Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0396.6.7.1994
Viettel
1800000
0846.87.1994
Vinaphone
910000
0985.97.1994
Viettel
6000000
0392.30.1994
Viettel
1325000
0963.37.1994
Viettel
5000000
039.265.1994
Viettel
4800000
0844.76.1994
Vinaphone
910000
0848.73.1994
Vinaphone
910000
0857.68.1994
Vinaphone
1362500
0384.72.1994
Viettel
1325000
0854.86.1994
Vinaphone
980000
0336.81.1994
Viettel
2000000
0967.93.1994
Viettel
5500000
0825.62.1994
Vinaphone
1175000
0367.14.1994
Viettel
1500000
0386.4.1.1994
Viettel
1500000
0785.91.1994
Mobifone
1220000
034.24.5.1994
Viettel
4800000
0849.54.1994
Vinaphone
833000
0784.1.3.1994
Mobifone
903000
0923.44.1994
Vietnamobile
2200000
0844.52.1994
Vinaphone
910000
0328.25.1994
Viettel
1800000
0329.57.1994
Viettel
1800000
0827.71.1994
Vinaphone
1175000
035.218.1994
Viettel
4800000
0786.51.1994
Mobifone
1100000
037.848.1994
Viettel
1500000
0337.58.1994
Viettel
2000000
038.559.1994
Viettel
1800000
0326.81.1994
Viettel
1800000
0819.61.1994
Vinaphone
1175000
0774.61.1994
Mobifone
903000
0849.72.1994
Vinaphone
833000
0844.24.1994
Vinaphone
910000
091.11.4.1994
Vinaphone
5500000
0367.55.1994
Viettel
2100000
0374.61.1994
Viettel
1325000
0764.86.1994
Mobifone
903000
0926.70.1994
Vietnamobile
2600000
0837.25.1994
Vinaphone
1250000
0365.5.2.1994
Viettel
1800000
0378.1.7.1994
Viettel
1800000
0843.32.1994
Vinaphone
910000
0847.81.1994
Vinaphone
910000
0846.34.1994
Vinaphone
910000
0847.34.1994
Vinaphone
910000
0835.32.1994
Vinaphone
1250000
0365.88.1994
Viettel
4800000
0929.51.1994
Vietnamobile
2500000
0849.51.1994
Vinaphone
833000
0849.76.1994
Vinaphone
833000
0356.5.5.1994
Viettel
2800000
0793.83.1994
Mobifone
1100000
0923.57.1994
Vietnamobile
2500000
0847.65.1994
Vinaphone
910000
0394.46.1994
Viettel
1325000
0783.61.1994
Mobifone
1175000
034.27.7.1994
Viettel
4800000
0786.41.1994
Mobifone
903000
0769.61.1994
Mobifone
1043000
0326.35.1994
Viettel
1800000
0845.23.1994
Vinaphone
910000
0339.56.1994
Viettel
2000000
0985.46.1994
Viettel
6000000
0848.65.1994
Vinaphone
910000
0848.43.1994
Vinaphone
910000
0797.1.3.1994
Mobifone
1043000
0358.31.1994
Viettel
1800000
0333.92.1994
Viettel
3500000
0337.2.4.1994
Viettel
1700000
037.27.9.1994
Viettel
4800000
038.23.9.1994
Viettel
4800000
0378.56.1994
Viettel
1800000
0968.14.1994
Viettel
5500000
035.20.4.1994
Viettel
4800000
0855.41.1994
Vinaphone
1175000
0785.5.4.1994
Mobifone
903000
0387.16.1994
Viettel
1800000
0933.56.1994
Mobifone
2800000
0375.46.1994
Viettel
1500000
0335.19.1994
Viettel
2000000
0345.24.1994
Viettel
2200000
0925.29.1994
Vietnamobile
2500000
0819.72.1994
Vinaphone
1175000
0855.97.1994
Vinaphone
1250000
0817.32.1994
Vinaphone
1175000
0853.76.1994
Vinaphone
910000
0949.5.1.1994
Vinaphone
2200000
0387.45.1994
Viettel
1500000
0379.92.1994
Viettel
2000000
0367.91.1994
Viettel
1800000
0328.64.1994
Viettel
1500000
033.23.9.1994
Viettel
4800000
0335.82.1994
Viettel
2000000
0356.24.1994
Viettel
1500000
0816.52.1994
Vinaphone
1250000
0843.35.1994
Vinaphone
910000
0785.38.1994
Mobifone
1100000
0911.56.1994
Vinaphone
5500000
0383.67.1994
Viettel
2000000
0929.74.1994
Vietnamobile
2200000
0963.14.1994
Viettel
5000000
0328.23.1994
Viettel
1800000
0785.2.3.1994
Mobifone
1043000
0984.87.1994
Viettel
5500000
0985.47.1994
Viettel
6000000
0784.5.0.1994
Mobifone
833000
0847.21.1994
Vinaphone
980000
0396.30.1994
Viettel
1325000
096.182.1994
Viettel
7000000
0849.57.1994
Vinaphone
833000
0849.81.1994
Vinaphone
833000
0395.32.1994
Viettel
1325000
0985.48.1994
Viettel
7500000
0395.1.3.1994
Viettel
1800000
0829.52.1994
Vinaphone
1175000
033.727.1994
Viettel
2000000
079.28.1.1994
Mobifone
3500000
0359.41.1994
Viettel
1500000
0703.56.1994
Mobifone
1040000
0383.64.1994
Viettel
1700000
0798.8.7.1994
Mobifone
1043000
0387.56.1994
Viettel
1800000
032.660.1994
Viettel
1325000
0859.20.1994
Vinaphone
1175000
0783.4.9.1994
Mobifone
833000
0337.7.2.1994
Viettel
2000000
0849.87.1994
Vinaphone
833000
0847.37.1994
Vinaphone
910000
0389.43.1994
Viettel
1700000
0828.24.1994
Vinaphone
1175000
0367.0.5.1994
Viettel
1800000
0849.37.1994
Vinaphone
833000
0785.25.1994
Mobifone
1460000
0793.71.1994
Mobifone
1460000
0847.69.1994
Vinaphone
910000
0843.62.1994
Vinaphone
910000
0363.41.1994
Viettel
1700000
0326.41.1994
Viettel
1500000
0818.42.1994
Vinaphone
1175000
0393.56.1994
Viettel
2000000
0984.62.1994
Viettel
5500000
0848.51.1994
Vinaphone
910000
0704.41.1994
Mobifone
903000
0784.8.0.1994
Mobifone
833000
086.228.1994
Viettel
6000000
0967.04.1994
Viettel
5000000
0357.0.1.1994
Viettel
2000000
0839.14.1994
Vinaphone
1175000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898

1