Sim Năm Sinh 1996

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0826.47.1996
Vinaphone
1100000
0866.74.1996
Viettel
3500000
0816.71.1996
Vinaphone
1250000
0943.7.5.1996
Vinaphone
2300000
0839.15.1996
Vinaphone
1500000
0367.52.1996
Viettel
2000000
0818.49.1996
Vinaphone
1100000
0335.52.1996
Viettel
4880000
0815.64.1996
Vinaphone
1100000
096.28.4.1996
Viettel
10000000
0398.79.1996
Viettel
4500000
0889.49.1996
Vinaphone
1750000
0926.67.1996
Vietnamobile
1380000
03.59.59.1996
Viettel
7030000
086.21.3.1996
Viettel
6800000
0967.16.1996
Viettel
8000000
0947.02.1996
Vinaphone
2920000
0387.56.1996
Viettel
3360000
05.28.12.1996
Vietnamobile
9000000
0837.75.1996
Vinaphone
6000000
0924.45.1996
Vietnamobile
3000000
0358.93.1996
Viettel
4000000
082.767.1996
Vinaphone
4000000
0338.59.1996
Viettel
3690000
0962.14.1996
Viettel
6000000
0792.81.1996
Mobifone
4190000
039.23.5.1996
Viettel
5000000
0923.95.1996
Vietnamobile
3200000
0914.73.1996
Vinaphone
2500000
0798.36.1996
Mobifone
3210000
05.23.11.1996
Vietnamobile
3990000
0908.96.1996
Mobifone
7470000
0352.69.1996
Viettel
3490000
070.282.1996
Mobifone
2400000
038.30.6.1996
Viettel
5000000
083.29.5.1996
Vinaphone
2930000
0798.12.1996
Mobifone
1590000
0941.35.1996
Vinaphone
4390000
086.294.1996
Viettel
4300000
086.254.1996
Viettel
4000000
0945.27.1996
Vinaphone
2840000
0914.42.1996
Vinaphone
5500000
0765.84.1996
Mobifone
1043000
0902.63.1996
Mobifone
3600000
0834.71.1996
Vinaphone
2180000
0592.97.1996
Gmobile
4480000
086.273.1996
Viettel
4300000
0378.35.1996
Viettel
2000000
033.22.5.1996
Viettel
5000000
0378.16.1996
Viettel
2000000
0395.12.1996
Viettel
5000000
0859.14.1996
Vinaphone
1050000
0339.23.1996
Viettel
2800000
0842.13.1996
Vinaphone
2050000
0867.17.1996
Viettel
3900000
0925.24.1996
Vietnamobile
5500000
0825.64.1996
Vinaphone
1100000
077.9.30.1996
Mobifone
1900000
0375.71.1996
Viettel
2000000
0705.44.1996
Mobifone
3200000
09.23.01.1996
Vietnamobile
18000000
0327.51.1996
Viettel
2280000
0827.42.1996
Vinaphone
1050000
0919.26.1996
Vinaphone
5430000
0869.73.1996
Viettel
3500000
0901.04.1996
Mobifone
13400000
0858.06.1996
Vinaphone
2490000
081.267.1996
Vinaphone
3500000
0846.03.1996
Vinaphone
2390000
038.737.1996
Viettel
2000000
0355.13.1996
Viettel
2200000
0779.79.1996
Mobifone
13000000
0814.03.1996
Vinaphone
7000000
083.905.1996
Vinaphone
1710000
0945.23.1996
Vinaphone
4800000
0837.21.1996
Vinaphone
6000000
09.8787.1996
Viettel
19000000
0981.56.1996
Viettel
10900000
0326.57.1996
Viettel
2000000
0977.28.1996
Viettel
9890000
0834.13.1996
Vinaphone
2180000
0939.95.1996
Mobifone
5000000
0867.93.1996
Viettel
2760000
0938.76.1996
Mobifone
5000000
0823.54.1996
Vinaphone
1100000
0786.04.1996
Mobifone
1043000
0944.77.1996
Vinaphone
3390000
03.3883.1996
Viettel
6650000
0847.9.5.1996
Vinaphone
1500000
086.203.1996
Viettel
5550000
038.26.4.1996
Viettel
5000000
0838.05.1996
Vinaphone
2050000
058.999.1996
Vietnamobile
7500000
0909.72.1996
Mobifone
5100000
0979.34.1996
Viettel
16000000
0867.5.9.1996
Viettel
3000000
085.26.9.1996
Vinaphone
3000000
0778.34.1996
Mobifone
1490000
0814.57.1996
Vinaphone
1100000
0795.29.1996
Mobifone
1950000
0946.41.1996
Vinaphone
3500000
0827.10.1996
Vinaphone
7600000
098.337.1996
Viettel
8000000
0914.7.2.1996
Vinaphone
4100000
09888.3.1996
Viettel
19800000
0961.67.1996
Viettel
7000000
0905.7.2.1996
Mobifone
3600000
0395.5.3.1996
Viettel
1325000
0826.60.1996
Vinaphone
1950000
0859.25.1996
Vinaphone
1250000
034.20.2.1996
Viettel
5000000
086.21.6.1996
Viettel
5850000
0338.51.1996
Viettel
2500000
0854.39.1996
Vinaphone
1475000
0886.77.1996
Vinaphone
2890000
0814.76.1996
Vinaphone
1100000
0921.5.4.1996
Vietnamobile
2500000
0889.01.1996
Vinaphone
3800000
0918.23.1996
Vinaphone
3130000
0829.20.1996
Vinaphone
3690000
0937.13.1996
Mobifone
2160000
0846.92.1996
Vinaphone
980000
0868.76.1996
Viettel
4990000
0776.48.1996
Mobifone
1850000
0857.25.1996
Vinaphone
1190000
0846.01.1996
Vinaphone
2390000
0824.77.1996
Vinaphone
1600000
0766.40.1996
Mobifone
1500000
0764.80.1996
Mobifone
840000
0948.5.6.1996
Vinaphone
4240000
0941.74.1996
Vinaphone
4390000
0775.68.1996
Mobifone
3690000
097.6.02.1996
Viettel
9000000
037.27.4.1996
Viettel
5000000
056.25.3.1996
Vietnamobile
1250000
0796.45.1996
Mobifone
1475000
0825.18.1996
Vinaphone
2050000
08.26.01.1996
Vinaphone
6000000
0945.98.1996
Vinaphone
3500000
086.26.5.1996
Viettel
5870000
08.1990.1996
Vinaphone
15100000
0856.47.1996
Vinaphone
1100000
0359.82.1996
Viettel
3500000
0393.24.1996
Viettel
1700000
0833.60.1996
Vinaphone
2450000
0917.14.1996
Vinaphone
1800000
0816.45.1996
Vinaphone
2180000
077.991.1996
Mobifone
3300000
03.26.05.1996
Viettel
6800000
0587.5.3.1996
Vietnamobile
960000
1