Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0846.43.1994
Vinaphone
1043000
0792.75.1994
Mobifone
2900000
0327.58.1994
Viettel
1800000
0933.56.1994
Mobifone
2800000
0911.75.1994
Vinaphone
5500000
0853.41.1994
Vinaphone
833000
0348.32.1994
Viettel
1325000
0949.5.1.1994
Vinaphone
2200000
0853.76.1994
Vinaphone
910000
0365.88.1994
Viettel
4800000
0849.54.1994
Vinaphone
833000
0976.82.1994
Viettel
5500000
0784.94.1994
Mobifone
1130000
0375.78.1994
Viettel
1800000
0769.61.1994
Mobifone
1043000
0359.41.1994
Viettel
1500000
0383.8.7.1994
Viettel
2000000
0375.0.2.1994
Viettel
1800000
0354.1.7.1994
Viettel
1325000
035.243.1994
Viettel
4800000
0926.96.1994
Vietnamobile
3000000
039.27.7.1994
Viettel
4800000
0785.21.1994
Mobifone
1100000
0783.61.1994
Mobifone
1175000
0785.81.1994
Mobifone
1220000
0379.7.0.1994
Viettel
1325000
0847.74.1994
Vinaphone
910000
0983.97.1994
Viettel
5500000
0849.51.1994
Vinaphone
833000
0886.25.1994
Vinaphone
2100000
0336.32.1994
Viettel
2000000
0785.4.5.1994
Mobifone
903000
0973.47.1994
Viettel
5500000
0858.73.1994
Vinaphone
1250000
0339.74.1994
Viettel
1700000
0792.85.1994
Mobifone
2900000
039.287.1994
Viettel
4800000
0937.45.1994
Mobifone
2800000
0898.67.1994
Mobifone
1100000
0793.4.6.1994
Mobifone
903000
0783.26.1994
Mobifone
1043000
0327.92.1994
Viettel
1800000
0786.66.1994
Mobifone
1820000
0785.41.1994
Mobifone
1220000
0786.31.1994
Mobifone
1100000
0353.71.1994
Viettel
1325000
0929.74.1994
Vietnamobile
2200000
091.117.1994
Vinaphone
5500000
091.17.3.1994
Vinaphone
5500000
0797.61.1994
Mobifone
1175000
0397.69.1994
Viettel
1800000
0786.06.1994
Mobifone
1043000
0985.97.1994
Viettel
6000000
092.26.7.1994
Vietnamobile
5000000
079.23.3.1994
Mobifone
3500000
0334.75.1994
Viettel
1400000
0845.93.1994
Vinaphone
910000
0849.46.1994
Vinaphone
833000
0396.74.1994
Viettel
1500000
0356.89.1994
Viettel
2100000
0847.69.1994
Vinaphone
910000
0847.13.1994
Vinaphone
910000
0859.27.1994
Vinaphone
1250000
0786.51.1994
Mobifone
1100000
0798.41.1994
Mobifone
1220000
0826.91.1994
Vinaphone
1175000
0384.72.1994
Viettel
1325000
0384.57.1994
Viettel
1325000
0924.87.1994
Vietnamobile
3000000
0849.34.1994
Vinaphone
833000
0766.15.1994
Mobifone
1043000
0849.87.1994
Vinaphone
833000
0785.7.4.1994
Mobifone
903000
0846.52.1994
Vinaphone
910000
0363.25.1994
Viettel
2000000
0367.00.1994
Viettel
2100000
0843.32.1994
Vinaphone
910000
0843.62.1994
Vinaphone
910000
0348.31.1994
Viettel
1325000
091.179.1994
Vinaphone
7000000
032.660.1994
Viettel
1325000
0367.8.5.1994
Viettel
1800000
0335.63.1994
Viettel
2000000
0827.33.1994
Vinaphone
1325000
037.525.1994
Viettel
1800000
0949.4.2.1994
Vinaphone
2200000
0844.57.1994
Vinaphone
910000
0797.23.1994
Mobifone
1043000
0367.0.5.1994
Viettel
1800000
0373.56.1994
Viettel
2000000
0924.72.1994
Vietnamobile
1800000
0375.77.1994
Viettel
2100000
0703.64.1994
Mobifone
903000
0367.91.1994
Viettel
1800000
0927.91.1994
Vietnamobile
2500000
0335.92.1994
Viettel
2000000
0974.52.1994
Viettel
5500000
0824.00.1994
Vinaphone
1043000
0357.14.1994
Viettel
1700000
0847.63.1994
Vinaphone
910000
0378.1.7.1994
Viettel
1800000
0395.30.1994
Viettel
1325000
0848.72.1994
Vinaphone
910000
0389.21.1994
Viettel
2000000
0392.50.1994
Viettel
1325000
035.317.1994
Viettel
4800000
0375.43.1994
Viettel
1500000
038.23.9.1994
Viettel
4800000
0378.03.1994
Viettel
1800000
0849.24.1994
Vinaphone
833000
0848.51.1994
Vinaphone
910000
07.6789.1994
Mobifone
16000000
0794.81.1994
Mobifone
1220000
076.21.5.1994
Mobifone
2900000
0847.54.1994
Vinaphone
980000
0924.29.1994
Vietnamobile
3000000
0843.35.1994
Vinaphone
910000
0385.97.1994
Viettel
1800000
0911.74.1994
Vinaphone
5500000
033.263.1994
Viettel
4800000
0336.27.1994
Viettel
2000000
0798.61.1994
Mobifone
1175000
0785.38.1994
Mobifone
1100000
084.512.1994
Vinaphone
3900000
0377.48.1994
Viettel
1700000
0847.82.1994
Vinaphone
910000
0387.45.1994
Viettel
1500000
0827.71.1994
Vinaphone
1175000
085.999.1994
Vinaphone
9900000
0359.54.1994
Viettel
1500000
0793.41.1994
Mobifone
1220000
0927.32.1994
Vietnamobile
2600000
0396.35.1994
Viettel
1800000
0815.41.1994
Vinaphone
1043000
0337.78.1994
Viettel
2000000
0827.92.1994
Vinaphone
1175000
0847.14.1994
Vinaphone
910000
035.881.1994
Viettel
1800000
039.4.12.1994
Viettel
4800000
0337.49.1994
Viettel
1100000
0839.61.1994
Vinaphone
1250000
0703.56.1994
Mobifone
1040000
035.271.1994
Viettel
4800000
0333.92.1994
Viettel
3500000
0846.37.1994
Vinaphone
910000
0373.89.1994
Viettel
2100000
0785.1.7.1994
Mobifone
1043000
0367.55.1994
Viettel
2100000
0334.31.1994
Viettel
1400000
0943.7.5.1994
Vinaphone
2200000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

1