2.1998
Mobifone
980000
0903.87.1998
Mobifone
3500000
037.4.11.1998
Viettel
5000000
0786.2.5.1998
Mobifone
1175000
033.510.1998
Viettel
5000000
0359.22.1998
Viettel
2500000
037.26.2.1998
Viettel
5000000
079.24.9.1998
Mobifone
2900000
0793.42.1998
Mobifone
1043000
0384.43.1998
Viettel
1325000
0797.1.3.1998
Mobifone
1250000
0797.3.3.1998
Mobifone
1250000
0364.37.1998
Viettel
1325000
034.25.7.1998
Viettel
5000000
0357.3.7.1998
Viettel
2200000
092.18.4.1998
Vietnamobile
4500000
0327.4.5.1998
Viettel
1500000
0845.94.1998
Vinaphone
980000
0786.2.0.1998
Mobifone
980000
0834.62.1998
Vinaphone
980000
0923.55.1998
Vietnamobile
5000000
0849.73.1998
Vinaphone
875000
0843.54.1998
Vinaphone
980000
038.265.1998
Viettel
5000000
0383.64.1998
Viettel
1700000
0347.72.1998
Viettel
1325000
0385.22.1998
Viettel
4000000
0784.4.0.1998
Mobifone
840000
0783.2.3.1998
Mobifone
1175000
0769.85.1998
Mobifone
1175000
0329.67.1998
Viettel
2000000
0394.2.2.1998
Viettel
1700000
0384.6.6.1998
Viettel
2200000
0986.37.1998
Viettel
8000000
0375.49.1998
Viettel
1100000
0925.23.1998
Vietnamobile
3200000
0347.63.1998
Viettel
1325000
0373.2.5.1998
Viettel
2200000
0783.6.7.1998
Mobifone
1175000
0911.14.1998
Vinaphone
6400000
091.138.1998
Vinaphone
6400000
0929.71.1998
Vietnamobile
3200000
0949.82.1998
Vinaphone
2000000
0924.47.1998
Vietnamobile
3000000
0375.62.1998
Viettel
2000000
0784.84.1998
Mobifone
1100000
0374.00.1998
Viettel
1700000
091.146.1998
Vinaphone
6400000
0785.4.3.1998
Mobifone
1043000
0923.39.1998
Vietnamobile
3200000
0356.15.1998
Viettel
3000000
0798.58.1998
Mobifone
1250000
0784.7.4.1998
Mobifone
980000
0948.65.1998
Vinaphone
2000000
039.246.1998
Viettel
5000000
098.797.1998
Viettel
9000000
0328.72.1998
Viettel
2000000
034.20.3.1998
Viettel
5000000
0914.61.1998
Vinaphone
2800000
0786.4.0.1998
Mobifone
840000
0382.56.1998
Viettel
5000000
0911.77.1998
Vinaphone
6400000
091.156.1998
Vinaphone
6400000
0834.27.1998
Vinaphone
980000
091.131.1998
Vinaphone
6400000
0373.5.8.1998
Viettel
2200000
0944.9.1.1998
Vinaphone
2000000
0975.72.1998
Viettel
6000000
0785.3.3.1998
Mobifone
980000
0976.87.1998
Viettel
6000000
0389.44.1998
Viettel
1700000
0344.65.1998
Viettel
1500000
0785.0.7.1998
Mobifone
1175000
035.225.1998
Viettel
5000000
0794.77.1998
Mobifone
980000
0786.6.3.1998
Mobifone
1175000
0366.2.4.1998
Viettel
1700000
0783.2.4.1998
Mobifone
1043000
0846.72.1998
Vinaphone
1000000
034.27.7.1998
Viettel
5000000
0975.48.1998
Viettel
6000000
0915.43.1998
Vinaphone
3500000
038.227.1998
Viettel
5000000
0837.33.1998
Vinaphone
1400000
0985.60.1998
Viettel
6000000
0356.31.1998
Viettel
2000000
0783.60.1998
Mobifone
1100000
0337.45.1998
Viettel
1700000
0853.41.1998
Vinaphone
875000
0972.54.1998
Viettel
8500000
0797.3.5.1998
Mobifone
1250000
0798.43.1998
Mobifone
1043000
0785.8.0.1998
Mobifone
980000
0982.04.1998
Viettel
8500000
0327.59.1998
Viettel
2000000
034.3.10.1998
Viettel
5000000
035.309.1998
Viettel
5000000
0388.76.1998
Viettel
2200000
0962.43.1998
Viettel
8500000
0785.5.3.1998
Mobifone
980000
0783.4.8.1998
Mobifone
1043000
0923.25.1998
Vietnamobile
3200000
0917.45.1998
Vinaphone
2500000
0347.33.1998
Viettel
1700000
0784.50.1998
Mobifone
1220000
0968.17.1998
Viettel
6500000
035.27.9.1998
Viettel
5000000
0793.7.5.1998
Mobifone
1175000
039.4.11.1998
Viettel
5000000
0783.2.5.1998
Mobifone
1175000
0786.00.1998
Mobifone
980000
035.812.1998
Viettel
5000000
0785.77.1998
Mobifone
1250000
0797.76.1998
Mobifone
1250000
0984.45.1998
Viettel
6500000
091.167.1998
Vinaphone
6400000
091.176.1998
Vinaphone
6400000
0369.46.1998
Viettel
1700000
0798.34.1998
Mobifone
1043000
034.22.9.1998
Viettel
5000000
0798.4.6.1998
Mobifone
1043000
0784.5.5.1998
Mobifone
1043000
0976.32.1998
Viettel
6000000
1