Sim Năm Sinh 1996

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
091.174.1996
Vinaphone
6400000
0338.51.1996
Viettel
2500000
0839.78.1996
Vinaphone
1250000
0839.57.1996
Vinaphone
1250000
079.24.3.1996
Mobifone
2900000
0987.04.1996
Viettel
6000000
0984.37.1996
Viettel
6000000
0784.6.2.1996
Mobifone
980000
034.31.5.1996
Viettel
5000000
039.30.2.1996
Viettel
5000000
034.21.4.1996
Viettel
5000000
0373.9.2.1996
Viettel
2200000
0395.1.3.1996
Viettel
2000000
0797.59.1996
Mobifone
1250000
0376.0.9.1996
Viettel
2000000
0387.8.5.1996
Viettel
2000000
033.257.1996
Viettel
5000000
0354.73.1996
Viettel
1325000
0365.13.1996
Viettel
2000000
036.28.4.1996
Viettel
5000000
0369.41.1996
Viettel
1700000
0911.52.1996
Vinaphone
6400000
037.27.6.1996
Viettel
5000000
039.23.6.1996
Viettel
5000000
0364.44.1996
Viettel
3900000
0366.39.1996
Viettel
3500000
0784.91.1996
Mobifone
1220000
0798.94.1996
Mobifone
1100000
0365.7.6.1996
Viettel
2000000
0785.03.1996
Mobifone
1100000
0865.24.1996
Viettel
2500000
0964.59.1996
Viettel
5000000
091.163.1996
Vinaphone
6400000
0765.80.1996
Mobifone
840000
0356.37.1996
Viettel
2000000
0837.81.1996
Vinaphone
1400000
0769.63.1996
Mobifone
1175000
0784.6.3.1996
Mobifone
980000
0786.4.3.1996
Mobifone
1043000
0924.45.1996
Vietnamobile
3000000
035.303.1996
Viettel
5000000
034.26.7.1996
Viettel
5000000
0359.53.1996
Viettel
1325000
0847.91.1996
Vinaphone
980000
039.24.6.1996
Viettel
5000000
038.30.6.1996
Viettel
5000000
034.21.7.1996
Viettel
5000000
0819.43.1996
Vinaphone
1043000
0926.24.1996
Vietnamobile
2600000
038.28.4.1996
Viettel
5000000
0986.70.1996
Viettel
7500000
0786.44.1996
Mobifone
1175000
0818.73.1996
Vinaphone
1400000
091.17.6.1996
Vinaphone
6400000
038.23.8.1996
Viettel
5000000
0918.46.1996
Vinaphone
3500000
0327.1.7.1996
Viettel
2000000
0928.54.1996
Vietnamobile
2600000
0378.16.1996
Viettel
2000000
0814.51.1996
Vinaphone
980000
0847.41.1996
Vinaphone
980000
0358.43.1996
Viettel
1500000
0967.18.1996
Viettel
8000000
0376.85.1996
Viettel
2000000
0971.37.1996
Viettel
7000000
0354.4.2.1996
Viettel
1325000
0911.42.1996
Vinaphone
6400000
0374.89.1996
Viettel
1700000
0849.17.1996
Vinaphone
875000
0327.91.1996
Viettel
2000000
0357.60.1996
Viettel
1325000
0326.8.7.1996
Viettel
2000000
0829.37.1996
Vinaphone
1250000
0843.54.1996
Vinaphone
980000
0337.5.4.1996
Viettel
1700000
0915.64.1996
Vinaphone
3500000
0343.78.1996
Viettel
1400000
0848.52.1996
Vinaphone
980000
0784.73.1996
Mobifone
980000
0812.21.1996
Vinaphone
4500000
034.269.1996
Viettel
5000000
0925.30.1996
Vietnamobile
1800000
091.14.3.1996
Vinaphone
6400000
0327.6.5.1996
Viettel
2000000
0765.84.1996
Mobifone
1043000
0898.94.1996
Mobifone
1100000
0816.71.1996
Vinaphone
1250000
035.27.2.1996
Viettel
5000000
0353.27.1996
Viettel
1325000
0784.7.4.1996
Mobifone
980000
094.2.06.1996
Vinaphone
3900000
039.23.4.1996
Viettel
5000000
0846.57.1996
Vinaphone
980000
096.149.1996
Viettel
8000000
0367.46.1996
Viettel
1500000
0783.31.1996
Mobifone
1420000
0847.31.1996
Vinaphone
980000
0375.71.1996
Viettel
2000000
0849.13.1996
Vinaphone
875000
0352.13.1996
Viettel
5000000
0845.42.1996
Vinaphone
980000
039.23.2.1996
Viettel
5000000
0784.5.4.1996
Mobifone
980000
0845.76.1996
Vinaphone
980000
086.208.1996
Viettel
6000000
0974.55.1996
Viettel
7000000
0911.41.1996
Vinaphone
6400000
0911.57.1996
Vinaphone
6400000
037.25.8.1996
Viettel
5000000
0798.73.1996
Mobifone
1460000
0849.68.1996
Vinaphone
980000
0766.15.1996
Mobifone
1250000
034.28.3.1996
Viettel
5000000
0984.73.1996
Viettel
5500000
0389.22.1996
Viettel
4000000
0355.17.1996
Viettel
2200000
0347.84.1996
Viettel
1325000
037.27.2.1996
Viettel
5000000
0847.35.1996
Vinaphone
980000
0337.44.1996
Viettel
1900000
0389.37.1996
Viettel
2200000
0818.43.1996
Vinaphone
1175000
0847.59.1996
Vinaphone
980000
0847.51.1996
Vinaphone
980000
0845.52.1996
Vinaphone
980000
0785.31.1996
Mobifone
980000
0397.48.1996
Viettel
1500000
0849.34.1996
Vinaphone
875000
0814.20.1996
Vinaphone
875000
039.301.1996
Viettel
5000000
0364.13.1996
Viettel
1325000
0347.68.1996
Viettel
2200000
0846.43.1996
Vinaphone
980000
0977.50.1996
Viettel
6000000
0328.17.1996
Viettel
2000000
0784.51.1996
Mobifone
1460000
0347.41.1996
Viettel
1325000
0359.36.1996
Viettel
3000000
0926.71.1996
Vietnamobile
3000000
0367.5.3.1996
Viettel
1325000
092.18.4.1996
Vietnamobile
4500000
092.18.1.1996
Vietnamobile
5000000
036.29.5.1996
Viettel
5000000
0367.52.1996
Viettel
2000000
0338.97.1996
Viettel
2200000
0847.23.1996
Vinaphone
980000
091.147.1996
Vinaphone
6400000
0784.9.3.1996
Mobifone
840000
037.27.8.1996
Viettel
5000000
0398.39.1996
Viettel
3000000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1996 : b9875f16a15bca8870d432b71a6a2192

1