Sim Năm Sinh 1994

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0708.76.1994
Mobifone
2130000
0855.09.06.94
Vinaphone
910000
0703.47.1994
Mobifone
1830000
0707.80.1994
Mobifone
1180000
0888.05.02.94
Vinaphone
1600000
0984.27.01.94
Viettel
1330000
0765.76.1994
Mobifone
1830000
0764.98.1994
Mobifone
1830000
0938.08.07.94
Mobifone
1180000
0765.85.1994
Mobifone
1830000
0703.25.1994
Mobifone
1680000
0827.97.1994
Vinaphone
1830000
0836.13.10.94
Vinaphone
770000
0774.13.1994
Mobifone
1830000
0764.66.1994
Mobifone
2130000
0888.29.07.94
Vinaphone
1600000
0987.03.01.94
Viettel
1680000
0835.01.05.94
Vinaphone
770000
0931.21.03.94
Mobifone
1180000
0583.42.1994
Vietnamobile
810000
0385.73.1994
Viettel
1830000
0786.60.1994
Mobifone
1180000
0982.19.01.94
Viettel
1680000
0825.01.06.94
Vinaphone
770000
0888.02.07.94
Vinaphone
1600000
0707.83.1994
Mobifone
2600000
0938.06.10.94
Mobifone
1330000
0786.32.1994
Mobifone
1830000
0859.09.01.94
Vinaphone
770000
0849.01.03.94
Vinaphone
770000
0945.09.11.94
Vinaphone
1600000
0769.62.1994
Mobifone
1830000
0828.19.02.94
Vinaphone
910000
0795.04.1994
Mobifone
1830000
0888.26.10.94
Vinaphone
1600000
0888.13.11.94
Vinaphone
1600000
0377.290.294
Viettel
700000
0779.78.1994
Mobifone
2130000
0784.45.1994
Mobifone
1830000
0785.29.1994
Mobifone
1830000
0856.06.11.94
Vinaphone
770000
0888.24.02.94
Vinaphone
1600000
0583.18.07.94
Vietnamobile
630000
0853.09.09.94
Vinaphone
1180000
0979.24.03.94
Viettel
1750000
0888.09.02.94
Vinaphone
1600000
0829.14.1994
Vinaphone
1830000
0707.87.1994
Mobifone
2600000
0975.26.12.94
Viettel
1680000
077.5.02.1994
Mobifone
1900000
0786.03.1994
Mobifone
1830000
0888.30.12.94
Vinaphone
1600000
0583.75.1994
Vietnamobile
810000
0969.17.03.94
Viettel
1750000
0944.09.11.94
Vinaphone
1600000
0855.51.1994
Vinaphone
1830000
0777.81.1994
Mobifone
3000000
0797.47.1994
Mobifone
1830000
0707.32.1994
Mobifone
2600000
0786.67.1994
Mobifone
1680000
0962.18.03.94
Viettel
1680000
0333.07.08.94
Viettel
1830000
07.9993.1994
Mobifone
2500000
0974.09.02.94
Viettel
1680000
0789.97.1994
Mobifone
3000000
0769.06.1994
Mobifone
1830000
0567.72.1994
Vietnamobile
880000
0797.59.1994
Mobifone
1680000
0333.07.09.94
Viettel
1830000
0564.09.1994
Vietnamobile
810000
0798.22.1994
Mobifone
2130000
0989.14.05.94
Viettel
2800000
0938.04.09.94
Mobifone
1330000
0587.65.1994
Vietnamobile
810000
0933.24.07.94
Mobifone
1100000
0937.04.08.94
Mobifone
1100000
0896.95.1994
Mobifone
1860000
0931.27.03.94
Mobifone
880000
0931.22.02.94
Mobifone
1100000
0797.62.1994
Mobifone
1860000
0931.29.05.94
Mobifone
770000
0931.27.01.94
Mobifone
950000
0931.21.02.94
Mobifone
1020000
0901.25.11.94
Mobifone
980000
0797.38.1994
Mobifone
1290000
0937.26.10.94
Mobifone
1100000
0933.20.07.94
Mobifone
1100000
0937.19.08.94
Mobifone
950000
0937.07.09.94
Mobifone
1100000
0908.02.01.94
Mobifone
1020000
0931.21.04.94
Mobifone
1100000
0931.28.12.94
Mobifone
950000
0908.14.10.94
Mobifone
980000
0937.08.01.94
Mobifone
980000
0784.76.1994
Mobifone
1860000
0937.28.09.94
Mobifone
1020000
0798.25.1994
Mobifone
1860000
0793.89.1994
Mobifone
1860000
0785.24.1994
Mobifone
1860000
0908.130.494
Mobifone
950000
0797.71.1994
Mobifone
1860000
0937.05.02.94
Mobifone
1100000
0786.63.1994
Mobifone
1710000
0908.05.12.94
Mobifone
1100000
0933.13.07.94
Mobifone
1100000
0785.36.1994
Mobifone
1860000
0937.23.03.94
Mobifone
1100000
0901.29.10.94
Mobifone
1100000
0784.75.1994
Mobifone
1860000
0937.98.1994
Mobifone
2130000
0908.21.07.94
Mobifone
1100000
0784.60.1994
Mobifone
1290000
0937.29.06.94
Mobifone
1100000
0937.22.07.94
Mobifone
980000
0908.14.09.94
Mobifone
1020000
0785.27.1994
Mobifone
1860000
0937.27.05.94
Mobifone
950000
0784.57.1994
Mobifone
1860000
0937.26.07.94
Mobifone
880000
0931.28.08.94
Mobifone
770000
0937.24.07.94
Mobifone
950000
0793.49.1994
Mobifone
1640000
0908.30.05.94
Mobifone
880000
0931.25.05.94
Mobifone
950000
0931.21.07.94
Mobifone
980000
0931.21.06.94
Mobifone
950000
0793.72.1994
Mobifone
1860000
0784.78.1994
Mobifone
1860000
0908.16.07.94
Mobifone
1100000
0908.03.09.94
Mobifone
1100000
0931.25.02.94
Mobifone
980000
0901.26.04.94
Mobifone
1100000
0798.45.1994
Mobifone
1290000
0784.79.1994
Mobifone
1860000
0908.15.07.94
Mobifone
1020000
0797.49.1994
Mobifone
1860000
0356.23.06.94
Viettel
980000
0398.21.04.94
Viettel
980000
0365.13.07.94
Viettel
1100000
0392.29.11.94
Viettel
980000
0354.07.08.94
Viettel
910000
0373.30.01.94
Viettel
910000
0373.28.08.94
Viettel
910000
0941.26.11.94
Vinaphone
2200000
0941.27.01.94
Vinaphone
2200000
0911.26.09.94
Vinaphone
2600000
0911.27.05.94
Vinaphone
2600000
0911.27.01.94
Vinaphone
2600000
0941.27.04.94
Vinaphone
2200000
0941.26.07.94
Vinaphone
2200000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới