Sim Năm Sinh 1995

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0855.29.1995
Vinaphone
1800000
0949.59.1995
Vinaphone
4500000
097.124.1995
Viettel
8000000
039.665.1995
Viettel
3500000
0866.28.1995
Viettel
4000000
08.1985.1995
Vinaphone
15100000
086.22.5.1995
Viettel
5740000
0827.49.1995
Vinaphone
1050000
0793.41.1995
Mobifone
1370000
0393.62.1995
Viettel
3500000
0845.26.1995
Vinaphone
2140000
0949.73.1995
Vinaphone
1800000
0996.5.3.1995
Gmobile
1750000
096.779.1995
Viettel
19800000
0772.37.1995
Mobifone
5000000
098.128.1995
Viettel
16000000
0853.84.1995
Vinaphone
1100000
0373.56.1995
Viettel
2200000
0369.62.1995
Viettel
3500000
033.20.3.1995
Viettel
5000000
0366.52.1995
Viettel
3500000
03.25.05.1995
Viettel
6800000
0911.78.1995
Vinaphone
6500000
0819.27.1995
Vinaphone
1250000
0856.19.1995
Vinaphone
2500000
0965.91.1995
Viettel
6900000
08.1995.1995
Vinaphone
68700000
0326.92.1995
Viettel
3600000
0832.64.1995
Vinaphone
2180000
0819.75.1995
Vinaphone
6000000
0784.89.1995
Mobifone
1175000
0826.31.1995
Vinaphone
1250000
0819.22.1995
Vinaphone
1800000
0865.81.1995
Viettel
3500000
0849.02.1995
Vinaphone
2000000
0927.14.1995
Vietnamobile
3000000
0763.34.1995
Mobifone
1500000
0353.64.1995
Viettel
1100000
0929.4.7.1995
Vietnamobile
4390000
09.25.11.1995
Vietnamobile
22500000
0338.51.1995
Viettel
3500000
092.162.1995
Vietnamobile
2490000
0564.71.1995
Vietnamobile
770000
0869.62.1995
Viettel
4870000
0859.75.1995
Vinaphone
1250000
09.31.08.1995
Mobifone
15100000
0852.33.1995
Vinaphone
1900000
0825.81.1995
Vinaphone
1250000
0838.13.1995
Vinaphone
2200000
0703.56.1995
Mobifone
4100000
0923.27.1995
Vietnamobile
3200000
0923.38.1995
Vietnamobile
3200000
0373.85.1995
Viettel
2490000
0869.67.1995
Viettel
4000000
0866.35.1995
Viettel
4500000
086.278.1995
Viettel
4300000
0846.12.1995
Vinaphone
2390000
09.25.10.1995
Vietnamobile
15000000
0904.52.1995
Mobifone
6000000
0942.30.1995
Vinaphone
3210000
0388.27.1995
Viettel
2200000
0853.32.1995
Vinaphone
3000000
083.297.1995
Vinaphone
1625000
0375.92.1995
Viettel
2000000
0853.1.8.1995
Vinaphone
1800000
0816.34.1995
Vinaphone
1100000
070597.1995
Mobifone
1450000
038.474.1995
Viettel
1325000
0825.10.1995
Vinaphone
9000000
098.176.1995
Viettel
9000000
0563.55.1995
Vietnamobile
1230000
0925.78.1995
Vietnamobile
4890000
0915.29.1995
Vinaphone
3990000
0326.47.1995
Viettel
1500000
0901.53.1995
Mobifone
5000000
0829.67.1995
Vinaphone
1250000
0849.07.1995
Vinaphone
2000000
08.15.07.1995
Vinaphone
18000000
0906.291995
Mobifone
8000000
0397.95.1995
Viettel
5000000
0941.16.1995
Vinaphone
6800000
0397.72.1995
Viettel
2000000
0908.71.1995
Mobifone
3100000
0823.73.1995
Vinaphone
1670000
0786.36.1995
Mobifone
2930000
0867.55.1995
Viettel
6000000
0927.72.1995
Vietnamobile
7500000
0766.47.1995
Mobifone
1590000
0849.31.1995
Vinaphone
2600000
0915.62.1995
Vinaphone
7000000
0368.93.1995
Viettel
4890000
0938.95.1995
Mobifone
7110000
0389.53.1995
Viettel
1325000
0813.01.1995
Vinaphone
7000000
0925.87.1995
Vietnamobile
2050000
037.5.03.1995
Viettel
2010000
0933.64.1995
Mobifone
1800000
0337.96.1995
Viettel
2200000
0368.04.1995
Viettel
3000000
0824.39.1995
Vinaphone
1600000
0928.5.2.1995
Vietnamobile
1480000
0373.40.1995
Viettel
1100000
0778.22.1995
Mobifone
1330000
098.155.1995
Viettel
35000000
0786.47.1995
Mobifone
1043000
0963.14.1995
Viettel
6000000
0924.32.1995
Vietnamobile
1290000
0889.54.1995
Vinaphone
1680000
0854.18.1995
Vinaphone
980000
0948.22.1995
Vinaphone
3600000
0913.40.1995
Vinaphone
2500000
0837.63.1995
Vinaphone
1250000
0339.88.1995
Viettel
14300000
0777.87.1995
Mobifone
1960000
0968.75.1995
Viettel
6000000
0818.49.1995
Vinaphone
1100000
0394.7.2.1995
Viettel
1325000
0981.67.1995
Viettel
10900000
0783.55.1995
Mobifone
2490000
08.19.03.1995
Vinaphone
18000000
086.25.6.1995
Viettel
6800000
0914.63.1995
Vinaphone
2500000
0764.33.1995
Mobifone
4100000
094.902.1995
Vinaphone
5000000
0867.92.1995
Viettel
3500000
0814.61.1995
Vinaphone
1100000
0822.44.1995
Vinaphone
2650000
0973.84.1995
Viettel
6000000
09.26.06.1995
Vietnamobile
8550000
086.223.1995
Viettel
5500000
0358.6.5.1995
Viettel
2000000
0812.13.1995
Vinaphone
3610000
086.215.1995
Viettel
5500000
033.669.1995
Viettel
3600000
0868.77.1995
Viettel
4410000
0928.7.7.1995
Vietnamobile
3000000
0327.81.1995
Viettel
4780000
0792.96.1995
Mobifone
4290000
0379.36.1995
Viettel
4000000
037.244.1995
Viettel
5000000
05.22.04.1995
Vietnamobile
12000000
0396.53.1995
Viettel
1325000
0815.31.1995
Vinaphone
1250000
0798.39.1995
Mobifone
1250000
0869.52.1995
Viettel
3500000
0972.41.1995
Viettel
4390000
0814.39.1995
Vinaphone
1475000
0376.43.1995
Viettel
1500000
0816.27.1995
Vinaphone
1250000
0941.85.1995
Vinaphone
8000000
1