Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0888.57.1994
Vinaphone
4000000
0824.06.1994
Vinaphone
11900000
0886.02.1994
Vinaphone
1970000
08.1994.1994
Vinaphone
60000000
0942.85.1994
Vinaphone
3630000
0914.90.1994
Vinaphone
2440000
0886.27.1994
Vinaphone
3230000
08.1955.1994
Vinaphone
2290000
0946.52.1994
Vinaphone
2860000
0918.40.1994
Vinaphone
2500000
0945.62.1994
Vinaphone
3000000
0915.48.1994
Vinaphone
3230000
0829.55.1994
Vinaphone
2280000
0913.87.1994
Vinaphone
4800000
0886.65.1994
Vinaphone
2500000
0889.19.1994
Vinaphone
3800000
0913.72.1994
Vinaphone
5860000
0888.70.1994
Vinaphone
2500000
0917.46.1994
Vinaphone
2690000
081.866.1994
Vinaphone
3250000
0813.55.1994
Vinaphone
2570000
0948.24.1994
Vinaphone
2620000
0825.68.1994
Vinaphone
2560000
0912.91.1994
Vinaphone
5660000
094.345.1994
Vinaphone
2940000
0915.64.1994
Vinaphone
2930000
0816.68.1994
Vinaphone
4880000
0918.47.1994
Vinaphone
3160000
0859.22.1994
Vinaphone
2280000
0913.92.1994
Vinaphone
5870000
0859.33.1994
Vinaphone
2300000
0916.26.1994
Vinaphone
5650000
0886.21.1994
Vinaphone
2170000
0915.741.994
Vinaphone
2490000
0889.61.1994
Vinaphone
2870000
081.966.1994
Vinaphone
3420000
0886.16.1994
Vinaphone
3520000
0856.22.1994
Vinaphone
2300000
084.999.1994
Vinaphone
6500000
0914.62.1994
Vinaphone
2870000
0886.18.1994
Vinaphone
3230000
0945.23.1994
Vinaphone
3060000
0948.36.1994
Vinaphone
3000000
081.567.1994
Vinaphone
3840000
0886.06.1994
Vinaphone
2480000
0793.72.1994
Mobifone
1710000
0784.57.1994
Mobifone
1710000
0798.45.1994
Mobifone
1287500
0784.60.1994
Mobifone
1287500
0797.62.1994
Mobifone
1740000
0797.49.1994
Mobifone
1730000
0786.63.1994
Mobifone
1512500
0784.79.1994
Mobifone
1710000
0785.27.1994
Mobifone
1720000
0785.24.1994
Mobifone
1720000
0797.38.1994
Mobifone
1287500
0937.98.1994
Mobifone
2100000
0784.78.1994
Mobifone
1740000
0896.95.1994
Mobifone
1710000
0793.89.1994
Mobifone
1750000
0908.3.1.1994
Mobifone
3900000
0793.49.1994
Mobifone
1437500
0785.36.1994
Mobifone
1690000
0797.71.1994
Mobifone
1750000
0798.25.1994
Mobifone
1720000
0784.75.1994
Mobifone
1710000
0784.76.1994
Mobifone
1710000
0899.06.1994
Mobifone
1830000
0896.7.3.1994
Mobifone
1830000
0896.7.4.1994
Mobifone
1750000
0896.7.1.1994
Mobifone
1830000
0896.04.1994
Mobifone
1330000
0939.4.5.1994
Mobifone
2200000
0896.70.1994
Mobifone
1180000
0896.7.2.1994
Mobifone
1830000
0939.8.4.1994
Mobifone
2500000
0939.5.1.1994
Mobifone
3200000
0939.7.7.1994
Mobifone
5800000
0907.3.5.1994
Mobifone
2700000
0899.6.6.1994
Mobifone
4000000
0939.1.7.1994
Mobifone
3000000
09.31.07.1994
Mobifone
5800000
0907.5.7.1994
Mobifone
2800000
0899.6.7.1994
Mobifone
2500000
0932.9.8.1994
Mobifone
2800000
0931.00.1994
Mobifone
2200000
0907.6.4.1994
Mobifone
3200000
0907.4.8.1994
Mobifone
2280000
0939.8.1.1994
Mobifone
3100000
0939.06.1994
Mobifone
2700000
0907.2.3.1994
Mobifone
2800000
0705.51.1994
Mobifone
1480000
0797.06.1994
Mobifone
1900000
07.07.07.1994
Mobifone
35500000
0797.05.1994
Mobifone
1860000
0705.63.1994
Mobifone
1490000
0762.35.1994
Mobifone
1500000
07.9999.1994
Mobifone
35500000
0705.69.1994
Mobifone
1500000
0799.89.1994
Mobifone
2060000
0797.04.1994
Mobifone
1890000
0799.73.1994
Mobifone
2350000
0799.72.1994
Mobifone
1890000
07.08.09.1994
Mobifone
23800000
0705.61.1994
Mobifone
1500000
0797.01.1994
Mobifone
2060000
0917.54.1994
Vinaphone
2050000
0945.78.1994
Vinaphone
3300000
081.333.1994
Vinaphone
6000000
0944.35.1994
Vinaphone
2050000
0947.49.1994
Vinaphone
3300000
0948.59.1994
Vinaphone
3300000
081.678.1994
Vinaphone
6000000
0949.57.1994
Vinaphone
3300000
0917.43.1994
Vinaphone
2500000
0943.70.1994
Vinaphone
2050000
082.456.1994
Vinaphone
5500000
0886.92.1994
Vinaphone
2500000
0915.47.1994
Vinaphone
2500000
0828.09.1994
Vinaphone
9000000
094.227.1994
Vinaphone
3500000
0917.14.1994
Vinaphone
3000000
0941.14.1994
Vinaphone
2200000
0943.88.1994
Vinaphone
2200000
0919.30.1994
Vinaphone
2050000
0815.09.1994
Vinaphone
9000000
0917.69.1994
Vinaphone
3000000
0913.46.1994
Vinaphone
3500000
0943.68.1994
Vinaphone
3100000
0945.42.1994
Vinaphone
2050000
0886.38.1994
Vinaphone
2050000
0827.05.1994
Vinaphone
9000000
0919.38.1994
Vinaphone
4000000
0948.69.1994
Vinaphone
2500000
09.1144.1994
Vinaphone
4000000
0917.27.1994
Vinaphone
1900000
0886.95.1994
Vinaphone
2050000
08.29.04.1994
Vinaphone
7600000
07.07.05.1994
Mobifone
9500000
08.13.05.1994
Vinaphone
5560000
09.13.07.1994
Vinaphone
9180000
096.378.1994
Viettel
3390000
0817.85.1994
Vinaphone
1250000
0799.61.1994
Mobifone
1200000
0902.91.1994
Mobifone
5190000
0855.78.1994
Vinaphone
1250000
0899.29.1994
Mobifone
2930000
0961.30.1994
Viettel
3810000
0924.89.1994
Vietnamobile
2300000
0773.9.6.1994
Mobifone
1500000
1
Tin tức mới