Sim Năm Sinh 1996

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0989.72.1996
Viettel
12000000
0796.82.1996
Mobifone
1100000
0796.34.1996
Mobifone
1480000
0765.81.1996
Mobifone
1330000
0929.43.1996
Vietnamobile
3000000
0393.24.1996
Viettel
1700000
0797.09.1996
Mobifone
2800000
0359.36.1996
Viettel
3000000
0917.32.1996
Vinaphone
3120000
07777.4.1996
Mobifone
6000000
096.9.03.1996
Viettel
10000000
0359.7.4.1996
Viettel
1500000
0944.30.1996
Vinaphone
2000000
086.28.5.1996
Viettel
5860000
0937.13.1996
Mobifone
2160000
0853.34.1996
Vinaphone
1100000
0816.84.1996
Vinaphone
1100000
0358.79.1996
Viettel
2500000
0389.68.1996
Viettel
6800000
0354.94.1996
Viettel
1500000
0855.50.1996
Vinaphone
4450000
0784.51.1996
Mobifone
1460000
0798.7.7.1996
Mobifone
1325000
0926.75.1996
Vietnamobile
3200000
05.23.08.1996
Vietnamobile
12000000
0329.72.1996
Viettel
2000000
0867.7.1.1996
Viettel
3000000
0832.92.1996
Vinaphone
3350000
0847.21.1996
Vinaphone
980000
0796.30.1996
Mobifone
1530000
035.838.1996
Viettel
5000000
0905.41.1996
Mobifone
3250000
0945.52.1996
Vinaphone
2300000
0838.25.1996
Vinaphone
1400000
0814.82.1996
Vinaphone
1100000
0523.73.1996
Vietnamobile
1160000
0911.37.1996
Vinaphone
6400000
0829.37.1996
Vinaphone
1250000
0833.25.1996
Vinaphone
2650000
0888.78.1996
Vinaphone
5000000
0836.59.1996
Vinaphone
1250000
0909.71.1996
Mobifone
6410000
03.25.11.1996
Viettel
6800000
0829.47.1996
Vinaphone
1050000
03.3456.1996
Viettel
17800000
0793.36.1996
Mobifone
1600000
0918.46.1996
Vinaphone
3500000
0332.84.1996
Viettel
3190000
0584.05.1996
Vietnamobile
1100000
086.7.02.1996
Viettel
3100000
0857.56.1996
Vinaphone
1500000
034.24.8.1996
Viettel
5000000
076.233.1996
Mobifone
1250000
090.183.1996
Mobifone
5860000
097.15.2.1996
Viettel
10000000
0843.72.1996
Vinaphone
980000
0932.36.1996
Mobifone
7440000
085.22.3.1996
Vinaphone
3000000
0784.5.4.1996
Mobifone
980000
0336.89.1996
Viettel
3500000
0394.13.1996
Viettel
1325000
0332.78.1996
Viettel
3500000
037.21.6.1996
Viettel
5000000
0911.53.1996
Vinaphone
3820000
0815.09.1996
Vinaphone
5300000
08.18.03.1996
Vinaphone
18000000
036.25.6.1996
Viettel
4000000
0924.00.1996
Vietnamobile
2500000
0935.02.1996
Mobifone
2990000
0569.09.1996
Vietnamobile
1530000
0382.56.1996
Viettel
4500000
05.23.06.1996
Vietnamobile
9000000
0859.44.1996
Vinaphone
1480000
0829.42.1996
Vinaphone
1050000
09.25.01.1996
Vietnamobile
18000000
0911.17.1996
Vinaphone
6400000
0924.35.1996
Vietnamobile
3000000
056.22.1.1996
Vietnamobile
1250000
0941.35.1996
Vinaphone
4390000
0854.17.1996
Vinaphone
1100000
0869.66.1996
Viettel
8500000
0359.23.1996
Viettel
1810000
0795.58.1996
Mobifone
2100000
0329.1.3.1996
Viettel
2000000
0382.99.1996
Viettel
5500000
084.228.1996
Vinaphone
3500000
0848.75.1996
Vinaphone
980000
0587.5.7.1996
Vietnamobile
910000
0925.46.1996
Vietnamobile
1120000
0849.51.1996
Vinaphone
875000
0325.66.1996
Viettel
3110000
0327.21.1996
Viettel
3110000
0823.74.1996
Vinaphone
1100000
038.31.7.1996
Viettel
4000000
0842.13.1996
Vinaphone
2050000
0373.5.2.1996
Viettel
1950000
0933.7.2.1996
Mobifone
2920000
0867.25.1996
Viettel
3900000
097.17.4.1996
Viettel
10000000
0826.40.1996
Vinaphone
2050000
035.747.1996
Viettel
1700000
09.23.01.1996
Vietnamobile
18000000
0926.84.1996
Vietnamobile
1120000
0908.35.1996
Mobifone
2500000
0815.82.1996
Vinaphone
2650000
0563.61.1996
Vietnamobile
960000
0367.46.1996
Viettel
1500000
0376.5.1.1996
Viettel
1950000
093.120.1996
Mobifone
3510000
0819.21.1996
Vinaphone
1250000
097.687.1996
Viettel
6800000
086.27.4.1996
Viettel
5550000
0846.02.1996
Vinaphone
1990000
090.298.1996
Mobifone
4990000
0792.24.1996
Mobifone
2900000
0359.53.1996
Viettel
1325000
0814.59.1996
Vinaphone
1100000
0798.32.1996
Mobifone
1175000
0984.73.1996
Viettel
5500000
093.136.1996
Mobifone
7440000
086.2.93.1996
Viettel
8000000
09.21.07.1996
Vietnamobile
18000000
0846.57.1996
Vinaphone
980000
0766.21.1996
Mobifone
1250000
0933.76.1996
Mobifone
3500000
0357.4.2.1996
Viettel
1700000
0813.42.1996
Vinaphone
1100000
0769.63.1996
Mobifone
1175000
09.8787.1996
Viettel
19000000
0853.74.1996
Vinaphone
1100000
039.24.5.1996
Viettel
5000000
0386.72.1996
Viettel
3190000
0706.85.1996
Mobifone
1100000
0837.76.1996
Vinaphone
6000000
0824.84.1996
Vinaphone
1100000
090.575.1996
Mobifone
4210000
0935.41.1996
Mobifone
2990000
098.163.1996
Viettel
16000000
0357.81.1996
Viettel
2200000
0937.25.1996
Mobifone
3600000
0346.42.1996
Viettel
2370000
033.585.1996
Viettel
3990000
0823.84.1996
Vinaphone
1100000
0832.40.1996
Vinaphone
2880000
0868.29.1996
Viettel
6020000
0825.7.1.1996
Vinaphone
1800000
0862.55.1996
Viettel
5000000
0916.91.1996
Vinaphone
7000000
0934.13.1996
Mobifone
2370000
0943.24.1996
Vinaphone
2840000
1