Sim Năm Sinh 1995

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
085.999.1995
Vinaphone
10500000
0786.7.5.1995
Mobifone
1175000
0358.45.1995
Viettel
1500000
0355.72.1995
Viettel
2200000
033.712.1995
Viettel
5000000
0854.29.1995
Vinaphone
980000
0837.57.1995
Vinaphone
1175000
0359.78.1995
Viettel
2000000
0911.73.1995
Vinaphone
6500000
0397.5.3.1995
Viettel
1325000
0979.51.1995
Viettel
8000000
0849.27.1995
Vinaphone
875000
0374.60.1995
Viettel
1100000
0365.70.1995
Viettel
1325000
0359.26.1995
Viettel
2000000
0385.15.1995
Viettel
3500000
0923.58.1995
Vietnamobile
3200000
0846.37.1995
Vinaphone
980000
0389.53.1995
Viettel
1325000
0395.71.1995
Viettel
2000000
0373.40.1995
Viettel
1100000
0785.41.1995
Mobifone
1370000
0334.47.1995
Viettel
1400000
0765.77.1995
Mobifone
1250000
0349.30.1995
Viettel
1100000
0337.93.1995
Viettel
2200000
0937.92.1995
Mobifone
2500000
0843.54.1995
Vinaphone
980000
0925.22.1995
Vietnamobile
5000000
0796.28.1995
Mobifone
1175000
0915.48.1995
Vinaphone
2500000
0968.14.1995
Viettel
7000000
0369.33.1995
Viettel
4000000
0849.47.1995
Vinaphone
875000
0375.84.1995
Viettel
1500000
0835.84.1995
Vinaphone
1043000
0358.49.1995
Viettel
1100000
034.727.1995
Viettel
1325000
033.20.3.1995
Viettel
5000000
0394.7.6.1995
Viettel
1325000
0792.56.1995
Mobifone
2900000
0923.59.1995
Vietnamobile
3200000
0923.61.1995
Vietnamobile
3200000
0972.24.1995
Viettel
8500000
0357.18.1995
Viettel
2200000
0337.32.1995
Viettel
2200000
0812.88.1995
Vinaphone
5000000
0384.1.6.1995
Viettel
1325000
0355.49.1995
Viettel
1100000
0784.51.1995
Mobifone
1460000
0829.61.1995
Vinaphone
1250000
0372.13.1995
Viettel
5000000
0397.31.1995
Viettel
2000000
0798.17.1995
Mobifone
1175000
0387.8.4.1995
Viettel
1500000
037.25.5.1995
Viettel
5000000
037.244.1995
Viettel
5000000
034.31.8.1995
Viettel
5000000
0347.53.1995
Viettel
1100000
0343.97.1995
Viettel
1400000
097.124.1995
Viettel
8000000
0357.45.1995
Viettel
1700000
0337.31.1995
Viettel
2200000
0846.72.1995
Vinaphone
980000
092.12.4.1995
Vietnamobile
4500000
0917.6.3.1995
Vinaphone
3700000
0826.21.1995
Vinaphone
1250000
0837.24.1995
Vinaphone
980000
0848.37.1995
Vinaphone
980000
0845.77.1995
Vinaphone
1043000
0394.22.1995
Viettel
1500000
0377.15.1995
Viettel
2200000
0375.27.1995
Viettel
2000000
078.23.7.1995
Mobifone
2900000
0397.65.1995
Viettel
2000000
0344.63.1995
Viettel
1400000
0397.52.1995
Viettel
2000000
0846.71.1995
Vinaphone
980000
0337.5.3.1995
Viettel
1325000
0849.67.1995
Vinaphone
875000
0793.46.1995
Mobifone
1043000
0923.25.1995
Vietnamobile
3200000
0965.53.1995
Viettel
5000000
039.474.1995
Viettel
1325000
0333.56.1995
Viettel
4000000
0784.6.7.1995
Mobifone
910000
0395.69.1995
Viettel
2000000
0916.94.1995
Vinaphone
2500000
0334.77.1995
Viettel
1400000
034.25.7.1995
Viettel
5000000
0363.97.1995
Viettel
2200000
038.24.7.1995
Viettel
5000000
0911.31.1995
Vinaphone
6500000
0849.71.1995
Vinaphone
875000
0374.58.1995
Viettel
1325000
0965.27.1995
Viettel
6000000
0908.71.1995
Mobifone
3100000
0839.74.1995
Vinaphone
1043000
0923.53.1995
Vietnamobile
3200000
0853.78.1995
Vinaphone
980000
0989.42.1995
Viettel
8500000
0389.47.1995
Viettel
1700000
0369.31.1995
Viettel
2600000
0357.21.1995
Viettel
2200000
0799.84.1995
Mobifone
1175000
034.26.2.1995
Viettel
5000000
0836.64.1995
Vinaphone
1043000
0844.72.1995
Vinaphone
980000
0329.61.1995
Viettel
2000000
0925.23.1995
Vietnamobile
3200000
0396.41.1995
Viettel
1500000
0985.49.1995
Viettel
5800000
0369.53.1995
Viettel
1325000
0327.93.1995
Viettel
2000000
0925.62.1995
Vietnamobile
3200000
0765.84.1995
Mobifone
1043000
0784.3.6.1995
Mobifone
910000
0911.37.1995
Vinaphone
6500000
0375.17.1995
Viettel
2000000
0785.39.1995
Mobifone
1043000
0793.75.1995
Mobifone
1175000
0857.48.1995
Vinaphone
1043000
0348.63.1995
Viettel
1325000
033.214.1995
Viettel
5000000
0847.34.1995
Vinaphone
980000
0848.53.1995
Vinaphone
875000
091.156.1995
Vinaphone
6500000
0393.79.1995
Viettel
4000000
0377.94.1995
Viettel
1700000
0923.64.1995
Vietnamobile
3000000
0394.27.1995
Viettel
1325000
0779.58.1995
Mobifone
1325000
0388.72.1995
Viettel
2200000
0359.76.1995
Viettel
2000000
0847.54.1995
Vinaphone
980000
0343.70.1995
Viettel
1100000
0337.96.1995
Viettel
2200000
0328.37.1995
Viettel
2000000
0764.03.1995
Mobifone
910000
098.19.4.1995
Viettel
9000000
034.27.9.1995
Viettel
5000000
0793.04.1995
Mobifone
2900000
0847.42.1995
Vinaphone
980000
0865.12.1995
Viettel
8500000
0836.43.1995
Vinaphone
1043000
039.315.1995
Viettel
5000000
0328.47.1995
Viettel
1500000
0328.13.1995
Viettel
2000000
0327.98.1995
Viettel
2000000
0327.90.1995
Viettel
1325000
1