Sim Năm Sinh 1993

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
034.20.4.1993
Viettel
5000000
0398.92.1993
Viettel
3500000
0815.66.1993
Vinaphone
2090000
0832.74.1993
Vinaphone
1512500
0914.3.2.1993
Vinaphone
3490000
0816.36.1993
Vinaphone
3900000
037.28.5.1993
Viettel
5000000
09.3792.1993
Mobifone
1970000
0795.37.1993
Mobifone
1325000
0866.29.1993
Viettel
5000000
0928.67.1993
Vietnamobile
3500000
085.774.1993
Vinaphone
1500000
0869.72.1993
Viettel
2850000
0964.72.1993
Viettel
5000000
0865.87.1993
Viettel
3000000
096.129.1993
Viettel
16000000
0823.76.1993
Vinaphone
1250000
0793.87.1993
Mobifone
1250000
0397.68.1993
Viettel
2100000
096.115.1993
Viettel
12000000
0779.24.1993
Mobifone
1500000
0329.79.1993
Viettel
3000000
0889.10.1993
Vinaphone
2050000
0328.00.1993
Viettel
1900000
0794.81.1993
Mobifone
1220000
094.13.4.1993
Vinaphone
3790000
0367.14.1993
Viettel
1500000
0979.45.1993
Viettel
8000000
0363.7.5.1993
Viettel
2100000
086.7.03.1993
Viettel
6000000
0326.32.1993
Viettel
3000000
034.29.4.1993
Viettel
5000000
0839.30.1993
Vinaphone
2650000
0866.91.1993
Viettel
6800000
0706.41.1993
Mobifone
910000
0798.65.1993
Mobifone
1250000
0798.35.1993
Mobifone
1250000
0869.55.1993
Viettel
4500000
03.5556.1993
Viettel
6180000
083.796.1993
Vinaphone
2050000
0796.90.1993
Mobifone
1550000
079.444.1993
Mobifone
5430000
0915.69.1993
Vinaphone
4000000
0823.51.1993
Vinaphone
1250000
0828.94.1993
Vinaphone
3000000
082.373.1993
Vinaphone
2500000
0359.19.1993
Viettel
2500000
0901.29.1993
Mobifone
5000000
0827.92.1993
Vinaphone
1250000
093.24.5.1993
Mobifone
6000000
0857.30.1993
Vinaphone
1680000
0776.52.1993
Mobifone
910000
08.29.08.1993
Vinaphone
17700000
0563.94.1993
Vietnamobile
820000
0924.16.1993
Vietnamobile
3340000
0857.94.1993
Vinaphone
1670000
0705.72.1993
Mobifone
1590000
0817.61.1993
Vinaphone
1250000
0388.4.1.1993
Viettel
1600000
0378.53.1993
Viettel
1325000
0369.62.1993
Viettel
3600000
0829.81.1993
Vinaphone
2000000
0795.64.1993
Mobifone
1240000
0844.34.1993
Vinaphone
980000
084.246.1993
Vinaphone
5000000
0816.75.1993
Vinaphone
1250000
0786.22.1993
Mobifone
1950000
0784.15.1993
Mobifone
980000
0783.34.1993
Mobifone
1043000
0365.77.1993
Viettel
4200000
0584.4.8.1993
Vietnamobile
960000
08.47.47.1993
Vinaphone
3540000
0396.15.1993
Viettel
3500000
0868.4.2.1993
Viettel
3000000
0786.42.1993
Mobifone
1400000
088.6.05.1993
Vinaphone
4190000
0843.95.1993
Vinaphone
980000
092.884.1993
Vietnamobile
1900000
0786.61.1993
Mobifone
3210000
0353.42.1993
Viettel
2000000
0848.07.1993
Vinaphone
2390000
0586.2.6.1993
Vietnamobile
910000
0786.19.1993
Mobifone
1890000
0385.91.1993
Viettel
3500000
0777.34.1993
Mobifone
1990000
0354.911.993
Viettel
3590000
0385.721.993
Viettel
3490000
0785.26.1993
Mobifone
1680000
0927.52.1993
Vietnamobile
4770000
07.05.11.1993
Mobifone
10700000
0348.42.1993
Viettel
1325000
0978.35.1993
Viettel
7000000
0814.46.1993
Vinaphone
1100000
0978.71.1993
Viettel
6000000
0797.41.1993
Mobifone
1220000
033.28.5.1993
Viettel
5000000
0376.0.7.1993
Viettel
1900000
0834.21.1993
Vinaphone
5000000
0856.3.5.1993
Vinaphone
1950000
0847.35.1993
Vinaphone
980000
07.7979.1993
Mobifone
19000000
0328.59.1993
Viettel
2700000
076665.1993
Mobifone
5000000
083.777.1993
Vinaphone
7000000
0793.74.1993
Mobifone
1043000
08.45.45.1993
Vinaphone
3600000
0824.51.1993
Vinaphone
1100000
0793.38.1993
Mobifone
1800000
0348.411.993
Viettel
3490000
0868.64.1993
Viettel
3000000
0368.11.1993
Viettel
6800000
0903.34.1993
Mobifone
3100000
0826.24.1993
Vinaphone
1100000
098.163.1993
Viettel
16000000
056.989.1993
Vietnamobile
1290000
0797.01.1993
Mobifone
2800000
079.25.7.1993
Mobifone
2850000
039.403.1993
Viettel
3500000
0911.67.1993
Vinaphone
6500000
079.27.3.1993
Mobifone
2880000
037.24.7.1993
Viettel
5000000
0843.75.1993
Vinaphone
980000
086.6.01.1993
Viettel
6800000
077.991.1993
Mobifone
3300000
087.889.1993
iTelecom
2390000
0867.12.1993
Viettel
3000000
090.124.1993
Mobifone
4000000
082.261.1993
Vinaphone
1670000
0824.38.1993
Vinaphone
980000
097.19.7.1993
Viettel
9000000
086.244.1993
Viettel
4880000
0383.25.1993
Viettel
3500000
082.871.1993
Vinaphone
3000000
0798.64.1993
Mobifone
1043000
0827.45.1993
Vinaphone
1043000
0778.45.1993
Mobifone
1750000
034.25.1.1993
Viettel
5000000
0835.47.1993
Vinaphone
1100000
0328.38.1993
Viettel
6830000
0396.85.1993
Viettel
3500000
0936.90.1993
Mobifone
2490000
0786.63.1993
Mobifone
3290000
0929.44.1993
Vietnamobile
3600000
0839.15.1993
Vinaphone
1500000
0799.80.1993
Mobifone
2000000
0869.56.1993
Viettel
2930000
0827.39.1993
Vinaphone
1392500
07.9999.1993
Mobifone
28000000
0794.83.1993
Mobifone
1300000
0945.97.1993
Vinaphone
4800000
1