Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
058.828.1994
Vietnamobile
2050000
0911.46.1994
Vinaphone
4500000
0794.01.1994
Mobifone
1520000
0853.86.1994
Vinaphone
1500000
0842.59.1994
Vinaphone
2050000
0855.23.1994
Vinaphone
2000000
08.2222.1994
Vinaphone
18000000
0946.72.1994
Vinaphone
1800000
0348.39.1994
Viettel
2310000
0898.88.1994
Mobifone
29000000
0336.15.1994
Viettel
3490000
0828.21.1994
Vinaphone
1250000
08.22.02.1994
Vinaphone
18000000
0706.75.1994
Mobifone
770000
0357.77.1994
Viettel
6300000
0824.69.1994
Vinaphone
1100000
0778.35.1994
Mobifone
1990000
0763.40.1994
Mobifone
3000000
0797.93.1994
Mobifone
1890000
070542.1994
Mobifone
1450000
0799.88.1994
Mobifone
4750000
0858.29.1994
Vinaphone
1330000
0904.61.1994
Mobifone
4890000
0375.96.1994
Viettel
1800000
0852.49.1994
Vinaphone
2820000
0858.26.1994
Vinaphone
1250000
079.29.1.1994
Mobifone
4180000
0858.02.1994
Vinaphone
1475000
035.5.07.1994
Viettel
1900000
0915.56.1994
Vinaphone
7000000
0859.04.1994
Vinaphone
1600000
0819.53.1994
Vinaphone
910000
09.28.05.1994
Vietnamobile
18000000
0337.28.1994
Viettel
2000000
090.163.1994
Mobifone
6180000
0565.16.1994
Vietnamobile
1050000
08.15.07.1994
Vinaphone
18000000
0972.90.1994
Viettel
6000000
0777.34.1994
Mobifone
1950000
0813.7.6.1994
Vinaphone
1950000
0564.13.1994
Vietnamobile
1230000
0947.34.1994
Vinaphone
2200000
0928.22.1994
Vietnamobile
2310000
0862.40.1994
Viettel
3000000
036.993.1994
Viettel
3390000
0792.20.1994
Mobifone
1810000
0935.98.1994
Mobifone
2450000
035.236.1994
Viettel
4800000
0797.86.1994
Mobifone
1250000
0818.39.1994
Vinaphone
2490000
0859.61.1994
Vinaphone
1250000
0327.58.1994
Viettel
1800000
037.4.12.1994
Viettel
4890000
0935.6.2.1994
Mobifone
3200000
0385.97.1994
Viettel
1800000
0833.58.1994
Vinaphone
3190000
0847.35.1994
Vinaphone
910000
0846.13.1994
Vinaphone
910000
09.23.96.1994
Vietnamobile
1690000
0376.48.1994
Viettel
1590000
0824.83.1994
Vinaphone
1100000
0395.9.8.1994
Viettel
2350000
0829.76.1994
Vinaphone
1250000
0348.31.1994
Viettel
1325000
0869.58.1994
Viettel
3500000
0394.87.1994
Viettel
3920000
0815.26.1994
Vinaphone
1250000
0815.62.1994
Vinaphone
1250000
0785.2.3.1994
Mobifone
1043000
0966.14.1994
Viettel
10000000
0387.13.1994
Viettel
4890000
037.848.1994
Viettel
1500000
0338.56.1994
Viettel
2000000
094.27.4.1994
Vinaphone
4600000
0853.46.1994
Vinaphone
1100000
0824.81.1994
Vinaphone
1100000
0845.48.1994
Vinaphone
910000
0588.87.1994
Vietnamobile
1940000
09.28.06.1994
Vietnamobile
18000000
0934.13.1994
Mobifone
2050000
0817.53.1994
Vinaphone
910000
0786.56.1994
Mobifone
1043000
0914.72.1994
Vinaphone
3425000
0772.87.1994
Mobifone
2390000
07.05.11.1994
Mobifone
10700000
0963.2.7.1994
Viettel
5190000
0835.31.1994
Vinaphone
2650000
0834.63.1994
Vinaphone
2650000
0934.53.1994
Mobifone
1900000
077.846.1994
Mobifone
1300000
0336.7.6.1994
Viettel
1950000
0813.42.1994
Vinaphone
1100000
0948.52.1994
Vinaphone
2500000
0814.73.1994
Vinaphone
1100000
0898.05.1994
Mobifone
1512500
0358.6.7.1994
Viettel
1950000
0827.07.1994
Vinaphone
7600000
05.28.10.1994
Vietnamobile
9000000
09.21.03.1994
Vietnamobile
18000000
08.28.01.1994
Vinaphone
18000000
0868.32.1994
Viettel
3110000
0783.2.4.1994
Mobifone
903000
079.2.11.1994
Mobifone
3500000
0795.51.1994
Mobifone
1475000
0819.02.1994
Vinaphone
7600000
0983.81.1994
Viettel
11900000
0869.38.1994
Viettel
4000000
083.389.1994
Vinaphone
1530000
09.23.04.1994
Vietnamobile
18000000
0856.16.1994
Vinaphone
3500000
0383.8.1.1994
Viettel
2000000
0826.12.1994
Vinaphone
7600000
0928.81.1994
Vietnamobile
1530000
05677.1.1994
Vietnamobile
3030000
086.201.1994
Viettel
5550000
0797.1.3.1994
Mobifone
1043000
09.76.72.1994
Viettel
6500000
0769.24.1994
Mobifone
1800000
0859.58.1994
Vinaphone
1260000
094.780.1994
Vinaphone
5290000
096.22.7.1994
Viettel
9000000
0978.56.1994
Viettel
6500000
0827.55.1994
Vinaphone
2860000
0975.07.1994
Viettel
7000000
086.990.1994
Viettel
5500000
0946.23.1994
Vinaphone
4000000
0846.24.1994
Vinaphone
910000
0824.21.1994
Vinaphone
1100000
0797.77.1994
Mobifone
11500000
081.886.1994
Vinaphone
6000000
086.236.1994
Viettel
5500000
0834.21.1994
Vinaphone
5000000
033.727.1994
Viettel
2000000
077739.1994
Mobifone
910000
0826.51.1994
Vinaphone
1175000
05.28.05.1994
Vietnamobile
12000000
0786.36.1994
Mobifone
2990000
0587.85.1994
Vietnamobile
2550000
0327.7.8.1994
Viettel
1980000
039.767.1994
Viettel
1800000
0587.60.1994
Vietnamobile
960000
081.27.7.1994
Vinaphone
2940000
0562.13.1994
Vietnamobile
770000
098.179.1994
Viettel
17800000
085.565.1994
Vinaphone
2500000
0587.27.1994
Vietnamobile
1790000
0813.95.1994
Vinaphone
1250000
083.09.7.1994
Vinaphone
1800000
0348.32.1994
Viettel
1325000
0962.65.1994
Viettel
8000000
1