Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0979.16.1994
Viettel
7500000
0826.13.1994
Vinaphone
1175000
0399.7.2.1994
Viettel
2000000
0763.18.1994
Mobifone
1043000
0917.13.1994
Vinaphone
2300000
037.27.5.1994
Viettel
4800000
0335.13.1994
Viettel
2000000
0817.61.1994
Vinaphone
1175000
0373.81.1994
Viettel
2000000
0783.43.1994
Mobifone
903000
0357.51.1994
Viettel
2000000
0784.3.7.1994
Mobifone
903000
0375.78.1994
Viettel
1800000
0337.28.1994
Viettel
2000000
0849.67.1994
Vinaphone
833000
098.164.1994
Viettel
7000000
0359.7.3.1994
Viettel
1800000
0357.63.1994
Viettel
2000000
0849.14.1994
Vinaphone
833000
0966.24.1994
Viettel
5500000
0911.72.1994
Vinaphone
5500000
036.334.1994
Viettel
1700000
0388.56.1994
Viettel
2000000
078.23.7.1994
Mobifone
2900000
0974.52.1994
Viettel
5500000
0359.5.7.1994
Viettel
1800000
097.121.1994
Viettel
7000000
091.117.1994
Vinaphone
5500000
0369.23.1994
Viettel
2000000
0378.5.0.1994
Viettel
1325000
0829.71.1994
Vinaphone
1175000
0911.74.1994
Vinaphone
5500000
035.216.1994
Viettel
4800000
0963.52.1994
Viettel
5000000
0845.13.1994
Vinaphone
910000
079.2.11.1994
Mobifone
3500000
0337.92.1994
Viettel
2000000
0793.41.1994
Mobifone
1220000
0363.48.1994
Viettel
1700000
0378.33.1994
Viettel
2100000
0783.51.1994
Mobifone
1100000
0783.5.2.1994
Mobifone
1043000
0847.35.1994
Vinaphone
910000
0852.93.1994
Vinaphone
3900000
0846.45.1994
Vinaphone
910000
0846.65.1994
Vinaphone
910000
0849.15.1994
Vinaphone
833000
037.343.1994
Viettel
1700000
0354.1.7.1994
Viettel
1325000
084.512.1994
Vinaphone
3900000
0844.59.1994
Vinaphone
910000
0792.75.1994
Mobifone
2900000
0798.61.1994
Mobifone
1175000
0326.7.8.1994
Viettel
4100000
0382.25.1994
Viettel
4800000
037.296.1994
Viettel
4800000
0847.74.1994
Vinaphone
910000
0363.08.1994
Viettel
4800000
0924.98.1994
Vietnamobile
3000000
0335.87.1994
Viettel
2000000
091.147.1994
Vinaphone
5500000
0818.43.1994
Vinaphone
1175000
034.22.9.1994
Viettel
4800000
0786.66.1994
Mobifone
1820000
079.24.3.1994
Mobifone
3500000
0848.42.1994
Vinaphone
910000
0843.51.1994
Vinaphone
910000
0384.02.1994
Viettel
1325000
0843.59.1994
Vinaphone
910000
0923.75.1994
Vietnamobile
2500000
076.21.5.1994
Mobifone
2900000
0817.23.1994
Vinaphone
1175000
0335.78.1994
Viettel
2000000
033.22.4.1994
Viettel
4800000
0359.18.1994
Viettel
1800000
0913.44.1994
Vinaphone
3500000
0784.6.7.1994
Mobifone
903000
0383.52.1994
Viettel
2000000
0784.9.3.1994
Mobifone
833000
0328.91.1994
Viettel
1800000
0937.45.1994
Mobifone
2800000
0928.71.1994
Vietnamobile
2600000
0847.14.1994
Vinaphone
910000
0337.52.1994
Viettel
2000000
0847.61.1994
Vinaphone
980000
0397.7.1.1994
Viettel
1800000
0329.78.1994
Viettel
1800000
0783.41.1994
Mobifone
1220000
0387.54.1994
Viettel
1500000
0924.78.1994
Vietnamobile
3000000
033.276.1994
Viettel
4800000
0846.37.1994
Vinaphone
910000
039.276.1994
Viettel
4800000
0962.65.1994
Viettel
8000000
0376.82.1994
Viettel
1800000
0924.20.1994
Vietnamobile
2500000
0793.4.6.1994
Mobifone
903000
0795.07.1994
Mobifone
1043000
0923.41.1994
Vietnamobile
2200000
039.767.1994
Viettel
1800000
035.243.1994
Viettel
4800000
0367.98.1994
Viettel
1800000
0848.52.1994
Vinaphone
910000
0366.42.1994
Viettel
1700000
0826.91.1994
Vinaphone
1175000
0856.29.1994
Vinaphone
1250000
0843.54.1994
Vinaphone
910000
0785.31.1994
Mobifone
1100000
0929.48.1994
Vietnamobile
3000000
0846.71.1994
Vinaphone
910000
0358.37.1994
Viettel
1800000
0817.52.1994
Vinaphone
1250000
0847.72.1994
Vinaphone
980000
0924.87.1994
Vietnamobile
3000000
0385.97.1994
Viettel
1800000
0375.17.1994
Viettel
1800000
0356.54.1994
Viettel
1500000
0777.69.1994
Mobifone
2100000
0846.62.1994
Vinaphone
910000
0829.72.1994
Vinaphone
1175000
0847.28.1994
Vinaphone
910000
0335.7.3.1994
Viettel
2000000
0923.54.1994
Vietnamobile
2200000
0335.7.6.1994
Viettel
2000000
0849.85.1994
Vinaphone
833000
0786.04.1994
Mobifone
1460000
0785.61.1994
Mobifone
1175000
0398.51.1994
Viettel
1800000
0397.19.1994
Viettel
1800000
0847.52.1994
Vinaphone
910000
0848.34.1994
Vinaphone
910000
038.271.1994
Viettel
4800000
039.287.1994
Viettel
4800000
0977.84.1994
Viettel
5500000
03.5995.1994
Viettel
3500000
091.148.1994
Vinaphone
5500000
034.23.9.1994
Viettel
4800000
0827.75.1994
Vinaphone
1250000
0388.74.1994
Viettel
1700000
0845.37.1994
Vinaphone
833000
0383.8.7.1994
Viettel
2000000
0329.73.1994
Viettel
1800000
0849.43.1994
Vinaphone
833000
0327.00.1994
Viettel
2100000
0924.84.1994
Vietnamobile
3000000
0911.75.1994
Vinaphone
5500000
0786.06.1994
Mobifone
1043000
0784.01.1994
Mobifone
1100000
0846.93.1994
Vinaphone
910000
0845.84.1994
Vinaphone
910000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

1